قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

آموزیش اسکریپ

آموزش

Sound Commands Animated GIF , HTML Browser , Print Commands

Animated GIF , HTML Browser , Print Commands

سلام به همه دوستان عزیز

امروز به توضیح بعضی دیگر از فرمان های mmb خواهیم پرداخت.

Animated GIF Commands : فرمان های مربوط به تصاویر متحرک GIF 

AGifPlay("AniGif") : این فرمان  برای شروع نمایش تصویر متحرک می باشد. نام تصویر GIF را در فرمان جایگزین می کنیم.

AGifStop("AniGif") : این فرمان نمایش تصویر متحرک را متوقف می سازد.

AGifReset("AniGif") : این فرمان تصویر متحرک را ریست می کند و دوباره از فریم اول تصویر پخش می گردد.

HTML Browser Commands : فرمان های مربوط به صفحات وب html 

Browser("ObjectLabel","Commands/URL Path") : این فرمان مربوط به کنترل شی اچتمل می باشد.در پارامتر اول نام شی را جایگزین می کنیم. پارامتر دوم نیز می تواند یکی از فرمان های زیر باشد.

Back : بازگشت به صفحه قبلی مرور شده.                                                    Browser("Browser","Back") 

Forward : رفتن به صفحه بعدی مرور شده.                                            Browser("Browser","Forward")

Stop : توقف بار گزاری صفحه وب در حال مرور                                                Browser("Browser","Stop")

Refresh : بارگزاری مجدد صفحه در حال مرور                                          Browser("Browser","Refresh")

OpenFile : نمایش کادر بازگشایی فایل با فرمت پیش فرض اچتمل         Browser("Browser","OpenFile")

Print : پرینت صفحه وب در حال مرور                                                           Browser("Browser","Print")

و بالاخره باز کردن یک صفحه وب طبق فرمان زیر               Browser("Browser","http://google.com")

یک ویژگی که در شی اچتمل وجود دارد این است که شما می توانید به باز کردن فایل هایی همچون PDF ، TXT ،تصاویر و حتی یک پوشه یا درایو در آن بپردازید. کافی است مسیر تصویر یا فایل پی دی اف یا یک پوشه یا درایو را در قسمت تعیین ادرس شی اچتمل تعیین کنید.

نمایش درایوD  توسط شی اچتمل                                                                  Browser("Browser","D:\")

Print Commands : فرمان های مربوط به چاپ یا پرینت 

PrintText("ObjectLabel","Parameters") : از این فرمان برای پرینت شی متنی استفاده می شود. پارامتر اول نام شی را تعیین می کند. پارامتر دوم نیز می تواند FONT_FROM_OBJECT باشد که در اینصورت متن با فونت و سایز اصلی خودش پرینت می گردد. اما در صورتی که این پارامتر انتخاب نشود ، برنامه متن را بر طبق تنظیمات مربوط به قسمت چاپ ، چاپ می کند.

پرینت یک پاراگراف طبق تنظیمات مربوط به چاپ :                                           PrintText("Paragraph","")

پرینت یک پاراگراف طبق فونت و سایز اصلی :           PrintText("Paragraph","FONT_FROM_OBJECT")

PrintPage("Page") : این فرمان به پرینت کل صفحه جاری ( صفحه در حال نمایش )  می پردازد. در قسمت پارامتر این فرمان می توانید تعیین کنید که صفحه به چه صورت پرینت شود.

پرینت کل صفحه:                                                                                                                      PrintPage("")

پرینت به اندازه 60 درصد وسعت صفحه :                                                                               PrintPage("60")

PrintRect("ObjectLabel","Zoom") : این فرمان به پرینت قسمتی از صفحه که در محدوده شی مستطیل Rectangle قرار دارد می پردازد. پارامتر اول نام شی مستطیلی را که می خوهید محدوده ان را پرینت کنید تعیین می کند. پارامتر دوم هم مقدار fit شدن یا پر شدن صفحه را تعیین می کند.

پرینت محدوده شی مستطیل :                                                                     PrintRect("Rectangle","")

پرینت محدوده شی مستطیل به اندازه 60 درصد وسعت صفحه :                  PrintRect("PrintBox","60")

Sound Commands

امیدوارم تا کنون جلسات اسکریپ نویسی وبلاگ را دنبال کرده باشید ... امروز به بررسی فرمان های مربوط به صدا یعنی Sound Commands خواهیم پرداخت.

VolumeUp("Volume") : از این فرمان برای افزایش صدا استفاده می شود. اگر در قسمت پارامتر گزینه ای انتخاب نشود مقدار هر بار صدا 5% افزایش پیدا می کند.

افزایش صدا تا 50 درصد :              VolumeUp("50")                        افزایش صدا تا 100 درصد :          VolumeUp("100")

افزایش صدا به 80 درصد ، استفاده از متغیر عددی:

volume=80
VolumeUp("volume")

نکته : این فرمان به افزایش صدای سیستم می پردازد. از این فرمان برای کاهش صدا نیز می توان استفاده نمود.

VolumeDown() : از این فرمان برای کاهش صدا استفاده می شود. مقدار صداهر بار 5 % کاهش پیدا می کند .

PlaySound("Path") : این فرمان می تواند به اجرای تمامی فایل های صوتی که توسط mmb پشتیبانی می شود بپردازد. ( MP3, Ogg, WMA, ASF, Wave, MOD, MIDI  ) کافی است مسیر فایل را در فرمان بالا جایگزین کنید.

PlaySound("<Windows>\Media\tada.wav")

StopSound() : این فرمان تمامی اهنگ ها و فایل های صوتی در حال اجرا را متوقف می کند. از جمله اهنگ پس زمینه پروژه.

AudioOpen("Path") :  این فرمان به بازگشایی فایل هایی با فرمت MP3, OGG, WMA ,ASF می پردازد. اگر در قسمت پارامتر فایلی برای بازگشایی تعیین نشود برنامه به نمایش کادر بازگشایی فایل ( open file dialogbox ) خواهد پرداخت. امکان بازگشایی چندین فایل نیز توسط این فرمان وجود دارد. لازم به ذکر است که فایل های باز شده توسط این فرمان در ماکرو <List> ذخیر می شود.

AudioOpen("<SrcDir>\FourSeasons.wma")

AudioPlay(): این فرمان فایل هایی را که توسط فرمان AudioOpen بازمی شود اجرا Play می کند.

AudioStop() : این فرمان فایل هایی را که توسط فرمان AudioOpen و AudioPlay اجرا می شود را متوقف Stop می کند.

AudioPause() : این فرمان فایل هایی را که توسط فرمان AudioOpen و AudioPlay اجرا می شود را توقف – اجرا Pause می کند.

AudioRewind("Time","Parameters") : از این فرمان برای جلو و یا عقب بردن فایل هایی که  توسط فرمان AudioOpen و AudioPlay اجرا می شود استفاده می شود. پارامتر اول مقداری را که می خواهید فایل صوتی جلو یا عقب برود بر حسب ثاینه تعیین می کند. مقدار منفی به معنای عقب رفتن فایل است.

جلو بردن فایل صوتی به مدت 20 ثانیه :        AudioRewind("20","RELATIVE")

عقب بردن فایل صوتی به مدت 30 ثانیه :        AudioRewind("-30","RELATIVE")

BackgroundPlay("Path","Parameters"): از این فرمان می توان برای باز کردن و اجرای موزیک پس زمینه استفاده نمود. تمامی فرمت های صوتی پشتیبانی می شود . اگر در پارامتر اول فایلی را تعین نکنید برنامه به نمایش کادر باز بازگشایی فایل می پردازد.

BackgroundPlay("<SrcDir>\MyMusic.mp3","")

در پارامتر دوم هم می توان از LOOP استفاده نمود در که در صورت اتمام موزیک به تکرار پخش آن می پردازد.

BackgroundPlay("<SrcDir>\MyMusic.mp3","LOOP")

BackgroundPause() : این فرمان به وقفه موقت (Pause ) فایلی که توسط فرمان backgroundplay باز می شود می پردازد.

BackgroundStop() : این فرمان فایل باز شده و اجرا شده توسط فرمان BackgroundPlay را متوقف (Stop ) می کند.

WavePlay("Path","Parameters") : از این فرمان نیز برای باز کردن و اجرای فایل های wav استفاده می شود . پارامتر اول مسیر فایل را تعیین می کند که اگر فایلی تعیین نشود کادر بازگشایی فایل نمایش داده می شود. پارامتر دوم نیز می تواند LOOP باشد برای تکرار خود کار موزیک پس از اتمام.

WavePlay("<SrcDir>\FourSeasons.wav","LOOP")

WaveStop() : این فرمان فایل باز شده و اجرا شده توسط فرمان WavePlay را متوقف می سازد.

تاریخ ارسال: جمعه 25 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 04:26 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر