قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

آموزش تایپ ده انگشتی به زبان فارسی

در ادمه مطلب آموزش تایپ ده انگشتی قرار داده شده است  

این مطالب از جا های مختلف اینترنت جمع آوری شده است

آموزش تایپ فارسی و انگلیسی بصورت جامع و کاملآشنایی با تایپ کامپیوتری لاتین و فارسی
سرعت و دقّت در تایپ کامپیوتری یکی از ویژگی های بارز یک کاربر مؤفّق خواهد بود. این مطالب با یک روش کاملاً جدید و سریع تدوین شده تا خواننده بتواند خیلی سریع اصول تایپ کامپیوتری را بیاموزد. امّا به یاد داشته باشید که رمز موفقیّت در هر کاری، تمرین و تلاش و باز هم تمرین بیشتر است.
تایپ لاتین
برای فراگیری اصول کامپیوتری بهتر است که با تایپ لاتین شروع کنید. تعداد حروف در زبان لاتین کمتر از حروف زبان فارسی است، ضمن اینکه زبان لاتین فاقد علائمی مانند ( ٍ، ٌ، ِ و …) است.
در اوّلین قدم آموزش تایپ کامیپوتری بهتر است جایگاه حروف و ارقام و کارکترها روی صفحه کلید را به خاطر بسپارید. با دقّت زیاد به صفحه کلید کامپیوتر نگاه کرده و حوزه و محل دقیق تک تک کلیدها را به خاطر بسپارید. در قدم بعدی سعی کنید انگشتان خود را روی صفحه کلید قرار دهید. طبیعی است که هر یک از انگشتان باید روی یک کلید قرار گیرند. امّا تعداد کلیدها بسیار بیشتر از تعداد انگشتان دست انسان است. چاره ای نیست و باید جایگاه ثابتی برای انگشتان دست راست و چپ پیدا کنید. این جایگاه را در تایپ کامپیوتری پایگاه می نامند. پایگاه مکانی است که هر انگشت بطور عادی آنجا قرار گرفته و سپس برای تایپ کلیدهای مختلف به نواحی مختلف صفحه کلید حرکت کرده و پس از انجام وظیفه دوباره به آنجا بر می­­­گردد.

تایپ ۱۰ انگلشتی


صفحه کلید کامپیوتر را برای آموزش تایپ کامپیوتری، به چهار حوزه به شرح زیر تقسیم می کنند:
  1. سطر پایگاه
  2. سطر بالای پایگاه
  3. سطر پایین پایگاه
  4. سطر اعداد
سطر پایگاه
ردیف وسط و اصلی صفحه کلید کامپیوتر اصطلاحاً « سطر پایگاه» می نامند. سطر پایگاه به طور عادی شامل کلیدهای زیر است:

A
S
D
F
G
H
J
K
L
;

چهار انگشت دست راست و نیز چهار انگشت دست چپ همیشه روی این سطر قرار دارند. به همین دلیل آن را سطر پایگاه (انگشتان) می نامند. بدیهی است که چهار انگشت دست راست به ترتیب روی چهار کلید سمت راست و چهار انگشت دست چپ به ترتیب روی چهار کلید سمت چپ سطر پایگاه قرار می گیرند. هر یک از انگشتان در صورت لزوم از سطر پایگاه برخاسته و روی کلید مورد نظر رفته و پس از انجام عمل تایپ، دوباره به کلید پایگاه خود بر می گردند.

برای سهولت آموزش بهتر است انگشتان دست چپ و راست را به شرح زیر شماره گذاری نماییم:
  1. انگشت کوچک (دست چپ و راست) = شماره ۱
  2. انگشت دوّم قرار گرفته بین انشگت کوچک و وسطی (دست و چپ و راست) = شماره ۲
  3. انگشت وسط (دست چپ و راست) = شماره ۳
  4. انگشت اشاره (دست چپ و راست) = شماره ۴
  5. انگشت شست (درست چپ و راست) = شماره ۵
انگشت های دست چپ را با علامت اختصاری «چ» و انگشت دست راست را با علامت اختصاری «س» مشخص می کنیم. اکنون می توانیم چگونگی قرار گیری انگشت های دست چپ روی سطر پایگاه را به شکل زیر نمایش دهیم:


همچنین چگونگی قرارگیری انگشت های دست راست روی سطر پایگاه به شکل زیر است:

دو کلید میانی در این سطر باقی می مانند که با شکل زیر تایپ می شوند:

یعنی انگشت ۴ دست چپ دو کلید F و G را تایپ می کند، امّا همیشه روی کلید F قرار دارد. انگشت ۴ دست راست دو کلید J و H را تابپ می کند امّا همیشه روی کلید J قرار دارد.
برای تایپ حرف G انگشت ۴ دست چپ را از پایگاهش بلند کرده، کمی به طرف راست متمایل نموده و کلید G را فشار می دهید و آنگاه انگشت فوق را به پاهگاش یعنی کلید F بر می گردانید.
امّا دو انگشت ۵ دست راست و چپ کجا قرار می گیرند. این دوانگشت نزدیک کلید فاصله (زیر سطر پایگاه ) به حالت آماده باش قرار می گیرند
نکته: برای کسب مهارت بیشتر، سعی کنید تا انگشت های دست چپ و راست را روی کلیدهای سطر پایگاه مستقر نموده و بدون نگاه کردن به صفحه کلید، حروف موجود را تایپ کنید.
سطر بالای پایگاهسطر بالای پایگاه روی صفحه کلید کامپیوتر شامل کلیدهای زیر است:
این عکس تغییر سایز داده شده است. روی این جایگاه کلیک کنید برای دیدن عکس کامل. تصویر اصلی دارای اندازه 747x58 یا سنگینی میباشد 12کیلو بایت.

انگشت های ۱ تا ۴ دست چپ به ترتبیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:

انگشت های ۱ تا ۴ دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:

دو کلید میانی Y و T به ترتیب توسط دو انگشت ۴ دست راست و چپ تایپ می شوند:

سه کلید قرار گرفته در سمت راست سطر پایگاه توسط انگشت ۱ راست تایپ می­شود:۱س ۱س ۱س


[


]


\


سطر پایین پایگاه
سطر پایین پایگاه در صفحه کلید کامپیوتر، شامل کلیدهای زیر است:

انگشت های شماره ۱ تا ۴ دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می ­کنند:

انگشت های شماره ۱ تا ۴ دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می ­کنند:

دو کلید میانی N و B به ترتیب توسط دو انگشت ۴ دست راست و چپ تایپ می­شوند.
سطر اعداد
در سطر اعداد صفحه کلید کامپیوتر کلیدهای زیر را مشاهده می کنید:

انگشت های شماره ۱ تا ۴ دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می­ کنند:


انگشت های شماره ۱ تا ۴ دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می­ کنند:

دو کلید میانی ۶ و ۵ به ترتیب توسط دو انگشت شماره ۴ دست راست و چپ تایپ می­ شوند.
دو کلید = و - توسط انگشت شماره ۱ دست راست تایپ می شوند.
کاربرد کلید Shift
کلید Shift روی صفحه کلید کامپیوتر را کلید تبدیلی می نمامند. با فشار دادن و نگهداشتن کلید Shift صفحه کلید کامپیوتردر حالت حروف بزرگ قرار گرفته و اگر در این حالت باشد به حالت حروف کوچکتر تغییر می کند
همچنین با فشار دادن کلید Shift و تایپ هر یک از کلیدها میتوانید کارکتر قرار گرفته در بالای همان کلید را تایپ نمایید.
در شرایطی که مشغول تایپ با انگشت های دست چپ هستید، برای فشار دادن و نگه داشتن کلید Shift، از شماره ۱ دست راست استفاده کنید.
در شرایطی که مشغول تایپ با انگشت های دست راست هستید، برای فشار دادن و نگهداشتن کلید Shift، از انگشت شماره ۱ دست چپ استفاده کنید.
تایپ کلید های دیگر:
سه کلید Ctrl، Backspace، Enter که در سمت راست صفحه کلید قرار گرفته اند، توسط انگشت شماره ۱ دست راست تایپ می­شوند.
چهارکلید Tab، Caps lack، shift، Esc که در سمت چپ صفحه کلید قرار گرفته­اند، توسط انگشت شماره ۱ دست چپ تایپ می­شوند.
دو کلید Alt قرار گرفته در سمت چپ و راست صفحه کلید، توسط انگشت های شماره ۲ چپ و راست تایپ می­شوند.
تایپ فارسی

در تایپ فارسی، تعداد حروف بیشتر از حروف لاتین است، ضمن اینکه آرایش حروف در صفحه کلید فارسی دارای استاندارد خاصی نیست. حتی در بیشتر برنامه های واژه پرداز میتوانید آرایش حروف فارسی روی کلیدها را به دلخواه تغییر دهید.
سطر پایگاه :
در سطر پایگاه صفحه کلید فارسی، کلیدهای زیر را مشاهده می کنید:
این عکس تغییر سایز داده شده است. روی این جایگاه کلیک کنید برای دیدن عکس کامل. تصویر اصلی دارای اندازه 740x53 یا سنگینی میباشد 12کیلو بایت.

انگشت های دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:

انگشت های دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:

سطر بالای پایگاه:
در سطر بالای پایگاه کلیدهای زیر را مشاهده می کنید، به ترتیب تایپ کلیدهای فوق دقّت نمایید:


سطر پایین پایگاه
در سطر پایین پایین پایگاه کلیدهای زیر را مشاهده می کنید به ترتیب تایپ کلیدهای فوق دقّت کنید:


سطر اعداد در تایپ فارسی
به دلیل زیاد بودن حروف فارسی، برخی از این حروف در سطر اعداد تعبیه شده­ اند.
در سطر عدد انگشتان دست چپ به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:
در سطر اعداد، انگشت های دست راست به ترتیب کلیدهای زیر را تایپ می کنند:
درج متن:

پیش از درج هر نوع متنی برنامه ی Word تنظیمات پیش فرض را برای ما در نظر گرفته است. از جمله حاشیه ها که در قسمت بالا و پایین به اندازه ۵/۲ سانتی متر و در سمت راست و چپ به اندازه ی ۱۷/۳ سانتی متر در نظر گرفته شده است. فونت یا نوع قلم Times New Roman و سایز قلم ۱۶ مشخص شده است.
برای تایپ متن فارسی ابتدا دکمه­ی تغییر زبان را در نوار وظیفه در حال Fa قرار دهید. با تایپ یک جمله­ی ساده تایپ را شروع می کنیم، هر گاه جمله به پایان سطر برسد خودبخود به سطر بعدی می رود. وقتی به انتهای پاراگراف رسیدید بعد از گذاشتن نفطه، دکمه­ی اینتر را فشار دهید تا به پاراگراف بعد بروید. برای آزمایش اگر متن زیر را تایپ کنید با تنظیمات پیش فرض در برنامه­ی Word به شکل زیرتایپ خواهد شد:
زندگی و مرگ دست خداست، امّا چگونه زندگی کردن دست انسان است؛ پس زندگی کن آنطور که باید و بمیر آنطور که خدا می خواهد 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

همانطور که می دانید، تایپ ده انگشتی مهارتی است که  به شما امکان می دهد تا بدون  نگاه کردن به صفحه کلید ، با سرعتی بیش از 5 برابر افراد عادی (180حرف در دقیقه) تایپ نمایید.

ارزش و اهمیت تایپ ده انگشتی

مدت دوره آموزش تایپ حرفه ای ، به طور  معمول  در  آموزشگاه های  فنی و حرفه ای 4 ماه  است  که گاهی بیشتر نیز می شود. اما جهت آموزش این مهارت به افرادی که واقعاً  انگیزه  و  پشتکار  یادگیری آن را داشته باشند ، یک جلسه نیز کفایت می کند و بعد از آن در صورتی که تمرین مرتب  و مکرر کنند، به مرور زمان در حد تایپیست های حرفه ای و آموزش دیده ظاهر خواهند شد.

 

قدم اول


به صفحه کلید نگاه کنید. دو  کلید  از  کلیدهای  صفحه کلید  دارای برجستگی های کوچکی هستند , و  وجود  آنها کمک  می کند تا موقعیت این دو دکمه را حتی در تاریکی یا بدون  نگاه کردن  نیز بتوان پیدا کرد.  دکمه های مذکور ، حروف F و J می باشند. انگشت اشاره دست راست خود را روی حرف F و انگشت اشاره دست چپتان را روی حرف J قرار دهید.

 

قدم دوم


2 انگشت  سبابه  خود را روی دکمه  SPACE  مستقر نموده و 6 انگشت باقیمانده را به ترتیب روی دکمه های کنار حروف F و J بگذارید. (البته بدون فشردن دکمه ها)  با مستقر شدن دستتان در این حالت ، موقعیت تمامی دیگر کلیدها، نسبت به این 8 کلید ردیف وسط، قابل دسترس می باشد. این 8 دکمه را کلیدهای خانه (HOME KEYS) می نامند.

لازم به یادآوری است که علت مرتب نبودن دکمه های  صفحه کلید به  ترتیب الفبایی ، آرایش آنها به  ترتیب میزان کارایی است.  8 کلید خانه، پرکاربردترین حروف صفحه کلید به شمار می روند.

 

قدم سوم


برای تایپ کردن، هر کلیدی را که می خواهید فشار دهید باید از میان 8 انگشت ردیف  وسط، فقط  یک انگشت  که به آن دکمه نزدیکتر است از جای خود بلند شده، کلید مذکور را فشرده و دوباره به جای خود بازگردد. پس از بازگشت انگشت به موقعیت  اولیه ، انگشت  بعدی جهت فشردن کلید   بعدی  از جای  خود  بلند شده ، کلید  را فشرده  و  به جای خود  باز می گردد همینطور ، هر کلیدی را که  می خواهیم فشار دهیم ، فقط  یک انگشت برای فشردن آن از جای خود حرکت کرده، آن کلید را فشرده و دوباره به جای خود باز می گردد.

 

شروع تایپ سرعتی به روش صحیح:


به عنوان شروع دست خود را به روش گفته شده روی کلیدهای مبنا گذاشته و هر یک از کلمات زیر(یا دیگر کلمات دلخواه) را در برنامه WORD به قدری تایپ کنید که احساس نمایید نوشتنشان (بدون نگاه به صفحه کلید) برایتان آسان شده است. هر کلمه را تا 2 سطر تکرار کنید.

 

الف) تمرین با حروف ردیف وسط:


سم، کشک، گک، ات، لب، شک،

بات،بابا ،الب، شبی، یاس، سال، لاک،

کمال، شیما، مینا، امشب، لک لک، نم نم

 

ب) تمرین با حروف ردیف وسط و بالا:


ضش، صس، ثی، قب، فب، چک، جک، حک، خم، هن، عت، غت

ضامن، صبا، ثمین، قلیان، فلفل، چنگک، جنگل، خلاص، همیشه، علما، غلام

فسنجان، فسقلی، فکستنی، ثنایی، قلقلی، قشنگ، عقاب، خفن، خنک

  

پ) تمرین با حروف ردیف های وسط، بالا و پایین:


ظش، طس، زی، رب، ذب، /ک، .م، ون، ئت، دت، زکی، رشت، دادار

ظله، طشت، زورو، رب انار، بند رخت، ظالم، طالبی، زنبور، روزی، ذلیل، دهکده، نائب،آبله

(نکته1: جهت نوشتن حرف آ کلیدهای SHIFT+H را بفشارید.)

(نکته2: کلید SHIFT همواره با انگشت کوچک دست مخالف دستی که حرف مربوطه را می زند فشرده می شود.)

 

قدم چهارم :


در شروع کار ، ممکن است اجرای این روش ، کمی برایتان دشوار بوده و یا احساس کنید روش کندی  است . اما فراموش نکنید که به مرور زمان آنقدر در این کار ماهرخواهید شد که سرعت نوشتنتان باصفحه کلید چندان فرقی با سرعت نوشتن با خودکار نخواهد داشت.

تمارین مربوط به کلیدهای اعداد، در اینجا آورده نشده، اما جهت اطلاع از انگشت  متناظر با هر عدد ، به  رنگ  دکمه ها در شکل زیر دقت نمایید. (کلیدهای همرنگ با انگشت مشابهی فشرده می شوند) 

 

 

ممکن است با بلند شدن یک انگشت، انگشت دیگری نیز به طور غیر ارادی از جای خود بلند شود، اما این موضوع ایرادی نداشته و مهم این است که حتماً پس از فشار دادن دکمه مورد نظر، هر دو انگشت به جای اولیه خود باز گردند. 

یادتان باشد که میزان سرعت و مهارت شما در تایپ کامپیوتری فقط و فقط بستگی به میزان  تمرین  و  تجربه تان  خواهد داشت.  چنانچه زمانی برسد که بتوانید 180حرف در دقیقه تایپ کنید ( با احتساب کسر 5 حرف به ازای هر غلط )  یعنی شایستگی دریافت مدرک بین المللی این رشته را داشته و از نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور، یک تایپیست حرفه ای به شمار می آیید

 
--------------------------------------------------- 
خلاصه مقاله برای آنها که فرصت خواندن متن کامل را ندارنددوره کامل تایپ ده انگشتی، جهت کسب مهارت تایپ سرعتی (با سرعت حداقل 180 کلید در دقیقه بدون نگاه به صفحه کلید) و دریافت مدرک بین الملی آن، حدود 4 ماه است. اما من معتقدم که در یک جلسه می توان اصول کلی این مهارت را آموزش داد.

به طور خلاصه، کافی است روی صفحه کلید، دست خود را به روش صحیح (مطابق شکل) روی کلیدهای مبنای ردیف وسط گذاشته به طوری که حروف J و F زیر انگشت سبابه دست راست و چپ باشند و همواره برای فشردن هر کلید، نزدیک ترین انگشت به آن، از جای خود بلند شده، آن کلید را فشرده و دوباره به جای اول خود یعنی کلید مبنا باز گردد.توضیحات کامل تر را در این آموزش می خوانید:
1- چرا باید تایپ ده انگشتی را یاد بگیرم؟

2- آموزش کامل تایپ ده انگشتی
---الف) نرم افزاری برای تمرین
--- ب ) طریقه صحیح قرار گرفتن پشت میز
--- پ ) روش استقرار انگشتان دست روی صفحه کلید
--- ت ) پیش از شروع تمرین
--- ث ) شروع تایپ سرعتی به روش صحیح

3- تمرین تایپ بدون نگاه به صفحه کلید
--- الف) تمرین با حروف ردیف وسط
--- ب ) تمرین با ردیف وسط و بالا
--- ت ) تمرین با ردیف های وسط، بالا و پایین
1- چرا باید تایپ ده انگشتی را یاد بگیرم؟
آیا دوست دارید متن ها، ایمیل ها، چت ها و تاپیک های طولانی را با سرعت بیشتری بنویسید؟
آیا می خواهید از پرداخت هزینه تایپ متن های طولانی به تایپیست های بیرون بی نیاز شوید؟
آیا نوشتن با خودکار به نظرتان خیلی سریعتر از نوشتن با کیبورد می آید؟
آیا می خواهید یک مهارت به مهارت های شغلی شما افزوده گردد؟
آیا تایپ کردن با سرعت 400 حرف در دقیقه به نظرتان یک رویاست؟
آیا می دانید که ویرایش و دستکاری متن های کامپیوتری چقدر راحت تر از متن های دستی امی باشد؟
آیا می دانید که امروزه اهمیت و کاربرد نوشتن با رایانه کمتر از نوشتن با خودکار نیست؟
آیا می دانید که از میان خوانندگان متن زیر، تا به حال چهار نفر به تایپیست های نیمه حرفه ای بدل گشته و چه بسا نفر پنجم شما باشید؟
پس با ما همراه شوید در...


2- آموزش تایپ ده انگشتی (ماشین نویسی) (Touch-Typing):

(مناسب جهت سنین بالای 12 سال)

لف) نرم افزاری برای تمرین:
بهترین نرم افزار جهت تمرین تایپ حرفه ای، Word است که در تمام مراکز تایپ و کپی توسط حرفه ای ها مورد استفاده قرار می گیرد. آخرین نسخه این برنامه، Word 2007 می باشد.

ب) طریقه صحیح قرار گرفتن پشت میز:
1- روی صندلی به صورت راحت و بدون پیچ و قوس بدن بنشینید.
2- از صفحه کلید حدود 40 سانتیمتر فاصله گرفته و شانه های خود را شل کنید.
3- کمر خود را صاف، اما کمی مایل به جلو نگاه دارید.

پ) روش استقرار انگشتان دست روی صفحه کلید:
1- دو انگشت سبابه (انگشتان کنار انگشت شصت) خود را روی دو دکمه اصلی یعنی J و F که دارای برجستگی های کوچکی می باشند بگذارید.
2- سه انگشت باقیمانده از هر دست (به جز شصت که مخصوص زدن کلید Space می باشد) را روی دکمه های کنار J و F (مطابق شکل بالای صفحه ) قرار دهید. این 8 دکمه را کلیدهای خانه (Home Keys) می نامند.

لازم به یادآوری است که علت مرتب نبودن دکمه های صفحه کلید به ترتیب الفبایی، آرایش آنها به ترتیب میزان کارایی است. 8 کلید خانه، پرکاربردترین حروف صفحه کلید به شمار می روند.


[URL=http://www.pictiger.com/][/URL]
ت) پیش از شروع تمرین:
1- به یاد داشته باشید که این درس، فقط آموزش روش صحیح تایپ کردن بوده، لیکن رسیدن شما به سرعت های بالا نیازمند تمرین و ممارست زیاد می باشد.
2- به علت زیاد بودن تمارین، می توانید به هر اندازه که وقت داشتید آنها را انجام داده و مابقی را در فرصت دیگری ادامه دهید.
3- در شروع کار، ممکن است این روش به نظر شیوه ای کند و خسته کننده بیاید، اما به مرور زمان با مشاهده نتایج حاصل از آن در افزایش سرعت تایپ، بدان وابسته خواهید گشت.

ث) شروع تایپ سرعتی به روش صحیح:
به عنوان شروع، دست خود را به روش گفته شده روی کلیدهای مبنا گذاشته و هر یک از کلمات زیر (یا دیگر کلمات دلخواه) را در برنامه Word به قدری تایپ کنید که احساس نمایید نوشتنشان (بدون نگاه به صفحه کلید) برایتان آسان شده است (هر کلمه، حدوداً دو خط).

به خاطر بسپارید که همیشه هنگام نیاز به فشردن هر دکمه، فقط یک انگشت که به آن نزدیکتر است، از جایش بلند شده دکمه مذکور را فشرده و دوباره به خانه خود باز می گردد.

3- تمرین تایپ بدون نگاه به صفحه کلیدا


الف) تمرین با حروف ردیف وسط:
سم، کشک، گک، ات، لب، شک،
بات، الب، شبی، یاس، سال، لاک،
کمال، شیما، مینا، امشب، لک لک، نم نم،

ب) تمرین با حروف ردیف وسط و بالا:
ضش، صس، ثی، قب، فب، چک، جک، حک، خم، هن، عت، غت،
ضامن، صبا، ثمین، قلیان، فلفل، چنگک، جنگل، خلاص، همیشه، علما، غلام
فسنجان، فسقلی، فکستنی، ثنایی، قلقلی، قشنگ، عقاب، خفن، خنک

پ) تمرین با حروف ردیف های وسط، بالا و پایین:
(نکته: اگر راحت ترید، دستتان را در حالتی قرار دهید که مچ ها، در هوا بوده و حدود 5 سانتمتر با صفحه کلید فاصله داشته باشند)
ظش، طس، زی، رب، ذب، /ک، .م، ون، ئت، دت، زکی، رشت، دادار
ظله، طشت، زورو، رب انار، بند رخت، ظالم، طالبی، زنبور، روزی، ذلیل، دهکده، نائب،
آبله
(نکته1: جهت نوشتن حرف آ کلیدهای Shift+H را بفشارید.)
(نکته2: کلید Shift همواره با انگشت کوچک دست مخالف دستی که حرف مربوطه را می زند فشرده می شود)
ملاحظه، کبوتر، آشکار،

ج) نکات تکمیلی:
1) تنها، کلیدهای حروف الفبا، اعداد قسمت غیر ماشین حسابی و Shift هستند که به روش فوق (بدون برداشتن دست از ردیف وسط) زده می شوند. اما دکمه هایی چون Backspace, Enter, Ctrl, Insert, Delete,... روش خاصی نداشته و برای فشردنشان ناچاریم دستمان را از روی ردیف خانه برداشته و کلید مورد نیاز را با هر انگشتی دوست داشتیم بزنیم.

2) تمارین مربوط به کلیدهای اعداد، در اینجا آورده نشده، اما جهت اطلاع از انگشت متناظر با هر عدد، به رنگ دکمه ها در شکل زیر دقت نمایید. (کلیدهای همرنگ با انگشت مشابهی فشرده می شوند)


3) ممکن است با بلند شدن یک انگشت، انگشت دیگری نیز به طور غیر ارادی از جای خود بلند شود، اما این موضوع ایرادی نداشته و مهم این است که حتماً پس از فشار دادن دکمه مورد نظر، هر دو انگشت به جای اولیه خود باز گردند.

4) چنانچه مایل به پیشرفت در این زمینه و رسیدن به حد تایپیست های حرفه ای باشید، تنها چیزی که علاوه بر آموزش فوق نیازمندش هستید تمرین زیاد است. اگر روزی سرعت تایپ شما به 100 کلید در دقیقه رسید، شما یک تایپیست نیمه حرفه ای و چنانچه به 180 حرف در دقیقه رسید یک تایپیست کاملا حرفه ای و واجد شرایط دریافت مدرک بین المللی تایپ از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور به شمار می آیید.
تاریخ ارسال: دوشنبه 14 دی‌ماه سال 1388 ساعت 01:42 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 6 نظر