قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

آزمون تشریحی دین و زندگی

 آزمون تشریحی دین و زندگی

1) از این­که همه‏ی هستی در تلاش و تکاپو و تحول است خرد از تماشای این هستی .............................. و دل ................................
پاسخ:
به حیرت می­افتد – غرق لذت و هیجان می­شود.

2) در عرصه‏ی شناخت ­شناسی، اگر نگاهمان از سطح ظاهری پدیده‏ها برداشته شود و به تدریج عمیق و عمیق­تر شود به .......................... می­رسیم.
پاسخ:
حقیقت وجودی پدیده‏ها

3) در ارتباط با انواع علل، رابطه‏ی خداوند با جهان  ................................ است.
پاسخ:
علت حقیقی

4) آیه‏ی شریفه­‏ی «انتم الفقراء الی الله» خطاب به ................................ می­باشد.
پاسخ:
  مردم

5) آیه‏ی شریفه‏ی «وَ اِنْ یَشأیُذْهبکم و یأتِ بخلقٍ جدیدٍ» این موضوع استنباط می­شود که توانایی خداوند در .................................... یکسان است.
پاسخ:
بردن و آوردن مخلوقات

6) آیه‏ی شریفه‏ی «و ما ذلک علی الله بعزیز» به ..................................... اشاره دارد.
پاسخ:
قدرت بر آفرینش

7) در راستای فهم مفاهیم قرآنی، واژه‏های «عزیز، الحمید» به ترتیب به معنای ................................... و ................................... می­باشد.
پاسخ:
دشوار – ستوده

8) همه‏ی مخلوقات ، از جمله انسان، در ................................... و ................................... خود نیازمند خدا هستند.
پاسخ:
وجود – هستی

9) خداوند تنها وجودی است که ................................... است و در ................................... خود به دیگری نیازمند نیست.
پاسخ:
 بی‏نیاز – هستی

10) این­که هستی در ذات خود نیازمند خداست و به اراده‏ی او وابسته است در حالی که خود بی‏نیاز و مستقل از هر چیزی است وصف ............................... را برای هستی و ................................. را برای خداوند مطرح می­کند.
پاسخ:
واجب­ الوجود بالغیر – واجب­ الوجود بالذات

11) واقعیت داشتن و موجود بودن یکی از معانی .................................... است.
پاسخ:
حق

12) درست بودن یک سخن و ارزشمند بودن موضوعات، معنای دیگر ................................... است.
پاسخ:
حق

13) برترین حق و واقعیت ............................... است که هر حقیقت دیگری حق بودن خود را از او می­گیرد.
پاسخ:
خداوند

14) هر یک از ما با تمام وجود و در نهانی‏ترین لایه‏های خویشتن خویش خدا را می­یابیم و این نوع شناخت ............................... گفته می­شود.
پاسخ:
علم حضوری

15) در عرصه­‏ی شناخت ­شناسی،  ................................ وجود دارد که یکی از راه ‏های شناخت خداوند درک نیازمندی جهان در هستی خود به ................................... .
پاسخ:
راه‏های متفاوتی - خداست

16) از این­که وجود و هستی ما از ذات ما سرچشمه نمی­گیرد و حقیقت پدیده‏ها مساوی با هستی نیست، موضوع ............................ را خاطرنشان می­سازد.
پاسخ:
ممکن‏الوجود بالذات

17) ذات انسان می­تواند ........................ و می­تواند ............................... ذات گیاه ، حیوان و هر چیز دیگری نیز این چنین است.
پاسخ:
باشد - نباشد

18) اگر موجود بودن جزء ذات ما قرار داشته باشد و ما همواره لباس هستی بر تن داشتیم در این صورت ویژگی ما ............................ بود و از حالت  .......................... خارج می‏شدیم.
پاسخ:
واجب‏الوجود – پدیده بودن

19) ............................. برهان امکان (نیازمندی جهان به خدا) این است که، در عین حال که ذات ما و اشیای پیرامون ما مساوی با موجود بودن نیست، این واقعیت را هم نمی­توانیم انکار کنیم که اکنون هستیم.
پاسخ:
مقدمه‏ی اول

20) هر چیزی که وجودش از خودش نباشد برای موجود بودن .................................
پاسخ:
نیازمند دیگری است.

21) با توجه به این­که .............................. ما و هیچ یک از موجودات پیرامون ما از خودمان نیست و در عین حال اکنون هستیم در   می­یابیم کسی به ما هستی بخشیده که خودش .................................. نبوده و هستی .............................. بوده است.
پاسخ:
موجود بودن – پدیده – عین ذاتش

22)   ................................... ، هستی عین ذاتش می­باشد و  .................................. است.
پاسخ:
خداوند – واجب‏الوجود

23) نیازمندی موجودات به خداوند هم در .................................... و هم در ................................... می­باشد.
پاسخ:
پیدایش – بقا

24) رابطه‏ی خداوند با مخلوقات شبیه رابطه‏ی ................................ آن است.
پاسخ:
منبع نور با انوار

25) وجود موجودات جهان به خداوند وابسته است، همین که ................................. موجودات خلق می­شوند و چون ................................. آن­ها هستی خود را از دست می­دهند.
پاسخ:
اراده کند – اراده کند

26) در قرآن کریم صفت .......................... به خداوند نسبت داده شده و صفت  ................................. به انسان­ها و سایر مخلوقات و این صفات هیچ­گاه جابه­ جا نمی­شوند.
پاسخ:
غنی – فقر

27) هنگامی که انسان فقر و نیازمندی خود را در مقابل خدا بهتر حس کند ......................... ، ............................. و ............................. در مقابل خداوند افزایش می­یابد.
پاسخ:
بندگی – عبودیت – تسلیم پذیریش

28) هر قدر خداوند موجودات کامل­تر و قوی­تر بیافریند و به هرمیزان که ......................... ، ............................. و ............................ بیشتری عطا کند، نه تنها خدا ............................... و آن­ها .................................. نمی­شوند، بلکه بر ................................ آن­ها افزوده می­شود.
پاسخ:
دانش – قدرت – حیات – فقیرتر – غنی­تر – فقر

29) فقر به معنای ................................ است.
پاسخ:
نیازمندی

30) از آیه‏ی شریفه‏ی «کلّ من علیها فان» این موضوع برداشت می­شود که  .................................... یک قانون عام و فراگیر است.
پاسخ:
مرگ

31) از آیه‏ی شریفه‏ی «ویبقی وجهُ ربّک» این مطلب استفاده می­شود که به کسی جز خدا تکیه نکنیم که همه ..............................
پاسخ:
فناپذیرند

32) عبارت شریفه‏ی «ذوالجلال و الاکرام» در مورد ............................... می­باشد و این موضوع را که جلال الهی همراه با .......................... است را بیان می­کند.
پاسخ:
خداوند – رحمت و رأفت

33) موجودی که اصل وجودش از خداست نمی­تواند مستقل از او باقی بماند و دوام یابد بیانگر این است که ...................................   نمی­شود.
پاسخ:
ممکن­ الوجود بالذات واجب الوجود بالذات

34) ................................. است که حقیقتش عین نور و روشنایی است و هر چیزی به نور او روشن و به وجود او وابسته است.
پاسخ:
خداوند

35) بیت «ای به ره جستجوی ، نعره زنان دوست دوست   
گربه حرم ور به دیر، کیست جز او، اوست اوست»
از ............................... و خطاب به ................................. می­باشد.
پاسخ:
حکیم سبزواری – جستجوکننده‏ی خدا

36) این که انسان در هر چیزی خدا را ببیند ، هدفی امکان­پذیر و در دسترس است ولی با  ................................. تحقق می­یابد.
پاسخ:
پاکی و صفای فطری قلب

37) بر اساس  سخن  امام  علی (ع) خداوند با ................................. خود برای آفریدگان تجلی کرد.
پاسخ:
آفرینش

38) حدیث شریف «ما رأیتُ شیئاً الاّ و رأیتُ اللهَ قبلَه و بعدَه و معه» از ................................. و بیانگر ................................. است.
پاسخ:
امام علی (ع) – تجلی خداوند در جهان

39) از آیه‏ی شریفه‏ی «و ِللّه المشرق و المغرب فاینما تُوَلّوا فَثَمَّ وجُه الله» این مفهوم برداشت می­شود، هر کار که به فرمان خدا باشد ................................. و ................................. است.
پاسخ:
وجه الله – عبادت

40) ابیات «دوست نزدیک­تر از من به من است
  وین عجب­تر که من از وی دورم
چه کنم با که توان گفت که دوسـت
                               در کنــار مـن و مـن مهـجـورم»
با آیه­ی شریفه‏ی ................................. ارتباط معنوی دارد.
پاسخ:
و نحن اقرب الیه من حبل الورید

41) ..................................... مهم­ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس آن است. بدون اعتقاد به ..................................... ، هیچ اعتقاد دینی دیگر ارزش و اعتبار ندارد.
پاسخ:
توحید - توحید

42) نگرش ..................................... بر تمام ..................................... سایه افکنده و مانند روحی در پیکره‏ی معارف دینی حضور دارد و به این پیکره ..................................... می­بخشد.
پاسخ:
توحیدی – آیات قرآنی – حیات

43) امروزه اعتقاد به توحید، اعتقادی به فراگیر میان انسان­هاست و غالب انسان­ها خود را ..................................... می­دانند.
پاسخ:
خداپرست

44) از دیدگاه دین ، ..................................... جهت ­دهنده به سایر اعتقادات و نیز اعمال ما در زندگی می­باشد.
پاسخ:
جهان­ بینی توحیدی

45) در عصر حاضر، ................................... و ..................................... در زندگی انسان به چشم می­خورد.
پاسخ:
عدم تجلی – ظهور دیدگاه توحیدی

46) تقابل و مبارزه‏ی میان ......................... و ..................................... از سپیده دم تاریخ انسان تاکنون وجود داشته است.
پاسخ:
حق و باطل

47) از دیدگاه قرآن کریم چون خداوند ..................................... است چگونه می­تواند فرزندی داشته باشد در صورتی که برای او همسری نبوده است.
پاسخ:
پدیدآورنده

48) از آیه‏ی شریفه‏ی «خالقُ کلّ شیء فاعبدوه و هو علی کلّ شیءٍ وکیل» این موضوع دریافت می­شود که هم .................... به دست خداست و هم .................................. .
پاسخ:
آفرینش – بقاء موجودات

49) آیه‏ی شریفه‏ی «ما لهم من دونه من ولیّ» بیانگر ......................... می­باشد.
پاسخ:
توحید در ولایت

50) از آیه‏ی شریفه‏ی «و لا یشرک فی حکمه اَحَداً» موضوع توحید در ......................... و ........................... استنباط می­شود.
پاسخ:
ربوبیت – تدبیر

51) از مراتب و درجات توحید نظری می­توان به توحید .................. و .................... و ................................ اشاره کرد.
پاسخ:
ذاتی –افعالی- صفاتی

52) توحید به معنای ...................... و ................................. است و اعتقاد به توحید، یعنی اعتقاد به این که خداوند ................. است و .................. و ................... ندارد.
پاسخ:
یگانگی – بی‏همتایی – یگانه – شریک - همتایی

53) ............................ این است که خداوند در ذات خود یکتاست و مثل و مانند ندارد.
پاسخ:
توحید ذاتی

54) ..........................بدان معناست که دو یا چند خدا که هیچ کدام مخلوق نیستند،هر کدام خالق بخشی از جهان می­باشند یا به طور دسته جمعی آن را آفریده ­اند.
پاسخ:
شرک ذاتی

55) اعتقاد به ................................... در برخی جوامع ابتدایی که شناخت اندکی در روابط میان پدیده‏ها و قانونمندی واحد جهان داشتند، رواج داشت.
پاسخ:
خدایان متعدد

56) گرایش به یک مبدأ و منشأ قدرت، زیبایی و خیر در جهان به طور ..................................... در انسان وجود دارد.
پاسخ:
فطری

57) یک­پارچگی ،هماهنگی ، انسجام و ارتباط غیرقابل گسست میان مجموعه‏ی اجزای جهان و قوانین واحد حاکم، وجود ........................ را برای آن ضروری می­داند.
پاسخ:
خدای واحد

58) .......................... ، کمال مطلقی است که همه‏ی کمالات و زیبایی‏ها و خوبی‏ها را داراست.
پاسخ:
خداوند 

59) نیاز داشتن به دیگران نشانه‏ی ..................................... است.
پاسخ:
نقص

60) هر موجودی که در کارهای خود نیازمند ............................ باشد، آن موجود .................................... است.
پاسخ:
شریک - ناقص

61) خداوند که موجودی کامل و بدون نقص است، در کارهای خود نیاز به ..................................... ندارد.
پاسخ:
شریک

62) اعتقاد به این که هیچ موجودی در کارهای خود بی­نیاز و مستقل از خداوند نیست و تمام آثار آن­ها نیز از خداست بیانگر ..................................... می­باشد.
پاسخ:
توحید افعالی

63) نه تنها وجود ما از خداست، بلکه ................. و .................... ما در انجام کارها نیز از خداست و همه‏ی موجودات در کارهای خود نیز وابسته به اویند.
پاسخ:
نیرو - توان

64) عبارت «بِحَوْلِ اللهِ و قُوَّته اَقومُ و اَقْعُدُ» بیانگر توحید ..................................... می­باشد.
پاسخ:
افعالی

65) وقتی می­گوییم گرمی آفتاب و روشنایی آن از خداست به این معناست که آفتاب روشنی و گرمی می­دهد اما با .................................
پاسخ:
اراده‏ی خداوند

66) توحید درمالکیت ، توحید در ولایت و توحید در ربوبیت از فروعات..................................است.
پاسخ:
توحید افعالی

67) اگر کسی بپندارد که خداوند جهان را آفریده ، اما دیگری را هم در مالکیت آن شریک خود قرار داده، گرفتار ............................. شده است.
پاسخ:
شرک در مالکیت

68) اگر خداوند اجازه‏ی مالکیت به مخلوقات خود می­دهد، این مالکیت در کنار مالکیت خداوند نیست،بلکه ................................. است.
پاسخ:
نسبت به مخلوقات دیگر

69) اگر خداوند اجازه‏ی مالکیت به مخلوقات خود می­دهد
رابطه‏ی این دو مالکیت ..................................... است.
پاسخ:
طولی

70) هیچ موجودی در پیشگاه خداوند صاحب هیچ چیزی نیست و همه ..................................... هستند.
پاسخ:
فقیر الی الله

71) آیه‏ی شریفه‏ی « ... و لَم یکُن له شریکٌ فی الملک» بیانگر ..................................... می­باشد.
پاسخ:
توحید در مالکیت

72) از این که تصرف در جهان حق و شایسته‏ی خداوند است ناظر به ..................................... است.
پاسخ:
توحید در ولایت

73) در قلمرو توحید افعالی، خداوند بخشی از ولایت خود را به دیگری نمی­دهد و او در همه حال ، ..................................... است.
پاسخ:
ولیّ همه‏ی مخلوقات

74) این که تدبیرو پرورش همه‏ی مخلوقات تنها در اختیار خداست، بُعد ..................................... را بیان می­کند.
پاسخ:
توحید در ربوبیت

75) قرآن کریم بر ..................................... تأکید بسیار می­کند و همواره تذکر می­دهد که ..................................... و پروردگار همه‏ی موجودات خداوند است. زیرا بسیار اتفاق می­افتد که انسان نقش تدبیر و مدیریت و ربوبیت خداوند را..................................... و تدبیر و مدیریت خود یا سایر انسان­ها و مخلوقات را ..................................... قرار می­دهد.
پاسخ:
توحید در ربوبیت – ربّ – فراموش می­کند – اصل و اساس

76) ..................................... بدین معناست که انسان در کنار تدبیر الهی، برای تدبیر خود یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز کند.
پاسخ:
شرک در ربوبیت و تدبیر

77) از نظر جهان ­بینی الهی، رابطه­ ی توحید افعالی با اراده و اختیار انسان رابطه‏­ای ..................................... است.
پاسخ:
طولی

78) اعتقاد به این که باغبان و مدیریتش همه از آن خدا و در تدبیر خداست بیانگر ..................................... می­باشد.
پاسخ:
توحید در ربوبیت

79) آیه‏ی شریفه‏ی «اَفراَیتم ما تَحْرُثونَ ءَ اَنتُم تَزرَعونَه اَم نَحنُ الزّارِعونَ» خطاب به ..................................... می­باشد.
پاسخ:
طاغیان

80) آیه‏ی شریفه‏ی «اَفراَیتم ما تَحرُثونَ ءَ اَنتم تَزرَعونَه اَم نَحنُ الزّارعون» بیانگر توحید ..................................... است و رابطه ‏ی زراعت کشاورز و خداوند رابطه­ی ..................................... می‏باشد.
پاسخ:
افعالی – طولی

81) اعتقاد به این‏که میان ذات خداوند و صفات او و میان صفاتش با یکدیگر جدایی و دوگانگی نیست و صفاتش عین .................... می­باشد ، بیانگر توحید ............................... است.
پاسخ:
ذاتش – صفاتی

82) امام علی(ع) توحید ................................ را عالی­ترین مرتبه‏ی توحید می­شمارد که نیازمند ................................... عمیق‏تری است.
پاسخ:
صفاتی - معرفت

83) در ارتباط با موجودات و آثار مستقل و غیرمستقل آنها، بُعد .................................... مورد بحث و احیاناً مورد قرار می­گیرد.
پاسخ:
توحید افعالی

84) برخی فکر می­کنند که اگر گرما، روشنایی و شفابخشی را از آتش، خورشید و دارو بدانند دچار ..................................... شده‏اند.
پاسخ:
شرک افعالی

85) کسانی که می­گویند خداوندگرما را همراه با آتش ایجاد می‏کند، روشنایی را همراه با خورشید و شفا را همراه با دارو به موضوع ..................................... در تأثیر عوامل طبیعی اعتقاد دارند.
پاسخ:
روش و عادت خدا

86) برخی گمان می­کنند، اگر کسی نیازهای خود، از جمله شفای بیماری را از رسول خدا (ص) و سایر اولیای دین بخواهد و آنان را توانا در برآوردن نیازها بداند، گرفتار ..................................... شده است.
پاسخ:
شرک

87) ازدیدگاه معارف اسلامی اگر کسی پس از رحلت پیامبران و اولیای الهی نیاز خود را به پیشگاه آنان ببرد و رفع نیازهای خود را از آن­ها بخواهد، به موضوع ..................................... و .....................................اعتقاد دارد.
پاسخ:
تجرد روح – تأیید توحید افعالی

88) این که قرآن کریم عسل را داروی شفابخش می­داند مؤید ..................................... است.
پاسخ:
علت واقع شدن موجودات مادی

89) ..................................... فرموده است: «من به اذن خدا از خاک پرنده خلق می­کنم و در آن می­دمم و آن خاک پرنده
 می­شود.» مؤید ..................................... است.
پاسخ:
حضرت عیسی (ع) – توحید افعالی

90) کسی که برای تأکید بر ..................................... بخواهد هرگونه اثر را از موجودات سلب کند، خود گرفتار شرکی عظیم­تر شده است.
پاسخ:
توحید افعالی

91) ..................................... فرموده است: «اوست که به من طعام می­دهد، سیرابم می­کند، در هنگام بیماری شفایم می­بخشد، اوست که مرا می­میراند و زنده می­کند.» بیانگر ..................................... است.
پاسخ:
حضرت ابراهیم (ع) – تأثیر موجودات

92) خداوند برای شفابخشی فقط از یک راه که همان دارو باشد، استفاده نمی­کند بلکه در کنار راه‏های .................
راه‏های................... را هم قرار داده که وسیله‏ی این راه‏ها ..................................... یا ..................................... که مراحلی از ..................................... و ..................................... را پیموده­ اند و خداوند آنان را وسیله­ و طریق شفابخشی قرار داده است.
پاسخ:
مادی – معنوی – فرشتگان – انسان­هایی – کمال – بندگی

93) انسان ..................................... که با تربیت نفس خود در توحید افعالی به یقین رسیده و همواره و درهمه حال آن را در خاطر دارد، وقتی دارویی مصرف می­کند و شفا می­یابد، در همان حال توجه دارد که این اثرگذاری را خداوند به دارو عنایت کرده است.
پاسخ:
موحد

94) عبارت «مَن لَم یَشکُر المَخلوقَ لَم یَشکُرِ الخالِقَ» بیانگر تشکر از ..................................... درطول شکرگزاری از خداوند است.
پاسخ:
انسان

95) حقیقت انسان ..................................... اوست که ..................................... هم وابسته به اوست.
پاسخ:
روح – حیات بدن

96) ..................................... پس از مرگ زنده است و از حال مردمان در دنیا خبر دارد.
پاسخ:
روح

97) آن انسانی که در دنیا خود را مهذّب کرده و به کمال رسانده است روح او پس از مرگ، نه تنها از حصار بدن آزاد می­شود، بلکه از جانب خداوند واسطه‏ی برخی ..................................... و ..................................... می‏گردد.
پاسخ:
فیض‏ها – کرامت‏ها

98) آنان که با ..................................... و ..................................... و پیمودن ..................................... مراحل کمال را می‏پیمایند و پله پله در آسمان وجود بالا می­روند و به قرب الهی می­رسند، پاداش­هایی دریافت می­کنند.
پاسخ:
ایمان – عمل صالح – صراط مستقیم

99) کسانی که تفاوتی میان وجود مقدسی چون پیامبر (ص) و سالکان راه کمال با انسان­های معمولی و حتی انسان­های شرور و گنه‏کار نمی­بینند، ..................................... پیامبر (ص) و سالکان را نفی می­کنند.
پاسخ:
کرامت

100) نظام خلقت مبتنی بر ..................................... است و انسانی که در مسیر بندگی پیش رود، منزلتی می­یابد اشیای وابسته به او خواص دیگری پیدا می­کند و این جزء قانون­مندی ..................................... و زیبایی ..................................... است.
پاسخ:
حق – الهی – نظام جهانی

101) قرآن کریم خبر می­دهد که ..................................... پیراهن خود را به برادران داد تا به پدر برسانند ..................................... نیز پیراهن را بر چشم کشید و بینایی خود را باز یافت و این عنایت در اثر ..................................... بوده است.
پاسخ:
حضرت یوسف (ع) – حضرت یعقوب (ع) – بندگی

تاریخ ارسال: شنبه 11 اسفند‌ماه سال 1386 ساعت 11:48 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر