قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

افزودن یک کاربر جدید به رایانه

افزودن یک کاربر جدید به رایانه

وقتی یک کاربر جدید به رایانه می افزایید، به آن فرد اجازه می دهید که به پرونده ها و برنامه های رایانه شما دسترسی پیدا کند. سطح دسترسی که آنها دارند بر اساس نوع اشتراک کاربری است که به آنها اختصاص می دهید. دو سطح دسترسی برای اشتراکهای کاربری وجود دارد: مدیریت سیستم و محدود.

* مدیریت سیستم: اختصاص به کاربرانی دارد که می توانند تغییرات وسیعی در رایانه ایجاد کنند، برنامه نصب کنند، و به همه پرونده های موجود در رایانه دسترسی داشته باشند. مدیران سیستم دسترسی کامل به اشتراکهای دیگر کاربران دارند و می توانند اشتراکهای کاربران را ایجاد، حذف یا تغییر دهند و می توانند رمزهایی برای دیگر کاربران ایجاد کنند یا تغییر دهند.

همواره یک نفر با اشتراک مدیریت سیستم باید وجود داشته باشد. یک اشتراک با نام "مدیر" در طی نصب ایجاد می شود. این اشتراک مدیریت سیستم با حقوق مدیریت رایانه از رمز مدیریتی که در طی نصب وارد کرده اید استفاده می کند.
* محدود: اختصاص به کاربرانی دارد که از تغییر اعلب تنظیمات رایانه و حفظ پرونده های مهم منع شده اند. یک کاربر محدود می تواند به برنامه های نصب شده دسترسی پیدا کند، و می تواند رمز خود را ایجاد کرده، تغییر داده یا حذف کند اما نمی تواند نرم افزار یا سخت افزار نصب کند.

1. بر روی آغاز کلیک کنید، پس از آن بر روی صفحه کنترل کلیک کنید و سپس بر روی اشتراکهای کاربر کلیک کنید.
2. بر روی ایجاد اشتراک جدید کلیک کنید.
3. یک نام برای اشتراک کاربر جدید تایپ کنید و سپس بر روی بعدی کلیک کنید. نامی که به اشتراک اختصاص می دهید نامی است که در صفحه خوشآمد و در منوی آغاز ظاهر می شود.
4. بسته به نوع اشتراکی که می خواهید به کاربر جدید اختصاص دهید بر روی مدیر رایانه یا محدود کلیک کنید و سپس بر روی ایجاد اشتراک کلیک کنید.

اشتراک کاربر جدید وقتی از سیستم خارج می شوید در صفحه خوشآمد ظاهر می شود.

تاریخ ارسال: دوشنبه 5 فروردین‌ماه سال 1387 ساعت 06:58 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر