X
تبلیغات
رایتل

قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

تست ادبیات

تست ادبیات
تست با پاسخ تشریحی
ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 1 درس اول تا چهارم


1)  در کدام گزینه تشبیه وجود ندارد؟
2) خرمن اعمال
1) تیه ضلالت
4) آتش نخوت
3) گردن استکبار

پاسخ:
گزینه‏ی3)؛ «گردن استکبار برافراختن»: گردن خود را برافراختن به قصد بزرگ و مهمّ نشان دادنِ خود.
آسان - طراحی مولف

2)  کدام عامل«پرده‏ی عفاف و عصمت» چاک زند؟
2) حمیّت­های جاهلانه
1) معصبیت‏های ناهنجار
4) لجاج شهوت
3) بدخویی

پاسخ:
گزینه‏­ی4)؛ عفّت: پاکدامنی از لحاظ مسایل جنسی و شهوانی است و فقط با لجاج شهوت از بین می­رود.
آسان - طراحی مولف

3)  چه چیز«حصار بردباری را در هم می­شکند»؟
1) حمله‏ی حسد 
2) صولت خشم 
3) خویشتن دوست بودن 
4) در ظلمات جهل و ضلال بودن

پاسخ:
گزینه‏ی2)؛ آدم خشمگین قدرت تحمّل خود را از دست می‏دهد.
آسان - طراحی مولف

4)  مناجات سنایی، چه نوع شعری است؟
2) قصیده
1) غزل
4) ترکیب ­بند
3) مثنوی

پاسخ:
گزینه‏ی1)؛ اولاً، قافیه‏هایش در نخستین مصراع و تمامی مصراع‏های زوج است و ثانیاً تعداد ابیات آن معمولاً بین 5 تا 15 بیت است. از 16 بیت به بالا، قصیده می­شود.
آسان - طراحی مولف

5)  «موجود آزمند» دارای کدام ویژگی است؟
2) همت بلند
1) استکبار
4) حرمت انسانیت
3) خصلت طمع

پاسخ:
گزینه‏ی3)؛
آسان - طراحی مولف

6) «توحید» در بیت دوم مناجات، به چه معنی است؟ «همه توحید تو گویم که به توحید سزایی»
2) ستایش
1) یکتاپرستی
4) تسبیح و تنزیه
3) عبادت

پاسخ:
گزینه‏­ی2)؛
آسان - طراحی مولف

7)  «به خواب غفلت فرو افتادن»، یعنی:
2) بی‏توجّهی به حقایق
1) نادانی
4) معصیت کردن
3) ستمگری

پاسخ:
گزینه‏­ی2)؛
آسان - طراحی مولف

8)  کدام گزینه، مربوط به عاشقان (عارفان) حقیقی نیست؟
1) در غم ما روزها بی‏گاه شد 
2) هر که جز ماهی ز آبش سیر شد
3) من به هر جمعیتی نالان شدم  
4) هر که بی‏روزی است روزش دیر شد

پاسخ:
گزینه‏ی4)؛ بقیه‏ی گزینه‏ها، حال عاشق را نشان می‏‏دهند.
متوسط - طراحی مولف

9) در کدام گزینه اشتباه املایی نیست؟
1) سپاس­گزاری کند. 
2) ابا و امتناء ورزد. 
3) درزی اذل برای او دوخته است. 
4) کج و مؤوج شده است.

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ املای درست کلمات: امتناع، ازل، معوج
متوسط - طراحی مولف

10)  در این بیت کدام آرایه وجود ندارد؟ «تن ز جان و جان ز تن مستور نیست        لیک کس را دید جان، دستور نیست»
2) جناس
1) عکس
4) ارسال المثل (تمثیل)
3) مراعات نظیر (تناسب)

پاسخ:
گزینه‏ی4)؛ عکس: جابه‏‏ جایی تن و جان- جناس: دستور و مستور- مراعات نظیر: تن و جان
متوسط - طراحی مولف

11)  قانون تبدیل تک­واژ به واژه و واژه به گروه واژه چیست؟
2) نحوی
1) همنشینی
4) کاربردی
3) واجی

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛
متوسط - طراحی مولف

12)  در عبارت «زود به پیری نشسته» چند مصوّت وجود دارد؟
2) پنج
1) هشت
4) هفت
3) شش

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی4)؛ به تعداد هجاها، مصوّت وجود دارد؛ زود/ به / پی / ری/ نِ / شس/ ته
متوسط - طراحی مولف

13)  آرایه‏‏‏‏‏ی متناقض‏‏‏‏‏نما در کدام گزینه وجود دارد؟
2) مسئله‏‏‏‏‏ی معهود
1) زبان بی‏‏‏‏‏زبانی
4) مجلس‏‏‏‏‏آرای بلا‏‏‏‏‏معارض
3) بی‏‏‏‏‏دست و پا و پخمه

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی1)؛
متوسط - طراحی مولف

14)  همه‏‏‏‏‏ی واژه‏‏‏‏‏ها نام یک محل هستند به جز ...
2) تولم
1) کروج
4) امنیه
3) فومن

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی4)؛
متوسط - طراحی مولف

15)  «نسبت به ملاهی و مناهی بی‏پروا بودن» کدام گزینه را به خاطر می­آورد؟
1) گردن کشی
2) مضایقت از حمایت 
3) به حق خویش اکتفا نکردن
4) از ادراک فضایل محروم ماندن

پاسخ:
گزینه‏ی1)؛ نوعی بی‏توجّهی است به دستورهای دینی.
متوسط - طراحی مولف

16)  همه‏ی جمله‏ها آرایه‏ی کنایه دارند به­ جز …
1) میزبان ما این یک دم را خوش نخواند.
2) تا چشمت به غاز افتاد، دین و ایمان را باختی.
3) مانند موشی که از خمره‏ی روغن بیرون آورده باشند. 
4) درختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودند.

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛
متوسط - طراحی مولف

17)  در کدام گزینه، کشیده شدن بند کمان تا آخرین حد برای رها کردن تیر مطرح شده است؟
1) به شست اندر آورده تیر خدنگ
2) خروش از خم چرخ چاچی بخاست
3) نهاده بر او چار پرّ عقاب
4) گزین کرده یک چوبه تیر خدنگ

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ وقتی زه کمان را تا آخرین حد بکشند، بدنه‏ی کمان صدا می­دهد.
متوسط - طراحی مولف

18)  املای کدام گزینه نادرست است؟
1) نغز پیمان و خداوند غدیر 
2) در آجل به سفر خواهم رفت و این را به او القا می­کنم
3) جزر دریا و حایل اتاق من با منظره‏ی دریا 
4) در ادبیات براعت دارد و از بدی­ها برائت

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ شکل درست: نقض پیمان و خداوند قدیر
متوسط - طراحی مولف

19)  چه رابطه‏ای میان ابیات زیر برقرار است؟
«چه زنم چو نای هر دم، ز نوای شوق او دم
که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را
همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیـــام آشنایی بنوازد آشنا را» ج
2) تشبیه
1) اسلوب معادله
4) تضمین
3) موقوف­ المعانی

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛
متوسط - طراحی مولف

20)  نگارش کدام جمله درست است؟
1) آل ­بویه بغداد را فتح و پسر خلیفه را به جایش برگماردند.
2) انیشتن پس از بیست و دو سال زندگی در شهر پرینستون، درگذشت.
3) هنوز معلوم نیست که چه تعدادی مشمول این قانون می­شوند 
4) کلّیّات بودجه در جلسه‏ی امروز مجلس مطرح و به تصویب رسید.

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ در گزینه‏ی1 حذف فعل پس از «فتح» بدون قرینه است. در گزینه‏ی2، معلوم نیست که واقعاً چند سال در این شهر بوده است و جمله ابهام دارد. در گزینه‏‏ی4 حذف بی‏دلیل فعل پس از «مطرح»
متوسط - طراحی مولف

21)  در کدام گزینه تأثیر مثبت یا منفی صدای نی متناسب با ظرفیت شنونده مطرح شده است؟
1) همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟ 
2) همچو نی زهری و تریاقی که دید؟
3) نی حدیث راه پر خون می کند  
4) آتش عشق است کاندر نی فتاد

پاسخ:
گزینه‏ی2)؛ رجوع شود به توضیحات درس
متوسط - طراحی مولف

22)  سیاست‏‏‏‏‏نامه یا سیرالملوک نوشته‏‏‏‏‏ی کیست؟
2) خواجه نصیرالدین توسی
1) خواجه نظام‏‏‏‏‏الملک
4) فخرالدین‏‏‏‏‏علی‏‏‏‏‏صفی
3) امیرکیکاوس‏‏‏‏‏بن‏‏‏‏‏اسکندر

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی1)؛
متوسط - طراحی مولف

23)  در جمله‏های «ما را آن ده که آن، به» کدام حالت مطرح شده است؟
2) خشنودی به داده‏ی خدا
1) تسلیم و رضا
4) درخواست مغفرت از خدا
3) درخواست خوبی از خدا

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ چون می­گوید: چیزی به ما بده که خوب باشد (آن، به باشد)
متوسط - طراحی مولف

24)  چه رابطه‏‏‏‏‏ای میان ابیات زیر برقرار است؟
«چه زنم چو نای هر دم، ز نوای شوق او دم
که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را
همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیـــام آشنایی بنوازد آشنا را» ج
2) تشبیه
1) اسلوب معادله
4) تضمین
3) موقوف‏‏‏‏‏المعانی

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی3)؛
متوسط - طراحی مولف

25)  در کدام مصراع، جنگِ فوق‏‏‏‏‏العاده شدید، مطرح شده است؟
1) به هم حمله کردند باز از دو سو
2) علم کرد شمشیر، آن اژدها
3) فلک باخت از سهم آن جنگ، رنگ 
4) در صلح بستند بر روی هم

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی3)؛
متوسط - طراحی مولف

26)  کدام گزینه در این جمله خاطر نشان شده است؟ «ستاره‏‏‏‏‏ی ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت»
2) امید اندک
1) امیدواری کامل
4) شادی در وجنات
3) شادی فوق‏‏‏‏‏العاده

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی2)؛
متوسط - طراحی مولف

27)  همه‏‏‏‏‏ی معانی درست است به‏‏‏‏‏جز …
1) بی‏‏‏‏‏امان (گریه‏‏‏‏‏ی بی‏‏‏‏‏امان): متواتر  
2) قُراضه: ریزه‏‏‏‏‏ی هر چیز
3) سوق می‏‏‏‏‏دهد: مرتّب می‏‏‏‏‏کند  
4) ساطع: درخشنده

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی3)؛ سوق می‏‏‏‏‏‏دهد: می‏‏‏‏‏‏کشانَد، می‏‏‏‏‏‏بَرَد
متوسط - طراحی مولف

28)  همه‏‏‏‏‏ی آثار از سید محمدعلی جمال‏‏‏‏‏زاده است به جز …
1) دارالمجانین و راه آب‏‏‏‏‏نامه 
2) سر و ته یک کرباس و شورآباد
3) هفت کشور و روزگار سیاه  
4) قصه‏‏‏‏‏های کوتاه برای بچّه‏‏‏‏‏های ریش‏‏‏‏‏دار

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی3)؛ «روزگار سیاه» از عباس خلیلی است.
متوسط - طراحی مولف

29)  واژه‏ی «آرد» چند واج دارد؟
2) چهار
1) سه
4) دو
3) پنج

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ ء/ ا / ر / د
متوسط - طراحی مولف

30) کدام گزینه در این جمله خاطر نشان شده است؟ «ستاره‏ی ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت»
2) امید اندک
1) امیدواری کامل
4) شادی در وجنات
3) شادی فوق‏العاده

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛
متوسط - طراحی مولف

31) آرایه‏ی متناقض­ نما در کدام گزینه وجود دارد؟
2) مسئله­ی معهود
1) زبان بی‏زبانی
4) مجلس­ آرای بلا­معارض
3) بی­دست و پا و پخمه

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛
متوسط - طراحی مولف

32)  در کدام گزینه، افشاگری آهنگ نی از درون ما بیان شده است؟
1) جوشش عشق است کاندر می‏فتاد  
2) از نفیرم مرد و زن نالیده‏اند
3) پرده‏هایش پرده‏های ما درید 
4) قصه‏های عشق مجنون می‏کند

پاسخ:
گزینه‏ی3)؛
متوسط - طراحی مولف

33) «شکم را صابون زدن» تقریباً معادل است با …
2) سماق مکیدن
1) عاریه گرفتن
4) وعده گرفتن
3) نوش­جان کردن

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛
متوسط - طراحی مولف

34)  املای درست کدام است؟
2) مأمور منسوب شده
1) اوامر و نواحی
4) احساس عَلَمِ بیماری
3) راز مستور

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛املای درست: نواهی(نهی شده‏ها)،
منصوب(گماشته) و اَلَم(رنج و درد)
متوسط - طراحی مولف

35)  کدام جمله به آیه‏‏‏‏‏ای از قرآن کریم تلمیح دارد؟
1) چشم ما را ضیای خود ده. 
2) بیامرز مرا به خوبی خود.
3) ذکر او مرهم دل مجروح است. 
4) پیغام او مفتاح فتوح است.

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی3)؛ «اَلا بذکْرِ اللهِ تطمئنُّ القُلُوبُ»
متوسط - طراحی مولف

36)  در کدام مصراع این نکته مطرح شده است که: «فقط عاشق معبود ازلی می‏تواند راز عشق را دریابد»؟
1) نی حدیث راه پر خون می‏کند 
2) نی، حریف هر که از یاری برید
3) سرِّ من از ناله‏ی من دور نیست  
4) محرم این هوش جز بی‏هوش نیست

پاسخ:
گزینه‏ی4)؛ رجوع شود به توضیحات درس
متوسط - طراحی مولف

37)  واج‏‏‏‏‏‏‏ها کلاً چند نوع هستند؟
2) سه
1) دو
4) ده
3) چهار

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی1)؛ دو نوع: صامت و مصوّت
متوسط - طراحی مولف

38)  نثر«مناجات‏‏‏‏‏نامه‏‏‏‏‏ی» خواجه عبدالله انصاری چگونه است؟
2) متکلّف و فنّی
1) مُرّسل
4) شکسته و عامیانه
3) مسجّع و فنّی

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی3)؛ «مناجات‏‏‏‏‏‏نامه‏‏‏‏‏‏» اولین کتاب در نثر فنّی و مسجّع است.
متوسط - طراحی مولف

39)  در کدام گزینه، کشیده شدن بند کمان تا آخرین حد برای رها کردن تیر مطرح شده است؟
1) به شست اندر آورده تیر خدنگ
2) خروش از خم چرخ چاچی بخاست
3) نهاده بر او چار پرّ عقاب
4) گزین کرده یک چوبه تیر خدنگ

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی2)؛ وقتی زه کمان را تا آخرین حد بکشند، بدنه‏‏‏‏‏‏ی کمان صدا می‏‏‏‏‏‏دهد.
متوسط - طراحی مولف

40)  همه‏‏‏‏‏‏‏ی واژه‏‏‏‏‏‏‏ها درست هستند به جز ...
2) ارشدتر
1) باسوادتر
4) گران قیمت‏‏‏‏‏‏‏تر
3) زیباتر

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی2)؛ «ارشد» صفت تفضیلی عربی است و «تر» نمی‏‏‏‏‏‏‏‏خواهد.
متوسط - طراحی مولف

41)  نگارش همه‏ی واژه­ ها درست است به جز …
2) علماً
1) روحاً
4) زباناً
3) خُلقاً

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ «زباناً» واژه‏ی فارسی است با تنوین عربی.
متوسط - طراحی مولف

42)  نگارش کدام جمله نادرست نیست؟
1) ایران در مسابقه‏ی فینال آخر برنده شد. 
2) بوستان، توسط سعدی سروده شده است.
3) من نامه را به وسیله‏ی پست فرستادم.
4) بوستان سعدی، کتاب مفیدی است.

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ در گزینه‏ی 1«فینال و آخر» هر دو یک معنی دارند و یکی از آن­ها زاید است. در گزینه‏ی 2 فعل مجهول آمده است و نباید نهاد واقعی (سعدی) به هیچ وچه در جمله بیاید. در گزینه­ی 3 به جای «به وسیله‏ی» باید حرف اضافه‏ی «با»  به­ کار برده شود.
متوسط - طراحی مولف

43)  «سو» کدام معنی را ندارد؟
2) جهت
1) طرف
4) چراغ
3) روشنایی

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛
متوسط - طراحی مولف

44)  به جای «اداره‏ی امنیه» امروزه چه اصطلاحی به کار می­رود؟
2) پاسگاه نیروی انتظامی
1) دادگستری
4) سازمان بسیج
3) سازمان سپاه

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛
متوسط - طراحی مولف

45)  در این عبارت کدام گزینه، قیدِ قید است؟ «امشب پیش من باش که بس تنها مانده‏‏‏‏‏ام»
2) بس
1) امشب
4) پیش من
3) تنها

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی2)؛ «تنها» قید اصلی است و «بس» مقدار آن را نشان می‏‏‏‏‏‏دهد.
متوسط - طراحی مولف

46)  کدام گزینه جمله‏‏‏‏‏‏‏ی مستقل نیست؟
1) چون از وضع دوستم، مدتی اطلاع نداشتم. 
2) مدتی از وضع دوستم اطلاع نداشتم.
3) از وضع دوستم آگاه نبودم تا او را دیدم. 
4) از وضع دوستم مدتی بود که اطلاع نداشتم.

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی1)؛ این جمله‏‏‏‏‏‏‏‏ی وابسته (پیرو) است امّا جمله‏‏‏‏‏‏‏‏ی پایه حذف شده است.
متوسط - طراحی مولف

47)  همه‏ی آثار از خواجه عبدالله انصاری است به جز  ...
2) زاد المسافرین
1) مناجات ­نامه
4) الهی‏نامه
3) رساله‏ی دل و جان

پاسخ:
گزینه‏ی2)؛ «زاد­المسافرین» از ناصرخسرو است. کتاب خواجه­ عبدالله، زادالعارفین است.
متوسط - طراحی مولف

48) در این مصراع چه آرایه‏‏‏‏‏ای است؟ «متحیرم چه نامم شه مُلکِ لافتی را»
2) جناس
1) سجع
4) تضمین
3) تلمیح

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی3)؛ اشاره شده است به سخن جبرئیل در مورد حضرت علی: «لافتی الاّ علی، لا سیف الاّ ذوالفقار»
متوسط - طراحی مولف

49)  «علمدار» معادل است با…
2) وکیل باشی
1) لاور
4) یاغی
3) داروغه

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی1)؛ علمدار: سردسته، فرمانده، پیشرو
متوسط - طراحی مولف

50)  قرن کدام شاعر نادرست است؟
2) فردوسی: قرون 4 و 5
1) باذل مشهدی: قرن 11
4) سیاست‏نامه: قرن 6
3) خواجه عبدالله: قرن 5

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ باذل مشهدی شاعر قرن  12 است
متوسط - طراحی مولف

51)  کدام گزینه اصطلاحاً به «نمایش‏‏‏‏‏نامه» گفته می‏‏‏‏‏شود؟
2) پیِس
1) سناریو
4) اتوبیوگرافی
3) حسب‏‏‏‏‏حال

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی2)؛
متوسط - طراحی مولف

52)  در این مصراع چه کسی شایسته‏ی مرگ دانسته شده است؟ «هر که این آتش ندارد، نیست باد»
1) هرگز ز دلش نزاده دردی 
2) خرگمشده‏ای بر او گذر کرد
3) از درون من نجست اسرار من  
4) از جدایی‏ها شکایت می‏کند

پاسخ:
گزینه‏ی1)؛ کسی که عشق را احساس نکرده باشد.
متوسط - طراحی مولف

53) واژه‏‏‏‏‏‏‏ی «درنگ کردن» چند واج است؟
2) دوازده
1) ده
4) سیزده
3) یازده

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی2)؛ د// ر// ن/گ/ک// ر/ د// ن
متوسط - طراحی مولف

54)  کدام واژه به معنی «لغزش و خطا» است؟
2) ظلّت
1) ضلّت
4) زلّت
3) ذلّت

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی4)؛ ضلّت: گمراهی، ظلّت: سایه‏‏‏‏‏‏‏‏دادن، ذلّت: خواری، زلّت: لغزش
متوسط - طراحی مولف

55) در این عبارت کدام گزینه، قیدِ قید است؟ «امشب پیش من باش که بس تنها مانده‏ام»
2) بس
1) امشب
4) پیش من
3) تنها

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ «تنها» قید اصلی است و «بس» مقدار آن را نشان می­دهد.
متوسط - طراحی مولف

56)  نگارش کدام جمله درست است؟
1) آل‏‏‏‏‏‏‏بویه بغداد را فتح و پسر خلیفه را به جایش برگماردند.
2) انیشتن پس از بیست و دو سال زندگی در شهر پرینستون، درگذشت.
3) هنوز معلوم نیست که چه تعدادی مشمول این قانون می‏‏‏‏‏‏‏شوند 
4) کلّیّات بودجه در جلسه‏‏‏‏‏‏‏ی امروز مجلس مطرح و به تصویب رسید.

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی3)؛ در گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی1 حذف فعل پس از «فتح» بدون قرینه است. در گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی2، معلوم نیست که واقعاً چند سال در این شهر بوده است و جمله ابهام دارد. در گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی4 حذف بی‏‏‏‏‏‏‏‏دلیل فعل پس از «مطرح»
متوسط - طراحی مولف

57)  کدام آرایه در این عبارت وجود ندارد؟ «باد، چنگ می‏‏‏‏‏انداخت و می‏‏‏‏‏خواست زمین را از جا بکند»
2) استعاره
1) تشخیص
4) حس‏‏‏‏‏آمیزی
3) اغراق

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی4)؛ برای باد، دست در نظر گرفته است و اراده: تشخیص و استعاره؛ کندن زمین از جا: اغراق
متوسط - طراحی مولف

58)  املای درست کدام است؟
2) عمارت و اداره‏ی کشور
1) اداره­‏ی مطبوع
4) محجّبه و مستور
3) غرّندگی طوفان

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ شکل درست بقیه: متبوع، امارت، توفان
متوسط - طراحی مولف

59) «کباب غاز صحیحی بدهد» کلمه‏ی «صحیح» چه مفهومی دارد؟
2) دست نخورده
1) سر به مُهر
4) درست و حسابی
3) بزرگ

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛
متوسط - طراحی مولف

60)  «زخم زبان زدن» تقریباً معادل است با …
2) حرف نیش‏‏‏‏‏دار به کسی زدن
1) حساب کهنه پاک کردن
4) کسی را متوحّش کردن
3) از کسی دل پُر داشتن

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی2)؛ هر دو= حرف ناراحت کننده گفتن
متوسط - طراحی مولف

61)  کاربرد کدام گزینه از دیدگاه نگارش فارسی درست است؟
2) وظایف مقررّه
1) دل بستگی غیرمترقّبه
4) حکمت مطلقه
3) خفایای خاطر و مخیّله

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی3)؛ صفت در بقیه، مؤنث آمده و خلاف روش نگارش فارسی است.
متوسط - طراحی مولف

62)  نگارش همه‏ی جمله­ ها نادرست است به جز …
1) من علیه شما شهادت نخواهم داد.  
2) من، پیمان خود که با شما بسته‏ام را فراموش نخواهم کرد.
3) بازرسین وزارت کشور، گزارش خود را نوشتند.
4) کشور ما، ایران، از خشک­سالی برخوردار نیست.

پاسخ:
گزینه‏ی1)؛ در گزینه‏ی2 «را» باید پس از «پیمان خود» باشد. در گزینه‏ی3، «بازرسین» واژه­‏ی فارسی با علامت جمع عربی است. در گزینه‏ی4 «برخوردار» برای موارد مثبت است.
متوسط - طراحی مولف

63)  نثر«مناجات ­نامه‏ی» خواجه عبدالله انصاری چگونه است؟
2) متکلّف و فنّی
1) مُرّسل
4) شکسته و عامیانه
3) مسجّع و فنّی

پاسخ:
گزینه‏ی3)؛ «مناجات­نامه­» اولین کتاب در نثر فنّی و مسجّع است.
متوسط - طراحی مولف

64)  در این مصراع به کدام نکته اشاره شده است؟ «چو ننمود رخ، شاهد آرزو …»
2) ناکامی
1) ناراحتی
4) نا امیدی
3) بی ­علاقگی

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ «شاهد آرزو» تشبیه است و چون روی نشان نداده است، ناکامی و حسرت را نشان می­دهد.
متوسط - طراحی مولف

65)  در این گروه اسمی، هسته‏ی گروه کدام است؟ «همین یکصد و دوازده هزار و سیصد کیلو هندوانه»
2) کیلو
1) یکصد
4) همین
3) هندوانه

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ بقیه‏ی واژه‏ها وابسته‏های پیشین هستند.
متوسط - طراحی مولف

66)  اگر کسی«صله‏‏‏‏‏ی ارحام کند» عملش در حقیقت معادل کدام مورد است؟
1) هر گلی هست به سر خود زده است. 
2) واترقیده است.
3) بی‏‏‏‏‏نهایت چلمن است. 
4) خاک به سرخود ریخته است.

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی1)؛
متوسط - طراحی مولف

67)  کنایه‏‏‏‏‏ی این جمله کدام است؟ «در این موقع درست جلوشان درآیی.»
2) ایستادگی شدید
1) مخالفت کامل
4) استقبال خوب
3) پذیرایی مرتّب

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی3)؛
متوسط - طراحی مولف

68)  «علمدار» معادل است با…
2) وکیل باشی
1) لاور
4) یاغی
3) داروغه

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ علمدار: سردسته، فرمانده، پیشرو
متوسط - طراحی مولف

69)  کدام واژه­­ استعاره از حضرت علی (ع) یا عمرو بن عبدود نیست؟
2) غضنفر
1) اژدها
4) سیه‏­روز
3) ژنده ­فیل

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ صفت است برای عمروبن عبدود- غضنفر (شیر): استعاره از حضرت علی (ع) است و دوتای دیگر استعاره از عمرو
متوسط - طراحی مولف

70)  کنایه‏ی «دامنش از دست برود» تقریباً معادل است با …
1) بوی غاز مستش کند. 
2) غفلتاً فنرش در رفته باشد. 
3) مراحل مضغ و بلع را بپیماید. 
4) کلکش را بکند.

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛
متوسط - طراحی مولف

71)  مجموعاً چند مصوت در زبان فارسی هست؟
2) پنج
1) سه
4) چهار
3) شش

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ سه مصوت کوتاه () و سه مصوت بلند (ا- و- ی)
متوسط - طراحی مولف

72)  کدام واژه درست است؟
2) دوئیّت
1) مردیّت
4) ناچاریت
3) فردیّت

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی3)؛ «فردیّت» عربی است. بقیه واژه‏‏‏‏‏‏‏‏ی فارسی هستند با «یّت» عربی.
متوسط - طراحی مولف

73)  کدام آرایه در این عبارت وجود ندارد؟ «باد، چنگ می­انداخت و می­خواست زمین را از جا بکند»
2) استعاره
1) تشخیص
4) حس‏آمیزی
3) اغراق

پاسخ:
گزینه‏ی 4)؛ برای باد، دست در نظر گرفته است و اراده: تشخیص و استعاره؛ کندن زمین از جا: اغراق
متوسط - طراحی مولف

74)  همه‏‏‏‏‏ی جمله‏‏‏‏‏ها آرایه‏‏‏‏‏ی کنایه دارند به‏‏‏‏‏ جز …
1) میزبان ما این یک دم را خوش نخواند.
2) تا چشمت به غاز افتاد، دین و ایمان را باختی.
3) مانند موشی که از خمره‏‏‏‏‏ی روغن بیرون آورده باشند. 
4) درختان کهن به جان یکدیگر افتاده بودند.

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی3)؛
متوسط - طراحی مولف

75)  در این مصراع، چه نکته‏ای مطرح شده است؟ «همه برده سر در گریبان، فرو»
2) داوطلب نبودن
1) شرمندگی
4) ترسیدن
3) حالت عرفانی

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛
متوسط - طراحی مولف

76)  «زخم زبان زدن» تقریباً معادل است با …
2) حرف نیش‏دار به کسی زدن
1) حساب کهنه پاک کردن
4) کسی را متوحّش کردن
3) از کسی دل پُر داشتن

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ هر دو= حرف ناراحت کننده گفتن
متوسط - طراحی مولف

77)  نگارش همه‏‏‏‏‏‏‏ی جمله‏‏‏‏‏‏‏ها نادرست است به جز …
1) من علیه شما شهادت نخواهم داد.  
2) من، پیمان خود که با شما بسته‏‏‏‏‏‏‏ام را فراموش نخواهم کرد.
3) بازرسین وزارت کشور، گزارش خود را نوشتند.
4) کشور ما، ایران، از خشک‏‏‏‏‏‏‏سالی برخوردار نیست.

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی1)؛ در گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی2 «را» باید پس از «پیمان خود» باشد. در گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی3، «بازرسین» واژه‏‏‏‏‏‏‏‏ی فارسی با علامت جمع عربی است. در گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی4 «برخوردار» برای موارد مثبت است.
متوسط - طراحی مولف

78)  کسی که «نوک جمع را چیده» در حقیقت …… است.
2) کبادّه‏‏‏‏‏ی ادب کشنده
1) استاد
4) کاسه و کوزه یکی شده
3) متکلّم وحده

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی3)؛
متوسط - طراحی مولف

79)  سیاست ­نامه یا سیرالملوک نوشته‏ی کیست؟
2) خواجه نصیرالدین توسی
1) خواجه نظام­الملک
4) فخرالدین ­علی­صفی
3) امیرکیکاوس ­بن­اسکندر

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛
متوسط - طراحی مولف

80)  همه‏‏‏‏‏ی این هنرمندان فیلمنامه‏‏‏‏‏نویس هستند به جز …
2) عبّاس کیارستمی
1) بهرام بیضایی
4) محمّدعلی جمال‏‏‏‏‏زاده
3) مهدی فخیم‏‏‏‏‏زاده

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی4)؛
متوسط - طراحی مولف

81)  در این عبارت چند اشتباه املایی هست؟ «مصطفی، قد کج و معوجش را روی صندلی مخمل جا داد و خاست از این بروز محبّت غیرمترغّبه، سپاس‏‏‏‏‏گزاری کند.»
2) سه
1) دو
4) اشتباه ندارد.
3) یک

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی1)؛ املای درست کلمات: مترقبّه، خواست
متوسط - طراحی مولف

82)  کدام رابطه بین دو مصراع مقابل برقرار است؟«محرم این هوش جز بی‏هوش نیست
    مر زبان را مشتری جز گوش نیست»
2) موقوف‏المعانی
1) اسلوب معادله
4) عکس
3) حسن تعلیل

پاسخ:
گزینه‏ی1)؛ هر دو یک نکته‏اند و مصراع دوم، به صورتی دیگر، تأییدی است بر مصراع نخست.
متوسط - طراحی مولف

83)  گروه اسمی شامل کدام گزینه نمی‏‏‏‏‏‏‏شود؟
2) نهاد
1) متمم اجباری
4) قید
3) مفعول

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی4)؛
متوسط - طراحی مولف

84)  کدام گزینه به معنی «دسته‏‏‏‏‏ای است که وقتی آن را بکشند و به جای اوّل برگردانند، یک فشنگ آماده‏‏‏‏‏ی شلیک می‏‏‏‏‏شود»؟
2) قنداق
1) لاور
4) مسلسل
3) گلنگدن

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی3)؛
متوسط - طراحی مولف

85)  در کدام واژه، واج «و» مصوّت است؟
2) وَهم
1) گاو
4) بود
3) واو

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی4)؛ در بقیه، «و» نخستین واج یا سومین واج است و صامت به شمار می‏‏‏‏‏‏‏‏رود.
متوسط - طراحی مولف

86)  شعر «همای رحمت» در چه قالبی سروده شده است؟
2) قصیده
1) غزل
4) ترکیب‏‏‏‏‏بند
3) مثنوی

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی1)؛ چون قافیه‏‏‏‏‏‏هایش در مصراع اول و مصراع‏‏‏‏‏‏های زوج است و کم‏‏‏‏‏‏تر از 16 بیت است.
متوسط - طراحی مولف

87)  در این جمله چند تک واژ هست؟ «اخترشناسی به مطالعه‏ی اجرام آسمانی می­پردازد»
2) سیزده
1) دوازده
4) یازده
3) چهارده

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ اختر/ شناس/ ی/ به/ مطالعه/ ی/ اجرام/ / آسمان/ ی/ می/ پرداز/د/
متوسط - طراحی مولف

88)  در هیچ مصراعی تحقیر و طنز دیده نمی‏‏‏‏‏شود به جز …
1) من اکنون پیاده کنم کارزار 
2) که رُهّام را جام باده‏‏‏‏‏ست جفت 
3) عنان را گران کرد و او را بخواند
4) بپیچند زو روی و شد سوی کوه

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی2)؛
متوسط - طراحی مولف

89)  کدام مورد در این جمله، درست است و نیازی به ویرایش ندارد؟ «موضوع ساده‏‏‏‏‏‏‏ای که ممکن است در هر عصر و زمانی نگران کننده باشد، این است که وقتی سطح انرژی بدن کاهش یافته، می‏‏‏‏‏‏‏تواند به راحتی، شما را عصبی و از کوره به در ببرد.»
2) سطح انرژی
1) عصر و زمان
4) شما را عصبی و..
3) کاهش یافته

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی2)؛ از «عصر و زمان» یکی زاید است. فعل پس از دو گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی دیگر بدون دلیل حذف شده است.
متوسط - طراحی مولف

90)  «حمله‏ی حیدری» از لحاظ نوع حماسه، شبیه کدام کتاب است؟
2) رامایانا
1) ایلیاد
4) شاهنامه
3) خاوران‏نامه

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ هر دو منظومه، حماسه‏ی مصنوع هستند.
متوسط - طراحی مولف

91)  کاربرد کدام واژه در این جمله، درست نیست؟
«پروین اعتصامی، یکی از زنان شاعره‏ی ایرانی است که در
سرودن اشعاری به روش مناظره استاد است.»
2) شاعره
1) زنان
4) مناظره
3) اشعاری

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ صفت مؤنّث در فارسی جایز نیست.
متوسط - طراحی مولف

92)  کدام واژه‏‏‏‏‏‏‏ نادرست است؟
2) اولادها
1) ناجوانمردی‏‏‏‏‏‏‏ها
4) شکست‏‏‏‏‏‏‏ها
3) ناجوانمردان

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی2)؛ واژه‏‏‏‏‏‏‏‏ی «اولاد» خودش جمع مکسّر عربی است و نباید دوباره جمع بسته شود.
متوسط - طراحی مولف

93)  در این جمله، چه چیز از خدا درخواست شده است؟ «بر کِشته‏های ما جز باران رحمت خود مبار»
2) منزلت
1) مغفرت
4) مکرمت
3) مرتبت

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ باران رحمت ، تشبیه است و لطف و ترحّم خدا را نشان می­دهد.
متوسط - طراحی مولف

94) واژه‏ی «درنگ کردن» چند واج است؟
2) دوازده
1) ده
4) سیزده
3) یازده

پاسخ:
گزینه‏ی‏2)؛ د// ر// ن/گ/ک// ر/ د// ن
متوسط - طراحی مولف

95)  همه‏ی آثار از بزرگ علوی است به جز …
2) قصه‏ی ما به سر رسید
1) سالاری‏ها
4) میرزا
3) چمدان

پاسخ:
گزینه‏ی 2)؛ «قصّه‏ی ما به سر رسید» از جمال‏زاده است.
متوسط - طراحی مولف

96)  نگارش همه‏ی جمله ­ها درست است به جز …
1) خانواده‏ی من با این که تحصیل کرده هستند، امّا به من توجّهی ندارند.
2) خانواده‏ی من تحصیل کرده هستند، اما به من توجّهی ندارند.
3) با این که خانواده‏ی من تحصیل کرده هستند، به من توجّهی ندارند.
4) خانواده‏ی من با این که تحصیل کرده هستند، به من توجّهی ندارند.

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ با این­که… امّا… یکی از دو واژه زاید است.
متوسط - طراحی مولف

97)  در این دو جمله چه ایرادی وجود دارد؟ «حسن به برادرش گفت که مقاله‏اش منتشر شده است.»
1) ایهام در مرجع ضمیر «ش» در مقاله‏اش
2) گفتار غیرمحترمانه
3) نادرستی فعل­های جمله  
4) عدم تطابق فعل با نهاد

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ معلوم نیست که مقاله از حسن است یا برادرش.
متوسط - طراحی مولف

98)  عمل «قرآن مهر کردن» تقریباً معادل است با …
2) گناه کردن
1) زیر قول خود زدن
4) به درک فرستان
3) سوگند خوردن

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛
متوسط - طراحی مولف

99)  در این مصراع به کدام نکته اشاره شده است؟ «چو ننمود رخ، شاهد آرزو …»
2) ناکامی
1) ناراحتی
4) ناامیدی
3) بی‏‏‏‏‏علاقگی

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی2)؛ «شاهد آرزو» تشبیه است و چون روی نشان نداده است، ناکامی و حسرت را نشان می‏‏‏‏‏‏دهد.
متوسط - طراحی مولف

100)  در کدام جمله گروه قیدی نیست؟
2) من به خانه می­روم.
1) من از گناه شما می­گذرم.
4) من روی برف­ها لغزیدم.
3) من از سفر می­آیم.

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ گناه شما، متمّم فعل و اجباری است ولی در بقیه، متمم­ها  اختیاری و از گروه قیدی هستند.
متوسط - طراحی مولف

101)  آیا تک‏‏‏‏‏‏‏واژ آزاد می‏‏‏‏‏‏‏تواند «واژه» باشد؟
2) گاهی آری
1) همیشه آری
4) تک‏‏‏‏‏‏‏واژ یک هجایی، آری
3) ابداً نه

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی2)؛ اگر مستقلاً در جمله بیاید، آری.
متوسط - طراحی مولف

102)  قرن کدام شاعر نادرست است؟
2) فردوسی: قرون 4 و 5
1) باذل مشهدی: قرن 11
4) سیاست‏‏‏‏‏نامه: قرن 6
3) خواجه عبدالله: قرن 5

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏ی1)؛ باذل مشهدی شاعر قرن  12 است
متوسط - طراحی مولف

103)  املای درست کدام است؟
1) صد زرع فاصله داشت. 
2) حیبت خاموشی، او را متوحّش کرد.
3) بحبوحه‏ی بخور بخور. 
4) تیری که از شصت رفته باشد.

پاسخ:
گزینه‏ی 3)؛ املای درست کلمات: ذرع، هیبت، شست
متوسط - طراحی مولف

104)  در این عبارت چند اشتباه املایی هست؟ «مصطفی، قد کج و معوجش را روی صندلی مخمل جا داد و خاست از این بروز محبّت غیرمترغّبه، سپاس­گزاری کند.»
2) سه
1) دو
4) اشتباه ندارد.
3) یک

پاسخ:
گزینه‏ی 1)؛ املای درست کلمات: مترقبّه، خواست
متوسط - طراحی مولف

105)  در جمله‏‏‏‏‏‏‏ی روبه‏‏‏‏‏‏‏رو ، چند گروه (کلاً) وجود دارد؟ «مردم اورازان، همیشه گل سفید را در اورازان، دون می‏‏‏‏‏‏‏نامند»
2) پنج
1) شش
4) هفت
3) چهار

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی1)؛ سه گروه اسمی دارد: مردم اورازان (نهاد)+ گل سفید (مفعول)+ دون (مسند)
 یک گروه فعلی: می‏‏‏‏‏‏‏‏نامند- دو گروه قیدی: همیشه (قید)+ (در) اورازان (متمم قیدی)
متوسط - طراحی مولف

106)  «گردن استکبار و افتخار برفرازم» تقریباً معادل کدام گزینه است؟
1) خشم و خشونت 
2) کردار ناهنجار داشتن 
3) لب به خودستایی گشودن 
4) سرگردانی در تیه ضلالت

پاسخ:
گزینه‏ی3)؛ در هر دو، خودخواهی مطرح شده است.
متوسط - طراحی مولف

107)  در این جمله چند تک واژ هست؟ «اخترشناسی به مطالعه‏‏‏‏‏‏‏ی اجرام آسمانی می‏‏‏‏‏‏‏پردازد»
2) سیزده
1) دوازده
4) یازده
3) چهارده

پاسخ:
گزینه‏‏‏‏‏‏‏‏ی2)؛ اختر/ شناس/ ی/ به/ مطالعه/ ی/ اجرام/ / آسمان/ ی/ می/ پرداز/د/
متوسط - طراحی مولف

108)  در این بیت، کدام واژه به آیه‏ای از قرآن تلمیح ندارد؟ «همه عزّی و جلالی، همه علمی و یقینی  
         همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی»
2) علم
1) عزّ و جلال
4) سرور
3) نور

پاسخ:
گزینه‏ی4)؛
دشوار - طراحی مولف

109)  مفهوم این بیت در کدام گزینه نیامده است؟
 «حسنت به ازل، نظر چو در کارم کرد
        بنمود جمال و عاشق زارم کرد»
1) شور و غوغــــــایی برآمد از جهان
حسن او چون دست در یغمـــــا نهاد
2) آمد موج الست، کشتی قــــالب ببست
باز چو کشتی شکست، نوبت وصل و لقاست
3) از شبنم عشق خـــــاک آدم گل شد
بس فتنــــه و شور در جهان حاصل شد
4) همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

پاسخ:
گزینه‏ی2)؛ در سایر گزینه‏ها این نکته آمده است که عشق را خداوند از همان آغاز آفرینش در ذات انسان قرار داده است.
دشوار - طراحی مولف

تاریخ ارسال: یکشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1386 ساعت 08:56 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 2 نظر