X
تبلیغات
رایتل

قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

تست عربی

تست عربی
عربی 1 درس اول تا پنجم
1)  ما هو المبتدأ فی عبارة «تلک َ المعلّمةُ شاعرةٌ ایضاً»؟
2) تلک َ
1) تلک َ المعلّمةُ
4) شاعرةٌ
3) المعلّمةُ

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ اولین اسم در جمله‏ی اسمیه معمولاً مبتدا است ، لذا در عبارت مطرح شده ، «تلک » مبتدا و «شاعرة» خبر است .
مبتدا معمولاً معرفه و خبر معمولاً نکره می­آید. (تلک ، شاعرة)
آسان - طراحی مولف

2)  ما هو ضمیر المناسب للفراغ؟ «…… تعلّم الطّالبات ِ.»
2) هی
1) هو
4) انتم
3) أنت ِ

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ «تعلّم » می تواند فعل مضارع صیغه 4 و 7 باشد و ضمیر مناسب آن «هی » و «انت َ» است .
آسان - طراحی مولف

3)  ما هو الخبر فی الجملة التالیة؟ «فالله ُ خیر حافظاً و هو ارحم الرّاحمین َ.»
2) ارحم
1) حافظاً
4) هو ارحم الرّاحمین َ
3) الله ُ

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ عبارت مذکور دارای دو مبتدا و دو خبر است : مبتدا: الله ُ و هُوَ / خبر: خیرٌ و اَرْحَم ُ
آسان - طراحی مولف

4)  ما هو الصحیح لکلمة «جنّتان »؟
2) اسم ، مثنی ، مذکر، نکرة
1) اسم ، مثنی ، مؤنث ، نکرة
4) اسم ، جمع مؤنث ، نکرة
3) اسم ، جمع تکسیر، معرّف

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ «تـ» در «جنّتان » علامت تأنیث و « ا » علامت مثنی است .
آسان - طراحی مولف

5)  عیّن الخطأ؟
1) هن ّ: ضمیر منفصل للغائبات  
2) هن ّ: ضمیر متصل للغائبات  
3) هم : ضمیر منفصل للغائبین  
4) هم : ضمیر متصل للمخاطبین

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ ضمیر متّصل للمخاطبین َ کُم ْ
آسان - طراحی مولف

6)  ما هو حرف الزّائد فی الکلمات التالیة علی التّوالی؟ «یصادق، یُکرمون، یکرّم .»
1) أ ، ا ، ا  
2) ا ، ا ، تکرار الرّاء  
3) ا ، أ ، تکرار الرّاء  
4) تکرار الالف ، أ ، تکرار الرّاء

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ هر سه فعل ذکر شده مضارع است ، لذا آن را به ماضی تبدیل می کنیم و به بررسی حرف زاید آن می پردازیم ، چراکه ملاک حروف اصلی و زاید اولین صیغه ماضی است : صادَق َ أکْرَم َ کَرَّم َ
حروف زاید به ترتیب عبارت­اند از: ا، أ، ر
آسان - طراحی مولف

7) کیف تکون الجملة التالیة مع الضمیر المفرد المؤنث المخاطب؟ «نحن لا نشرب الماء بارداً.»
1) انت َ لا تشرب ُ الماء بارداً.  
2) انت َ ما شربت َ الماء بارداً.
3) انتن َّ لا تشربْن َ الماء بارداً.  
4) انت ِ لا تشربین الماء بارداً.

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ ضمیر مفرد مؤنث مخاطب ، «انت ِ» است و چون فعل عبارت مضارع است ، لذا فعل «لاتشربین» با صیاغ جمله­ هماهنگ است چون در گزینه­ی 2 فعل ماضی و مذکر است ، نادرست می­باشد.
آسان - طراحی مولف

8)  ای ّ جمع مفرده ُ خَطَأٌ؟
2) المتّقینالمتّقی
1) امثالمثل
4) عیوبعیب
3) صالحات صالح

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ «صالحات » جمع مؤنث سالم است ، لذا مفردش اغلب مؤنث می­آید: صالحاتصالحة.
آسان - طراحی مولف

9)  ما هو المناسب للفراغ؟  «الله ُ یعلم و... لا تعلمون َ.»
2) انت َ
1) انتم
4) انت ِ
3) هم

پاسخ:
گزینه‏ی1)؛ با توجه به این که پس از جای خالی ، فعل مضارع صیغه‏ی جمع مذکر مخاطب (للمخاطبین ) قرار دارد و ضمناً خبر می باشد، جای خالی نیز باید هماهنگ با آن باشد یعنی ضمیر جمع مذکر مخاطب (انتم ) که به عنوان مبتدا می­آید.
آسان - طراحی مولف

10)  ما هو مرادف لکلمة «مجادلة»؟
2) جِدال
1) تُجادل
4) جادِل
3) جَدَل

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ مصدر دیگر مفاعلة عبارت است از: فِعال ، بنابراین «مجادلة» با «جدال » مترادف است .
آسان - طراحی مولف

11)  عیّن الصحیح فی  اِعراب «أنا» فی عبارة «أَنَا بانتظارِک َ قَبْل َ غروب ِ الشمس ِ».
2) مبتدأ و منصوب
1) خبر مؤخر و مرفوع
4) مبتدأ و مرفوع
3) خبر مقدم و مرفوع

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛  أنا     بانتظارک  ) م . مرفوع  خ . محلاً مرفوع(
 قبل َ غروب الشّمس .
                           
آسان - طراحی مولف

12)  کم اسماً فی العبارة التالیة؟ «یا سابغ َ النّعم یا دافع َ النّقم یا نورَ المستوحشین َ فی الظُّلَم صل ِّ عَلی مُحمّدٍ وَ آل ِ مُحمّدٍ.»
2) تسعة
1) سبعة
4) ثمانیة
3) عشرة

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ اسم ها در جمله عبارت‏اند از: سابغ ، النّعم ، دافع ، النّقم ، نور، المستوحشین ، الظُّلم ، محمّد، آل ، محمّد
آسان - طراحی مولف

13)  ضَع ْ فی الفراغ الفعل َ المناسبَ. «تعاهَدوا أمْرَ الصّلاةِ و حافِظوا علیها و اسْتَکْثِروا منها و … بها.»
2) تَقَرَّبْن َ
1) تَقَرَّبُوا
4) تَبَعَّدْن َ
3) تَبَعَّدُوا

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ جای خالی باید هم از نظر لفظ (جمع مذکر مخاطب ) و هم از نظر معنی با فعل های دیگر هماهنگی داشته باشد.
آسان - طراحی مولف

14)  ما هو غیرالمناسب للفراغ؟ «هو …… الضیوف .»
2) یری
1) یُکرم ُ
4) إسْتَقْبَل َ
3) یفوح ُ

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ ترجمه‏ی فعل ها:  1) گرامی می دارد 2) می بیند 3) پخش می­شود 4) استقبال کرد
ترجمه­ی عبارت : «او …… مهمانان را».
آسان - طراحی مولف

15)  کَم ْ فعلاً مزیداً فی  جملة؟ «الیوم َ اَکْمَلْت ُ لکم دینَکُم ْ و اَتْمَمْت ُ علیکم نعمتی و رَضیت ُ لکم الاسلام َ دیناً»
2) واحد
1) اربعة
4) ثلاثة
3) اثنان

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ اَکْمَلْت ُ و اَتْمَمْت ُ هر دو ثلاثی مزید و در باب «افعال » هستند. فعل «رَضیت ُ» ثلاثی مجرد است .
آسان - طراحی مولف

16)  کیف تکون جملة الی صیغة المفرد؟ «هذِه ِ أخْبارٌ مُهِمّةٌ»
2) هذه خبر مهم .ّ
1) هذه خبر مهمّة.
4) هذا خبر مهم ّ.
3) هذا خبر مهمّة.

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ «اَخبار» جمع مکسّرِ «خبر» و مذکر است ، لذا مبتدا و صفت آن نیز باید مذکر بیاید: هذا خبرٌ مهم ٌّ.
آسان - طراحی مولف

17)  ما هو الجامد؟
2) حافظ
1) مُعتذر
4) الاسلام
3) المحرومین

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛
متوسط - طراحی مولف

18)  فی  أی ّ العبارة، المفعول ُ به اسم المشتق؟
1) انّک سَتُشاهِدُ جزاءَ عملک . 
2) أنْزَل َ الله ُ علی قارون َ العذاب َ.
3) أنتم تُکْرِمون َ الضّیوف َ.
4) و ما نُرسل ُ المُرْسَلین َ الّا مبشّرین َ و منذرین َ.

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ مفعول ٌبه در جمله ها عبارت­اند از: جزاءَ، العذاب َ، الضّیوف َ، المُرْسَلین َ که تنها کلمه‏ی «المُرْسَلین » اسم مشتق (اسم مفعول ) است .
متوسط - طراحی مولف

19)  ما هو المفعول فی العبارة التالیة؟ «و الیک یارب ّ مَدَدْت ُ یدی »
2) رب ّ
1) ضمیر التّاء
4) ضمیر الیاء
3) ید

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ مَدَدْت ُ: فعل + فاعل / یَدْ: مفعول / ی  : مضاف الیه
متوسط - طراحی مولف

20)  ما هو الخطأ عن فعل «لا تعبدْن َ»؟
2) فعل نفی للمخاطبات
1) فعل نهی للمخاطبات
4) فعل صحیح و مجرّد
3) جمع مؤنث للماضی 

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ ساختار فعل «تَعْبُدْن َ» ماضی نیست چراکه ابتدای فعل، حرف مضارعه‏ی «تَـ» آمده است.
متوسط - طراحی مولف

21)  کم اسماً جامداً فی العبارة التالیة؟ «اللّه ُ خالِق ُ کل ِّ شیءٍ و غافِرُ کل ِّ ذنب ٍ.»
2) خمسة
1) اثنان
4) ثلاثة
3) اربعة

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ کلمات جامد جمله عبارت­اند از: الله ُ، کل ّ، شیء، کل ّ، ذنب .
متوسط - طراحی مولف

22)  عیّن الصحیح فی تشکیل الکلمات. «و هکذا ابتلعته الأرض و ذهبت الزّینة و الموکب و القصور.»
2) الارض َ، الْمَوْکَب َ، القُصُورِ
1) الزّینةُ،  الْمَوْکَب َ، القُصورَ
4) ابْتَلَعَتْه ُ، الزینةُ، القُصُورُ
3) ابْتَلَعْتُه ُ، الارض ُ، ذَهَبَت ْ

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ حرکت گذاری درست جمله این گونه است : «وَ هکَذَا ابْتَلَعَتْه ُ الْأَرْض ُ وَ ذَهَبَت ِ الزّینَةُ وَ الْمَوْکِب ُ وَ الْقُصُورُ.»
متوسط - طراحی مولف

23)  ما هو الفعل؟
2) توازَن
1) تضارُب
4) استشهاد
3) تصدُّق

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ گزینه‏های دیگر همه مصدر و اسم می باشند.
متوسط - طراحی مولف

24) کم اسماً مشتقاً فی العبارة التالیة؟ «حینما رَزَقَه ُ الله ُ الانسان َ عقلاً کاملاً و لساناً فصیحاً فله فضیلتان ِ.»
2) اثنان
1) ثلاثة
4) اربعة
3) واحد

پاسخ:
گزینه‏ی2)؛ مشتق ها عبارت­اند از: کامِل (اسم فاعل )، فصیح (صفت مشبهه ).
متوسط - طراحی مولف

25) ما هو نوع المشتق لکلمة «الهادی» و «الدنیا»؟
1) اسم المفعول، اسم المکان  
2) اسم الفاعل، الصفة المشبهة  
3) اسم الزمان، اسم التفضیل  
4) اسم الفاعل، اسم التفضیل

پاسخ:
گزینه‏ی4)؛ «هادی » بر وزن «فاعل » ، اسم فاعل و«دُنیا» بر وزن «فُعْلی » ، اسم تفضیل مؤنث  می­باشد.
متوسط - طراحی مولف

26)  فی  أی ّ العبارة فاعله ضمیر مستتر؟
1) اِنّا اَرْسَلْناک َ بالحق ِّ بشیراً و نذیراً.
2) جاهِدِ الکفّارَ و المنافقین َ.
3) هل یستوی الّذین یعلمون َ و الّذین َ لا یعلمون َ.
4) هُن ّ یُلاقین َ صدیقاتِهِن َّ فی المدرسةِ.

پاسخ:
گزینه‏ی2)؛ فاعل گزینه‏ها عبارت­اند از: 1) نا 2) «انت » مستتر 3) در این عبارت چون سه فعل وجود دارد فاعل ها به ترتیب عبارت­اند از: الذین ، و، و، 4) ی
متوسط - طراحی مولف

27)  ما هو الصحیح؟
2) لمّا یَتُوبُون َ
1) لَم ْ یستغفرن َ
4) لمّا تُنْذِرین َ
3) لَم ْ یُکَبِّرُ

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ اگر لم و لمّا که بر فعل مضارع داخل شوند ، عامل جزم می باشند و ضمه‏ی فعل مضارع را به سکون تبدیل کرده و نون اعراب را حذف می کنند.
صحیح گزینه‏ ها عبارت‏اند از: 1) لمّا یتوبوا 2) لم یکبِّرْ 3) لمّا تُنذری
نون در صیغه­های 6 و 12 مضارع ، به دلیل آن که نون ضمیر (فاعل ) است هیچ گاه نمی افتد و فعل «لم یَستغفِرْن َ» چون مبنی ّ است ، محلاً مجزوم است .
متوسط - طراحی مولف

28)  ما هو فعل الأمر لکلمة «تُقاتِلین َ» و «تَصْبِرون َ»؟
2) قاتِلین َ ، اِصْبِروا
1) اُقاتلی  ، اَصْبِروا
4) قاتِلی  ، اِصْبِروا
3) تَقاتَلی  ، صَبِّروا

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ برای ساختن امر حاضر پس از حذف حرف مضارعه ، اگر حرف بعدی ساکن بود نیاز به همزه داریم و اگر پس از حذف حرف مضارعه حرف بعدی متحرک بود نیازی به همزه نداریم ضمن این که در هر دو صورت آخر فعل را جزم می دهیم ، یعنی ضمه مضارع را تبدیل به ساکن می کنیم و اگر نوع اعراب داشت ، می اندازیم :
تُقاتِلین َ (للمخاطبة)  قاتلین َ  قاتلی
تَصبرون َ(للمخاطبین َ)صْبرُون َ  اِصبروا
متوسط - طراحی مولف

29)  ما هو اسم المکان من مصدر «کتابة»؟
2) مکتب
1) کتیبة
4) کاتب
3) مکتوب

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ اسم مکان بر وزن «مَفْعَل ، مَفْعِل ، مَفْعَلَة» می­آید.
1) کتیبة: گروهی از لشکر، گروهی از اسبان ، گردان (جامد)
2) مکتوب : نوشتار، نامه (اسم مفعول )
3) کاتب : نویسنده (اسم فاعل )
متوسط - طراحی مولف

30)  ما هو الفاعل فی عبارة؟ «أُمّاه ! لَقَدْ نَفِدَ صبری …! أنا مشتاق ٌ لزیارة الرسول (ص ).»
2) ضمیر «هو» المستتر
1) أمّاه
4) صبر
3) أنا

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ ترجمه : «مادر! صبرم تمام شد! من در آرزوی دیدار رسول (ص ) هستم .»
متوسط - طراحی مولف

31)  ما هو اسم المفعول و اسم الفاعل من «ارسال » و «أکْل » ؟
1) مُرسَل ، مُرسِل/ مأکول آکِل
2) مُرْسِل ، مُرْسَل/ آکل ، مأکولات
3) راسل ، مرسول/ مأکول ، آکِلات 
4) مَراسل ، مُرسِل/ آکل ، مأکول

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ «اِرسال » مصدر باب افعال و «أکل » مصدر ثلاثی مجرد است .
متوسط - طراحی مولف

32)  ما هو الخطأ من حیث المفهوم؟
2) انتُم مُفسدون َ .
1) الانسان ُ خالق ٌ من التّراب.
4) هُو کافرٌ بدین ِ المُرْسَلین َ .
3) هذه عاقبةُ المکذّبین َ .

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ از نظر مفهوم عبارت این گونه باید باشد: «الانسان مخلوق من التّراب .»
متوسط - طراحی مولف

33)  میّز الفاعل فی العبارة التالیة؟ «اِرْجِعی  اِلی ربّک »
2) ضمیر «ی »
1) ضمیر «انت » المستتر
4) رب ّ
3) ضمیر مستتر «هی »

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ صیغه‏ی فعل ، للمخاطبه است یعنی مفرد مؤنث مخاطب و فاعل آن ضمیر بارز «ی » می باشد.
متوسط - طراحی مولف

34)  عیّن الجواب الذی لایکون «اسم المفعول».
2) المُنکَر
1) المُعظَّم
4) مُتکبِّر
3) المعروف

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ «مُتکبِّر» اسم فاعل باب تفعّل است . تفاوت در اسم فاعل و اسم مفعول از ثلاثی مزید، این است که در اسم فاعل عین‏الفعل مکسور است و در اسم مفعول عین‏الفعل مفتوح است.
متوسط - طراحی مولف

35) عیّن الکلمات الّتی کلّها اسم المبالغة.
2) خبّاز، علّامة، طیّب
1) سیّدة، قیّوم ، عطشان
4) خَشِن ، کثیر، نقّاد
3) امّارة، عطّار، فهّام

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛
متوسط - طراحی مولف

36)  ما هو الخطأ عن فعل «لا تندمی »؟
2) فعل نفی
1) فعل للمخاطبة
4) فعل لازم
3) فعل نهی

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ پس از ضمیر «ی » نون اعراب افتاده است ، بنابراین « لا» حرف عامل جزم و نهی می باشد.
متوسط - طراحی مولف

37)  عیّن الجواب الّذی لایکون «اسم الفاعل ».
2) قادرین َ
1) موضوع
4) مُنصِف
3) مُتفضِّل

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ «موضوع » بر وزن «مفعول » اسم مفعول است .
متوسط - طراحی مولف

38) ما هی الصفة المشبهة من مصدر «جوع »؟
2) مجیء
1) جائع
4) اَجْوَع
3) جوعان

پاسخ:
گزینه‏ی3)؛ 1) جائع : اسم فاعل  2) مجیء: مصدر (آمدن ) 4) اَجْوَع : اسم تفضیل
متوسط - طراحی مولف

39) أی ّ الجمع مفرده خطأ؟
2) غُیوب  غیب
1) میاه ماء
4) معابر  عبور
3) عِباد  عَبْد

پاسخ:
گزینه‏ی4)؛ مفردِ معابر معبر
متوسط - طراحی مولف

40) عیّن الکلمات الّتی کلها صفة مشبهة.
2) العِباد، کَسِل ، صَعْب
1) شریف ، عَذْب ، أبقی
4) جوعان ، ناقص ، فراشة
3) خَشِن، رنّان ، جمیع

پاسخ:
گزینه‏ی2)؛ «العِباد» : جمع مکسر عَبْد بر وزن فَعْل، «کَسِل» : بر وزن فَعِل ، «صَعْب» : بر وزن فَعْل  هر سه صفت مشبهه می باشند.
متوسط - طراحی مولف

41)  ما هو الصحیح فی تشکیل العبارة التالیة؟ «اکتب لنا فی  هذه الدّنیا حسنة و فی الاخرة.»
2) لِنا ، فی، هذِه ،حسنةً
1) اِکْتُب ْ ، حسنةٍ،  الاخِرةِ
4) لَنا ، فی ، هذِه ِ ، الاخرةَ
3) اُکْتُب ْ ،حسنةً ، الاخِرَةِ

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ حرکت گذاری صحیح عبارت این گونه است : «اُکْتُب ْ لَنا فی هذِه ِ الدُّنیا حَسَنَةً وَ فی  الاخِرَة.»
متوسط - طراحی مولف

42)  ما هو الصحیح فی صیاغة امر الأفعال التالیة؟
2) لا تَغْضَبا  اِغْضَبا
1) تَحْزَنُون َ  اُحْزُنُوا
4) تَصْرُخْن َ  اُصْرُخ ْ
3) تُعَیِّن ُ  أُعَیِّن ْ

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ امر گزینه‏های دیگر عبارت است از: 1) اِحْزَنوا 2) عَیِّن ْ 4) اُصْرُخْن َ.
متوسط - طراحی مولف

43)  ما هو نوع الفعل و مصدره فی  العبارة التالیة؟ «فَسَبِّح ْ بِحَمْدِ رَبّک َ وَاسْتَغْفِرْه اِنَّه ُ کان توّاباً.»
1) ماضی ، تسبیح / ماضی ، استغفار
2) ماضی ، تسبّح / امر، استغفار
3) امر، تسبیح / امر، استغفار
4) امر، اسباح / امر، مغفرة

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛
متوسط - طراحی مولف

44)  ای ّ الجواب کلّه جامد؟
2) اللّغو، مشاورة، وارثون
1) رجوع ، عذاب ، تحقیر
4) الارض ، مبشّر، منذر
3) مخلوق ، سائر، واضح

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ کلمات جامد در گزینه‏های دیگر عبارت‏اند از: 2) اللّغو، مشاورة 4) الارض . در گزینه‏ی 3 اسم جامد وجود ندارد و تماماً مشتق هستند.
متوسط - طراحی مولف

45)  ما هی الصیغة للغائبات من فعل «یُکْرِم ُ»؟
2) تُکْرِمْن َ
1) یُکْرِمْن َ
4) اَکْرَمْتُم ْ
3) یُکْرِمْتُن َّ

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ «للغائبات» یعنی جمع مؤنث غایب که ضمیر آن عبارت است از: «ن َ»، یُکْرِم ُ (مفرد مذکر غایب ) + ن َ  یُکْرِمْن َ (للغائبات )
متوسط - طراحی مولف

46)  فی  أی ّ العبارة، اسم الاشارة فیها مؤنث؟
1) انظروا انظروا اولئک لا یسجدون للحاکم .  
2) کیف أشْرَب ُ بمنقاری من هذا الماء القلیل؟
3) کَتَب َ هؤلاءِ الأطفال ُ.   
4) لا تقربا هذه الشجرةَ.

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ اولئک (آنان ) و هؤلاء (اینان ) در گزینه‏ها­ی 1 و3 برای مذکر و هم مؤنث می­آیند ولی به دلیل آن که پس از آن ها فعل و اسم مذکر آمده است (لا یسجدون الأطفال ُ) آنها را مذکر می دانیم . در گزینه‏ی 2 واژه‏ی «هذا» اسم اشاره­ی مذکر است و تنها در گزینه‏ی 4 واژه‏ی «هذه » اسم اشاره­ی مؤنث می باشد.
متوسط - طراحی مولف

47)  فی أی ّ عبارة ماجاء المفعول به؟
1) هَب ْ لی حکماً.  
2) فَتَح َ المعلّم الکتاب فی الصّف ّ.
3) رَبَّنا لا تجعلْنا مع القوم الظالمین .  
4) جاء الحق ّ و زهق الباطل .

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ فعل های عبارت مطرح شده در گزینه‏ی 4 لازم است. (جاء: آمد ، زهق : نابود شد) و فعل های گزینه‏های دیگر متعدی بوده و مفعول ها عبارت‏اند از: 1) حکماً 2) الکتاب َ 3) نا
متوسط - طراحی مولف

48) عیّن الکلمة التی لیست صفة مشبهة.
2) منقار
1) اعوج
4) عَبْد
3) عجیب

پاسخ:
گزینه‏ی2)؛ «مِنقار» بر وزن «مفعال » اسم آلت و ابزار است ، به معنی : نوک پرنده
متوسط - طراحی مولف

49) عیّن نوع المشتق الّذی اشیر الیه بخط ٍّ. «و ما نُرْسِل ُ المُرْسَلین َ الّا مبشِّرین َ و مُنْذِرین َ.»
1) اسم الفاعل،  اسم المبالغة  
2) اسم الفاعل، اسم المفعول
3) اسم التفضیل،  اسم الفاعل  
4) اسم المفعول، اسم الفاعل

پاسخ:
گزینه‏ی4)؛ مُرْسَلین اسم مفعول باب افعال و مُبشِّرین اسم فاعل باب تفعیل می باشد.
متوسط - طراحی مولف

50) ما هو المناسب للفراغ؟ «… اُوَیْس ٌ فی معرکة صِفّین َ و هُوَ یُدافع ُ عَن ْ حبیب ِ حبیبه .»
2) جهادُ
1) مُجاهدةُ
4) جاهَدَ
3) جَهَدَت ْ

پاسخ:
گزینه‏ی4)؛ «مجاهدة و جهاد» باب مفاعلة: جنگیدن؛ «جَهَدَت ْ»: کوشید، «جاهَدَ»: جنگید.
با توجه به آن­که پس از جای خالی اسم مرفوع و مذکر آمده ، نیازمند فعل مذکر هستیم که با معنای عبارت هماهنگ باشد.
(جاهَدَ: جنگید).
متوسط - طراحی مولف

51)  ما هو الصحیح عن کلمة «مُغْتَصَبَة»؟
1) مشتق و اسم المفعول من مصدر افتعال ، مفرد و مؤنث ، نکرة
2) مشتق و اسم الفاعل من مصدر انفعال ، مفرد مؤنث ، معرف بأل
3) مشتق و اسم المکان من مصدر افتعال ، مؤنث
4) مشتق و اسم الزمان من مصدر افتعال ، نکرة

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛
متوسط - طراحی مولف

52)  ما هو مصدر «وافَق َ» فی  باب «مفاعلة»؟
2) توافُق
1) توفیق
4) وِفاق
3) مُوافِق

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ باب مفاعله­ ، مصدر دیگری به نام «فِعال» دارد بنابراین : مُوافقه = وِفاق
متوسط - طراحی مولف

53) عیّن الکلمات التی کلّها اسم التفضیل.
2) دنیا، آخِرة، اَعْلَم
1) اَفْضَل ، أحق ّ، اَسْوَد
4) اَبْقی ، علیا، دنیا
3) فَتی ، اَصْلَح ، حُسْنی

پاسخ:
گزینه‏ی4)؛ اسم تفضیل بر دو وزن ِ اَفْعَل (در مذکر) و فُعْلی (در مؤنث ) می­آید. البته اگر اسمی بر وزن اَفْعَل بود ولی معنای رنگ و نقص و عیب داشت ، صفت مشبهه می باشد.
متوسط - طراحی مولف

54)  ما هو نوع کلمة «حتّی »؟
2) حرف جرّ
1) اسم شرط
4) جمع مکسّر
3) فعل ماض ٍ

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ «حتّی » حرف عامل جرّ است و اسم پس از خود را مجرور می سازد.
متوسط - طراحی مولف

55)  ما هو الخبر فی العبارة التالیة؟  «العامل ُ بِالعلم ِ کالسّائرِ عَلَی الطریق ِ الواضح ِ.»
2) کالسّائر
1) بالعلم
4) الواضح
3) علی الطریق

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ «العامل ُ» مبتدا و مرفوع است و «کالسّائرِ» جار و مجرور، شبه  جمله و خبر است و محلاً مرفوع می باشد.
متوسط - طراحی مولف

56)  عیّن الخطأ فیما أشیر الیه بخط ٍّ: «لا یشعرُ المؤمن بالضّعف عند مواجهة المشاکل .»
1) اسم ، مصدر، مزید ثلاثی  من باب مفاعلة  
2) اسم ، من باب تفاعل
3) اسم ، مفرد، معرّف بالاضافة
4) اسم ، مصدر مزید ثلاثی ّ بزیادة حرف واحد

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ «مُواجَهَة» بر وزن «مُفاعَلَة» مصدر باب مفاعله است.
متوسط - طراحی مولف

57)  میّز نوع َ الفعل ِ و بابَه ُ فی العبارةِ التالیةِ؟ «فباَی ِّ الاء ربّکما تکذّبان ِ؟»
2) ماضی-  ثلاثی مجرد
1) مضارع - تفعّل
4) امر -تفعیل
3) مضارع-  تفعیل

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ «تُکَذِّبان َ» بر وزن «تُفعِّلان ِ» مضارع باب تفعیل است : فَعَّل َ، یُفَعِّل ُ، تفعیل
متوسط - طراحی مولف

58)  ما هو الفعل المناسب للفراغ؟  «یا رب ِّ هَب ْ لی  حکماً و … بالصالحین .»
2) اَلْحِقْنی
1) اِلْحَق ْ
4) اَلْحَقت ُ
3) اَلْحِقْنا

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ با توجه به فعل و ضمیر پیش از جای خالی که امر مخاطب و ضمیر متکلم وحده است (هب ْ لی) جای خالی ، مناسب فعلی است که این گونه باشد اَلْحِقْنی …: مرا ملحق کن .
متوسط - طراحی مولف

59)  أی ُّ البابَیْن ِ للتّعدّی  علی الأغلب؟
2) باب تفعیل و افعال
1) باب افعال و تفعّل
4) باب مفاعلة و تفعیل
3) باب مفاعلة و تفاعل

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ باب های تفعیل و افعال معمولاً برای متعدی کردن به کار می روند.
متوسط - طراحی مولف

60)  کم اسماً مشتقاً فی عبارة ؟«اَلْعامِل ُ بِالعلم ِ کَالسّائرِ عَلَی الطّریق ِ الواضح ِ.»
2) اثنان
1) ثلاثة
4) واحد
3) اربعه

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ سه کلمه‏ی «العامِل ، السّائر، الواضح » اسم فاعل و مشتق می باشد. «طریق » هر چند بر وزن «فعیل » است ولی معنای وصفی ندارد وصفت مشبهه محسوب شود.
متوسط - طراحی مولف

61) ما هو الفعل المناسب للفراغ؟  «شَرِب َ الطّفل الماء و … إلی السّاحة.»
2) ضَحِک َ
1) یَذْهَب ُ
4) ذَهَب َ
3) ذَهَبَت ْ

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ فعل ابتدای جمله مفرد مذکر غایب است ، لذا جای خالی نیز باید این گونه بیاید (ذَهَب َ). فعل «ضحک» از نظر معنی نادرست است.
متوسط - طراحی مولف

62)  میّز الفعل المناسب للفراغ. «اَلْقرآن ُ هُوَ الدَّلیل ُ … اِلی خیرِ سبیل ٍ.»
2) یرشد
1) ترشد
4) ترشدین
3) یرشدون

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ فعل مناسب با «القرآن »، مفرد مذکر غایب می باشد، یعنی : «یُرْشِدُ»
ترجمه‏ی عبارت : «تنها قرآن راهنماست که به بهترین راه راهنمایی می کند.»
متوسط - طراحی مولف

63)  ما هو الأمر مِن ْ «تَحَمَّلْتُن َّ»؟
2) اِحْمَلْتُن َّ
1) اِحْمَلْن َ
4) حَمِّلْن َ
3) تَحَمَّلْن َ

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ تَحَمَّلْتُن َّ (ماضی باب تفعّل ) تَتَحَمَّلْن َ تَحَمَّلْن َ
متوسط - طراحی مولف

64)  عیّن الفعل الماضی للغائب و الأمر المخاطب لکلمة «مُدافَعَة».
2) دافَع ، دافِع
1) دافِع ، دافَع
4) دافِع ، دافِع
3) دافَع ، دافَع

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ ماضی، مضارع و امر حاضر باب مفاعله عبارتند از: فاعَل َ، یُفاعِل ُ، فاعِل ْ، بنابراین ماضی و امر حاضر «مُدافَعَة» به ترتیب این گونه است : دافَع َ (مفتوح العین )، دافِع ْ (مکسور العین ).
متوسط - طراحی مولف

65) عیّن الکلمات الّتی کلّها المشتقة.
1) أیّام ، جنّتان ، علوم  
2) أقوال ، البارزین ، المسؤولین
3) الصّالحین ، المشتاقین ، المستوحشین
4) والدین ، البحرین ، صادقین

پاسخ:
گزینه‏ی3)؛ در گزینه‏ها­ی 1 ، 2 و 4 کلمه‏های 1) اَیّام: «جمع مکسر یَوْم »، جنّتان: «مثنّای جنّة»، علوم: «جمع مکسّر علم » 2) أقوال: جمع مکسّر قول 4) البحریْن ِ: مثنای البحر میباشند.
متوسط - طراحی مولف

66)  عیّن اعراب ما أشیر الیه بخط ّ. «نحن تَحَمَّلْنا صعوبة الحیاةِ بِشَهامةٍ.»
2) مبتدا ، خبر، مفعول
1) مبتدا ، مفعول ، فاعل
4) خبر ، مبتدا ، مفعول
3) مبتدا ، فاعل ، مفعول

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ ترجمه : «ما سختی زندگی را با شهامت تحمل کردیم .»
دشوار - طراحی مولف

67)  میّز فعل الأمر المخاطبة؟
2) عَیِّنی
1) إنتظرْ
4) أقْدِمْن َ
3) قَرِّبُوا

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ «الأمر المخاطبة» یعنی مفرد مؤنث مخاطب که انتهای آن ضمیر (ی) داشته باشد «عَیِّنی » که از فعل مضارع «تُعَیِّنین َ» ساخته شده است .
دشوار - طراحی مولف

68)  أی ُّ الأَجْوِبةِ مشتملةٌ عَلی فِعْل ٍ متعدٍّ؟
1) جَلَس َ علی الارض قَلِقاً. 
2) انّی لَاَجِدُ نَفَس َ الرّحمان من جانب الیمن .
3) یَرْجِع ُ بعد قلیل ٍ.  
4) نَهَض َ اُوَیس ٌ من مکانه حزیناً.

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ 1) جَلَس َ: نشست 2) اَجِدُ: حس می کنم (درک می کنم ) 3) یرجع : بازمی گردد  4) نَهَض َ: برخاست
دشوار - طراحی مولف

69)  ما هو الفاعل و اسم الفاعل بالترتیب فی عبارة؟ «المؤمن ُ یُدافع عن المظلوم ِ و یُحارب الظّالِم َ»
1) المؤمن -  المظلوم و الظالم
2) ضمیر المستتر - المؤمن و الظالم
3) الظّالم - ضمیر المستتر  
 4) ضمیر المستتر - المظلوم

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ ضمیر «هُوَ» مستتر در فعل «یُدافع » فاعل و کلمات «المؤمِن » و «الظّالم » اسم فاعل می باشند.
دشوار - طراحی مولف

70) فی أی ّ العبارة لیست فیها اسم مشتق؟
1) تعلّموا القرآن فانّه أحسن الحدیث .
2) لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر.
3) نجح التلمیذ فی درس الکیمیا. 
4) للنّهر میاه صافیة و صوت رنّان .

پاسخ:
گزینه‏ی3)؛ اسم های مشتق گزینه‏ها عبارت­اند از: 1) أحسن  2) سمیع ، بصیر 4) صافیة، رنّان
دشوار - طراحی مولف

71) فی أی ّ العبارة کلمتان ِ مشتقتان ِ؟
1) القرآن هو الحبل المتین لنا.  
2) للوردةِ رائحةٌ طیّبةٌ.  
3) رَزَقَه ُ الله ُ ولداً صالحاً.  
4) للبلبل صوت ٌ عَذْب ٌ بدیع ٌ.

پاسخ:
گزینه‏ی4)؛ اسم های مشتق گزینه‏ها عبارت­اند از: 1) «متین»: صفت مشبهه 2) «طیّبة»: صفت مشبهه‏ی مؤنث  3) «صالح»: اسم فاعل ،
4) «عذب»: صفت مشبهه، «بدیع»: صفت مشبهه
دشوار - طراحی مولف

72)  ای ّ کلمة لیست ْ للاستفهام؟
2) کیف
1) یا
4) ما
3) من

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ «یا» : حرف ندا است برای دور و نزدیک و حرف عامل نمی باشد و هیچ گاه برای استفهام به کار نمی رود.
دشوار - طراحی مولف

73)  عیّن نوع الأفعال و صِیَغها و مصادرها؟ «اَنْذِرْ ، ترکنا،  یَنْقَلِب ُ»
1) امر للمخاطب ، انذار ماضی للمتکلم مع الغیر، ترک مضارع للغائب ، انقلاب
2) امر للمخاطبة، انذار ماضی للمتکلم مع الغیر، تروک مضارع للمخاطب ، انقلاب
3) ماضی للغائب ، انذار ماضی للمتکلم مع الغیر، ترک مضارع للغائب ، قلوب
4) ماضی للغائب ، تنذیر امر للمتکلم مع الغیر، ترک مضارع للغائب ، انقلاب

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛
دشوار - طراحی مولف

74) ما هو «اَشْجَع َ» و «اَشْجَع »؟
2) اسم التفضیل، اسم التفضیل
1) فعل ماض ٍ، اسم التفضیل
4) فعل ماض ٍ، فعل امر
3) فعل امر،  فعل ماض ٍ

پاسخ:
گزینه‏ی1)؛ اَشْجَع َ بر وزن «اَفْعَل َ» ماضی باب افعال و اَشْجَع بر وزن «اَفْعَل » می تواند اسم تفضیل و یا فعل ماضی باب افعال باشد چرا که حرکت حرف آخر «لام‏الفعل» نامشخص است و در فعل ماضی مفتوح است و در اسم تفضیل می تواند مرفوع ، منصوب و یا مجرور باشد ولی اگر کلمه‏ای بر وزن «اَفْعِل ْ» بود در این هنگام فعل امر حاضر باب افعال خواهد بود.
دشوار - طراحی مولف

75)  ای ّ عبارة لاتشتمل علی الضمیر؟
2) نَظَرَت ْ زینب ُ اِلَی السّماءِ.
1) هُوَ ناجَح ٌ فی  دَرْسِه ِ.
4) هَل ْ تَعرفین َ بائع َ الصّحف ِ.
3) اَنْت َ شجاع ٌ فی الحیاةِ.

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ در پرسش آمده است «کدام عبارت در بردارنده‏ی ضمیر نمی باشد؟» بر این اساس گزینه‏ی2 اسم ضمیر ندارد ولی در گزینه‏های دیگر «هو ، ـه، انت، یـ » جزو ضمایر محسوب می­شوند.
1) ناجح (اسم فاعل ) و 3) شجاع (صفت مشبهه ) و 4) بائع (اسم فاعل )
دشوار - طراحی مولف

76) ما هو کلمة «آخِر» و «آخَر»؟
2) اسم الفاعل، اسم التفضیل
1) اسم التفضیل، اسم الفاعل
4) اسم الفاعل، اسم المفعول
3) اسم المکان، اسم الزمان

پاسخ:
گزینه‏ی2)؛  اخِر بر وزن فاعِل ، اسم فاعل است (أَخَرَ  أَأْخِرآخِر)
 اخَر بر وزن اَفْعَل ، اسم تفضیل است (أَخَرَأَأْخَرآخَر)
دشوار - طراحی مولف

تاریخ ارسال: یکشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1386 ساعت 08:57 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 1 نظر