قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

سوال و جواب

شما می توانید با ذخیره کردن کل صفحه ی اینترنتی عکس را نیز ذخیره کنید و از پوشه ی کنار صفحه عکس را استخراج کنید و یا بر روی عکس کلیک راست کرده و ذخیره کنید

سوالات

 

 

جواب سوالات 
بقیه ی تمرینات را بررسی کردم جواب ها در دفتر وجود دارند

2 -

CLS
INPUT n
a = n MOD 10
b = n 10
PRINT "sum   : "; a + b
PRINT "mghlob:"; (a * 10) + b
END


8 -
CLS
input x
(print SQR(2*X^2-3*X+7


9 -

cls
INPUT A
"IF A MOD 2 = 0 THEN PRINT "EVEN" ELSE PRINT "ODD
END
********   EVEN زوج               ODD فرد   *******  

10 -
INPUT N
FOR I=N TO 1 STEP -1
 PRINT I
NEXT I
END

14 -

روش اول
CLS
INPUT N
FOR I=1 TO N
 SUM=SUM+I
NEXT I
PRINT SUM/N
END

روش دوم
CLS
INPUT N
PRINT (N/2)+0.5
END

15 -
CLS
INPUT M,N
FOR I=M TO N
 PRINT I
NEXT
END

16 -
CLS
INPUT n
IF n MOD 2 = 0 THEN n = n - 2 ELSE n = n - 1
FOR i = n TO 2 STEP -2
   sum = sum + i
NEXT
PRINT sum
END

17 -
(PRINT INT (RND*91+10

روش کلی بدست آوردن عدد تصادفی بین دو عدد به فرض اینکه
LX=INT(RND*H-L+1)+L


 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 17 مرداد‌ماه سال 1386 ساعت 09:45 ق.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر