X
تبلیغات
رایتل

قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

سوالات دانشی و کاربردی

سوالات دانشی و کاربردی فصل اول : آشنایی با پردازش داده هاسوالات دانشی فصل دوم : آشنایی با سیستم های اطلاعاتیسوالات دانشی فصل سوم : تبادل اطلاعات و ارتباطاتسوالات دانشی فصل چهارم : شاهراه اطلاعات واینترنتسوالات دانشی فصل پنجم : جایگاه و تاثیرات رایانه در زندگی امروزسوالات دانشی فصل ششم : واحد سیستم سوالات دانشی فصل هفتم : وسایل ورودی و خروجیسوالات دانشی فصل هشتم : حافظه های جانبیسوالات دانشی فصل نهم : نرم افزارهای سیستمسوالات دانشی فصل دهم :نرم افزارهای کاربردیسوالات دانشی فصل یازدهم : حل مسئله و اصول برنامه نویسیسوالات دانشی فصل دوازدهم : برنامه نویسی به زبان QBASIC


فصل اول
 
  سوالات کاربردی
1.   اجزا سیستم پردازش داده را در مورد زیرمشخص کنید 
  باداشتن اندازه سه ضلع مثلث تعیین کنید که آیا مثلث قائم الزاویه است؟
2. در سبستم اطلاعاتی مخابرات (118) اجزای سیستم رامشخص کنید 
(سخت افزار  انسان  رویه  داده نرم افزار)
3.   اجزا سیستم پردازش داده را در مورد زیر مشخص کنید 
  صدور فیش گاز مصرفی منازل
  در خصوص اجزای پردازش داده در شکل زیر توضیح دهید   
 
  سوالات دانشی
1. سیر تکامل وسایل پردازش داده از               آغاز می‌شود و به               امروز می‌رسد 
الف) چرتکه – کامپیوتر  ج) کامپیوتر – چرتکه
ب) چرتکه – انسان  د) انسان – صنعت
2. منظور از PC و PDA چیست؟
الف) رایانه‌های شخصی – رایانه‌های رومیزی  ج) رایانه‌‌های رومیزی – نوت بوک
ب) رایانه‌های شخصی – رایانه‌‌های جیبی  د) نوت بوک  رایانه‌های جیبی
3. رایانه اساساً یک وسیله                و                 پردازش داده است 
الف) بسیار دقیق – بسیار ارزان  ج) کند – با خطای زیاد
ب) سریع – با خطای زیاد  د) سریع   دقیق
4. علت گسترش رایانه‌های رومیزی:
الف) حجم کمی اشغال می‌کنند   ج) معماری باز دارند 
ب) گران هستند   د) وزن بسیار کمی دارند 
5. انواع کامپیوترهای قابل حمل را بنویسید 
6. امروزه               یک وسیله پردازش داده است 
7. از عبارات زیر کدام درست و کدام نادرست است؟
الف) امروزه از ریز کنترل‌ کننده‌ها در ساخت لوازم خانگی استفاده می‌شود 
ب) ماشین پاسکال یک ماشین پردازش داده بود که نیازی به ورود دستورالعمل نداشت 
        انواع ریز کامپیوترها را بنویسید 
8. اطلاعات را تعریف کنید 
9. تفاوت داده و اطلاعات را بنویسید 
10. ریز کامییوترها و ابرکامپیوترها برای استفاده در چه مراکزی مناسب‌اند؟
11. قسمت‌های مختلف سیستم پردازش داده را نام ببرید؟
12. نسل‌ها‌ی کامپیوتر را با ذکر تقسیم‌بندی براساس قطعات الکترونیک نام ببرید 
13. از نسل اول تا چهارم تعداد دستورالعمل‌هایی که در یک ثانیه اجرا می‌شوند،        می شود 
14. در لوازم خانگی کدامیک از انواع کامپیوتر استفاده می‌شود؟
15. تفاوت کاربرد ریز کامپیوترها و ابرکامپیوترها در چیست؟
16. در محاسبه معدل دانش آموز نمرات دانش آموز                  است  
الف) اطلاعات ورودی  ج)پردازش داده
ب) اطلاعات خروجی  د) دستورالعمل


فصل دوم

1. در رایانه‌های بزرگ داده‌ بر چه اساسی سازمان‌دهی می‌شود؟
الف) کلمه  ج) بایت
ب) بیت  د) فایل
2. در شکل زیر کدام گزینه ارتباط اجزاء سیستم ارتباطی را به د رستی نشان می‌دهد 
 
الف)  A کاربر  B برنامه‌ کاربردی  C نرم افزار سیستم  D سخت افزار
ب)  A نرم افزار سیستم  B کاربر  C سخت افزار  D برنامه کاربردی
ج)  A سخت افزار  B برنامه‌ کاربردی  C نرم افزار سیستم  D کاربر
د)  A برنامه‌ کاربردی  B نرم افزار سیستم  C کاربر  D سخت افزار
3. نکته اساسی در سیستم اطلاعاتی کدام است؟
الف) رسیدن کم هزینه‌تر به مقاصد  ج) تفکرو ارائه طرح
ب) دقیق رسیدن به مقاصد  د) نفع رساندن به انسان
4. یک فایل          
الف) مجموعه‌ای از داده‌ها که نام خاصی ندارد   ج)یک برنامه با نا م خاص است 
ب) فقط به صورت متنی می‌تواند باشد   د) فقط شامل یک یا دو بایت است 
5. عدد 222 درمبنای 2 کدام است؟
الف) 110001  ج) 11011110
ب) 111100  د)110000
6.                یکی از اجزای سیستم اطلاعاتی می‌باشد و شامل تجهیزات ظاهری و فیزیکی است 
الف)نرم‌افزار ج)سخت افزار
ب) واحد سیستم  د) رویه
7. کدامیک از جملات زیر درست است؟
الف  نرم‌افزاری که مدیریت منابع داخلی رایانه را به عهده دارد نرم‌افزار سیستم نام دارد 
ب  نرم‌افزار سیستم عامل یکی از برنامه‌های خاصCostum software محسوب می‌گردد  
ج  برنامه خاص Costom sotwareیک نوع از نرم‌افزارهای سیستم است 
د  بسته‌های کاربردی packaged software دقیقاً متناسب با ساختار یک سازمان نوشته می‌شود
8. مفاهیم زیر را تعریف کنید 
الف) ترا بایت  TB
ب) وب Web  ج) مودم Modem
9. بایت چیست؟ چرا به کمک یک بایت 256 حالت مختلف را می‌توان نمایش داد 
10. کاربر عادی چه استفاده‌ای از کامپیوتر می‌برد؟
11. نرم افزار را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید 
12. وظیفه متخصصین کامپیوتر چیست؟
13. انواع داده‌ها را نام برده و راهنمای کاربر را توضیح دهید 
14. سیستم را تعریف کنید و ویژگی‌های یک سیستم را بنویسید 
15. کدام مورد از اجزای اصلی یک سیستم اطلاعاتی نیست؟
الف)داده ج)سخت افزار
ب) برنامه‌های کاربردی  د) انسان
16. طریقه استفاده از دستگاه خودپرداز (عابر بانک) جزو کدام یک از قسمت‌های یک سیستم اطلاعاتی محسوب می‌شود؟
الف)انسان ج)رویه و روند
ب) سخت افزار  د) داده انسان
17. اگر هر فلاپی 44/1 مگابایت ظرفیت داشته باشد، هر DVD2/1 گیگابایتی تقریباًمعادل چند فلاپی است؟ 
الف)1229 ج)834
ب)854  د)700

 
فصل سوم

1. کدام یک جزء مهم‌ترین فناوری قرن بیستم نمی‌باشد 
الف) جمع آوری اطلاعات  ج) طبقه بندی اطلاعات
ب) پردازش اطلاعات  د)توزیع اطلاعات


2. پست صوتی از ارتباط سیستم                 و سیستم                  ایجاد می‌شود 
الف) رایانه‌ای و تلفن  ج)‌دیجتال و تلفن
ب) ماهواره‌ای و تلفن  د)آلوگ و تلفن
3.                  با سابقه‌ترین کانال ارتباطی برای انتقال صدا و داده است 
الف) کابل کواکسبال  ج) ماکرویو
ب) کابل نوری  د) زوج سیم
4. کدام یک جز سیگنال‌های دریافتی یک مودم می‌باشد 
الف) دیجیتال  ج)آنالوگ
ب) آنالوگ و دیجتال  د) سیگنال موجی
5. کدام فناوری‌ها مجموعه خود را از طریق هوا انتقال می‌دهند؟
الف) فیبر نوری و کابل کواکسیال  ج) ماکرویو و ماهواره
ب) کابل کواکسیال و زوج سیم  د) کابل نوری و ماکرویو
6. ظرفیت انتقال کابل نوری چند برابر زوج سیم می باشد؟
الف) 2600 برابر  ج)16000 برابر
ب) 36000 برابر  د) 4600 برابر
7. در انتقال ماکروویو فاصله بین دو ایستگاه نباید از چه مقداری بیش‌تر باشد؟
الف) km 70 تا 60  ج) km 70 تا 50
ب) km 80 تا 70  د) km 50 تا 40
8. پهنای باند براساس چه واحدی اندازه‌گیری می‌شود؟
الف ) مگا هرتز  ج) bps
ب) مگا بایت  د) BPS
9. کدام گزینه چگونگی سازمان‌دهی شبکه و نحوه‌ی اشتراک منابع را تعریف می‌کند؟
الف ) معماری ج) گره
ب) پیکربندی شبکه  د) سرویس‌دهنده
10. کدام پیکربندی شبکه‌ها دارای رایانه میزبان هستند؟
الف ) شبکه‌ی ستاره و خط ج) شبکه ستاره و حلقه
ب) شبکه‌ی خطی و حلقه  د) شبکه ستاره و سلسله مراتبی
11. در بالاترین سطح شبکه سلسله مراتبی کدام گزینه قرار دارد 
الف)رایانه میزبان ج)رایانه مرکزی
ب) رایانه بزرگ  د)موارد الف و ب و ج صحیح است
12. شبکه با راه کار Peer to peer گره‌ها می‌توانند 
الف)فقط سرویس دهنده باشند  ج)فقط سرویس گیرنده باشند 
ب)هم سرویس دهنده و هم سرویس گیرنده باشند   د)هیچکدام
13. انواع کانال‌های ارتباطاتی را بنویسید 
14. در مورد نمابر توضیح دهید 
15. گره (Node) را تعریف کنید 
16. شبکه‌ی حلقه‌ای را توضیح دهید 
17. کانال های ارتباطاتی را به ترتیب سرعت انتقال داده فقط نام ببرید 
18. دو نمونه از تبادل اطلاعات از طریق رایانه را نام برده و مختصراً توضیح دهید 
19. ارسال اطلاعات به صورت سریال و موازی چه فرقی با هم دارند؟ برای هر یک مثالی بزنید 
20. کدام‌یک از عوامل زیر در نحوه ارسال داده نقشی ندارند؟
الف)معماری شبکه ج) پروتکل‌ها
ب)جهت انتقال داده د)پهنای باند
21. یک گره در شبکه عبارت است از:
الف)قسمتی که به آن یک سخت‌افزار وصل شده است
ب)یک سخت‌افزار که در شبکه قابل آدرس‌دهی باشد 
ج) یک برنامه که در شبکه اجرا می‌شود
د)یک ارتباط که از طریق آن سیگنال‌ها ارسال و دریافت می‌شوند
22. در کدام شبکه واحد مرکزی وجود ندارد و تمام ارتباطات از طریق یک گذرگاه انجام می‌گیرد؟
الف)حلقه‌ای ج) خطی
ب)ستاره‌ای د)‌سلسله مراتبی
23.           مجموعه قوانین، توضیحات و راهنمایی هایی است که لازم است انسان به عنوان یکی از اجزای سیستم اطلاعاتی برای استفاده از اجزای دیگر دنبال نماید  
الف)پروتکل ج) رویه
ب)نرم افزار د)‌برنامه
24.              از کاربردهای ارتباطات هستند  
الف)دورنگار، ایتترنت،تلفن تصویری و منابع اشتراکی ج)دورنگار، پست صوتی،شبکه و منابع اشتراکی
ب)دورنگار، پست صوتی،تلفن تصویری و اینترنت د)دورنگار، پست صوتی،تلفن تصویری و منابع اشتراکی
25. کدام یک از کانال های ارتباطی محموله ی خود را از طریق هوا انتقال می دهند  
الف)کابل کواکسیال و سیم تلفن ج)ماکروویوو کابل کواکسیال
ب)کابل نوری و کابل کواکسیال د)ماکروویوو ماهواره
26. شبکه                می تواند شامل شبکه های دیگر نیز باشد  
الف)حلقه ج)سلسله مراتبی
ب)ستاره د)خطی
27. به روش های مختلف کنار هم قرار گرفتن اجزای یک شبکه               می گویند  
الف)پیکربندی ج)منابع اشتراکی
ب)پروتکل د)ارتباطات
28. شبکه حلقه برای             مناسب است  
الف)سازمانهای متمرکز ج)برای استفاده از یک بانک اطلاعاتی مشترک
ب)سازمانهای غیر متمرکز د)مراکز اداری کوچک
29. شبکه ستاره برای             مناسب است  
الف)سازمانهای متمرکز ج)برای استفاده از یک بانک اطلاعاتی مشترک
ب)سازمانهای غیر متمرکز د)مراکز اداری کوچک
30. شبکه خطی برای             مناسب است  
الف)سازمانهای متمرکز ج)برای استفاده از یک بانک اطلاعاتی مشترک
ب)سازمانهای غیر متمرکز د)مراکز اداری کوچک
31. دورنگار        برگه را ارسال می کند  
الف)کاراکترهای  ج)اطلاعات
ب)تصویر د)داده های بامعنی
32. ایجاد ارتباط بین             ووسایل مختلف با استفاده از خطوط ارتباطی               نامیده می شود  
الف)تلفن  ارتباطات ج)مودم ویدیوکنفرانس
ب)رایانه – ا رتباطات د)رایانه  ویدیوکنفرانس
33. پست صوتی پیام ها را به سیگنال              تبدیل کرده وآن را در صندوق پستی گیرنده ذخیره می کند  
الف)آنالوگ ج)تصویری
ب)دیجیتال د)صوتی
34. صندوق پستی در واقع                  رایانه است  
الف)حافظه اصلی ج)مودم
ب)حافظه جانبی  د)گره
35. شبکه ی تلفن بین شهری               است  
الف)WAN ج)MAN
ب)LAN د)محلی

 

Cberspace 1 یعنی :
الف ) سیستم نام‌گذاری محدوده ج) فضای تبادل ایده‌ها و اطلاعات
ب) خرید الکترونیکی  د) کتابخانه‌ی مجاز
 2 کدام یک از رو به رشد‌ترین کاربردهای اینترنت است؟
الف ) تجارت الکترونیک ج) تحقیق
ب) پست الکترونیک  د) سرگرمی
 3 کدام‌یک در یک سرویس ISP ضروری نمی‌باشد 
الف ) رمز عبور ج) تلفن
ب) شناسه‌ی کاربری  د) پست الکترونیک
 4 پست الکترونیک با کدام سیستم نام‌گذاری می‌شود؟
الف ) VRL ج) HTML
ب) WWW  د) DNS
 5 کدام یک واسط چند رسانه‌ای به منابع اینترنت ایجاد می‌کند 
الف ) Yahoo ج) Ftp
ب) Web د) تل نت
 6 کدام یک محدوده‌ی مرکز اصلی اینترنت را نشان می‌دهد؟
الف ) Com  ج) Net
ب) Org  د) edu
 7 مشخص‌کننده‌ی منحصر به فرد منبع چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار نمی‌دهد؟
الف ) موضوع سایت مربوطه  ج) پروتکل مورد استفاده
ب) نام محدوده  د) رایانه سرویس‌دهنده وب در این محدوده
 8 هدف اصلی کدام گزینه افزایش کارآیی و کاهش هزینه است؟
الف ) اینترنت  ج) دیوار آتش
ب) Proxy د) اکسترانت
 9 در     عناوین براساس دسته‌بندی سازمان یافته‌اند 
الف ) موتورهای جست‌وجو  ج) مرورگر وب
ب) اندیس‌ها د) سایت وب

ISP  10چیست؟
الف ) بزرگ‌ترین تابلوی اعلانات الکترونیکی جهان  ج) پروتکل ارسال فایل
ب) یک نوع پست الکترونیکی د) یکی از روش‌های دست‌یابی به اینترنت

 11 واژه DNS یعنی چه؟
الف )یکی از سرویس‌های اینترنت است ج) آدرس یک منبع بخصوص در وب
ب) یک روش آدرس‌دهی در پست الکترونیک د) پروتکل ارسال فایل

 12متداول‌ترین روش دست‌یابی به اینترنت:
الف ) سرویس‌های Online  ج) ISP ها
ب)دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزش د) هر سه مورد

 13 تل نت یکی از سرویس‌های اینترنت است که:
الف ) اجازه اجرای برنامه‌ها رادر رایانه‌های دیگر می دهد  ج) اجازه می‌دهد که هرکسی در آن پیغام بگذارد
ب) اجازه ارسال و دریافت انواع فایل‌ها را می‌دهد د)امکان صحبت افراد را از راه دور با یک‌دیگر می‌دهد

 14 در مورد اینترنت کدام یک صحیح‌تر است؟
الف )یک مجموعه بسیار عظیم از اطلاعات است ج) یکی از امکانات مهم تارجهانی وب است
ب)در واقع یک شبکه سازمانی است د) یک شبکه فیزیکی شامل سیم‌ها، کابل‌ها و ماهواره‌هاست

 15 اصطلاح Downloading در کدام‌یک از سرویس‌های اینترنت است؟
الف ) یوزنت  ج) اف تی‌ پی
ب) تل نت د)پست الکترونیک

 16 کدام‌یک از موارد زیر جزء سرویس‌های اینترنت نمی باشد؟
الف )تجارت الکترونیکی ج) اف تی پی
ب)تارجهانی وب د)گروه‌های خبری

17هر صفحه وب توسط کدام مورد از بقیه صفحات متمایز می‌شود؟
الف )http ج)URL
ب) HTML د)DNS

18یک سایت وب، محلی از اینترنت است که:
الف ) هر نوع نرم‌افزاری رادر آن می توان یافت ج) فایل‌های HTML را برای رایانه ترجمه می‌کند
ب) صفحات وب در آن‌جا نگهداری می شود د)شامل شبکه فیزیکی سیم‌ها، کابل‌ها و ماهواره‌هاست

19برای یک سازمان دولتی از چه نوع محدوده استفاده می‌شود؟
الف ) net  ج) edu
ب) com د)gov

20اندیس یعنی:
الف ) یک مرورگر وب است ج) یکی از سرویس‌های Online است
ب) مشخص کننده‌ی منحصر به فرد منبع است د)یکی از ابزارهای جست وجو است

21هدف از اکسترانت:
الف )افزایش کارآیی سازمان  ج)ایجاد سیستم امنیتی برای اطلاعات سازمان
ب)کاهش هزینه‌های سازمان د)الف ، ب

22 استفاده از دیوار آتش در سازمان‌ها به دلیل کدام‌یک از موارد زیر است؟
الف ) حفاظت از کارمندان سازمان  ج) حفاظت شبکه سازمان از تهدیدهای خارجی
ب) حفاظت از نرم افزارهای سازمان د)جلوگیری از ورود اشخاص غیرمرتبط با سازمان

23 صفحات وب شامل دستورات     می باشند
الف ) URL  ج) DNS
ب) HTML د)FTP

24از کدام‌یک برای نوشتن صفحات وب استفاده می‌شود؟
الف )FTP  ج) بیسیک
ب) HTML د)هیچ‌کدام

25 کدام‌یک از سرویس‌های اینترنتی زیر اجازه‌ی دست‌یابی و اجرای برنامه‌ها را در رایانه‌ها‌ی دیگر به ما می‌دهد
الف )FTP ج) وب
ب) تل نت د)گروه‌های خبری

26بین مفاهیم زیر و کلمات روبروی آن‌ها رابطه‌ای وجود دارد این ارتباط را مشخص کنید
a) پروتکل مورد استفاده وب  1) ماکروویو
b) تابلوی اعلانات الکترونیکی 2) HTTP
c) شبکه کامپیوتری در یک ساختمان بانک 3) پست صوتی
d) کانال ارتباطی 4) خطی
e) نام یک برنامه در اینترنت 5) گروه خبری
f) سیستم نام‌گذاری محدوده 6) عنکبوت
g) شبکه‌‌ای که واحد مرکزی ندارد 7) DNS
h) یک نوع ارتباط که پیغام صوتی به صورت سیگنال دیجیتال در صندوق پستی ذخیره می‌شود 8) LAN

27یک مرورگر وب چگونه صفحات وب را می یابد؟

28چهار مورد از مهم‌ترین سرویس‌های اینترنت را فقط نام ببرید 

29 یک مرورگر وب چگونه صفحات وب را می یابد؟

30 بعد از اتصال به اینترنت چگونه از حجم عظیم اطلاعات در وب استفاده می کنید و مسئله موردنیاز خود را می‌یابید?

31کتابخانه مجازی یعنی چه؟

32 در شرکت‌های تجاری مرسوم شده است آدرس پست الکترونیک خود را در اختیار عموم قرار می‌دهند، در حالی‌که قبلاً شماره نمابر خود را می‌دادند، فکر می‌کنید علت این تغییر رویه چیست؟ سه دلیل ذکر شود

33 اگر بخواهید از طریق اینترنت تحقیق کنید کدام‌یک از سرویس‌های اینترنت را استفاده می‌کنید، نام ببرید و دلایل استفاده‌ی خود را بیان کنید 

34 برای مفاهیم زیر توضیح مختصری بدهید
  منابع اشتراکی
  چند رسانه‌ای
  نصب و استفاده
  اینترنت سازمانی

35 بین مفاهیم زیر و کلمات روبروی آن‌ها رابطه‌ای وجود دارد،‌ این ارتباط را مشخص کنید
a) ارائه‌کننده‌ی اینترنت 1) مرورگر وب
b) آدرس صفحات وب 2) دست‌یابی از راه دور
c )یکی از سرویس‌های اینترنت 3) ISP
d) مترجم فایل HTML  4) URL
e) یکی از ارائه کنندگان اینترنت 5) سرویس‌های Online

36کدام یک از موارد زیر، از سرویس‌های اینترنت محسوب می‌شود؟
الف)اینترانت ج) DNS
ب) ویدئوکنفرانس د)E mail

37 سیستم نامگذاری محدوده در پست الکترونیک چه نام دارد؟
الف)URL ج) پروتکل
ب) LAN د)DNS

38 کدام‌یک از اجزای URL نمی‌باشد؟
الف)نام محدوده ج)HTML
ب) نوع محدوده د)پروتکل

39 کدام مورد درباره Fire Wall درست است؟
الف)) هم سخت‌افزاری و هم نرم‌افزاری است  ج)سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیست
ب) فقط نرم‌افزاری است  د)فقط سخت‌افزاری است

 

1کدام‌یک از محاسن اتوماسیون نیست؟
الف  کاهش هزینه نیروی انسانی  ج  طراحی بهتر
ب  افزایش بازده و کیفیت  د  سادگی در توسعه عملیات
2سیستم GPS چه مکانی را برای ما فراهم می‌سازد؟
الف  تعیین موقعیت جهانی  ج  تهیه تصاویر سه بعدی از مغز انسان
ب  ترسیم نقشه فعالیت زمین لرزه  د  جمع‌آوری داده از دورترین کهکشان‌ها
3در صنعت از CAM برای چه اموری استفاده می شود 
الف  طراحی  ج  توسعه محصولات
ب  تولید محصولات  د  افزیش بازدهی
 
4 از موارد زیر کدامیک جرم رایانه ایی نیست؟
الف  تکثیر غیر مجاز نرم افزار  ج  سرقت و سوء استفاده از اطلاعات ذخیره شده در رایانه
ب  ایجاد ویروس های رایانه ای  د  سرقت از حساب های شخصی به وسیله نرم افزار مالی

5متجاوزان به حریم‌های کامپیوتری چه کسانی هستند و چه تهدیدی برای کامپیوتر ممکن است به وجود آورند
6برای طراحی و توسعه محصولات استفاده می شودو هدف اصلی افزایش بازده و تولید مدل نهایی برای مرحله تولید است
7سه مورد از تخریب‌های ویروس‌های کامپیوتری را بیان کنید  
CAM 8و CAD چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ 
9اهداف اصلی در طراحی با استفاده از رایانه را بنویسید  
10رعملکرد برنامه های مخرب, کرم چگونه است؟ 
11 ویروس رایانه‌ایی را تعریف کنید
12شاخه‌ای از علوم با نام                       وجود دارد که در مورد فاکتورهای انسانی مرتبط با رایانه بحث می‌کند
13 متجاوز رایانه‌ی و جرم رایانه‌ی را تعریف کنید
14 اتوماسیون یعنی چه؟
15 کاربرد رایانه در مراکز اداری/ تجاری را نام ببرید
16اهداف اصلی در طراحی با استفاده از رایانه را بنویسید
17  ربات چیست؟ برای کار در چه محیط‌هایی مناسب هستند؟
18  عملکرد برنامه‌های مخرب کرم چگونه است؟
19  اصطلاح ارگونومیکس را توضیح دهید
20  مهم‌ترین ابزارهای به کار رفته در صنعت را بنویسید
21  تهدیدهای موجود برای رایانه را بنویسید
22  دو مورد از قوانین مربوط به حفظ حریم اطلاعاتی افراد را ذکر کنید
23  با مشاهده‌ی چه مواردی احتمال این را می‌دهید که رایانه شما آلوده به ویروس شده است؟ حداقل سه مورد را نام ببرید
24  CAD و CAM چه تفاوتی با یک‌دیگر دارند؟
25  امنیت رایانه‌ای یعنی چه؟ چه نکاتی را می‌توان برای حفظ آن رعایت کرد (حداقل 2 مورد)
26  استفاده از ربات در خط تولید اتومبیل چه مزایا و معایبی دارد؟
27  از ربات ها در چه مواقعی استفاده می‌شود؟
28  مزایا و معایب دفاتر کار در منزل چیست؟
29  در صورتی‌که کاراکترها و حروف به پایین صفحه ریزش کنند چه مشکلی برای رایانه شما ایجاد شده است؟
30  تفاوت ویروس و کرم رایانه‌ای در چیست؟
31  از رایانه در کدام حوزه‌های مختلف علوم استفاده می‌شود؟ حداقل سه مورد
32  کاربردهای رایانه در صنعت را نام برده هر کدام را به طور خلاصه توضیح دهید
33  نشر رومیزی را توضیح دهید و بگویید این فناوری چه کاربردی در مراکز اداری و تجاری می‌تواند داشته باشد
34  کدام مورد جرم رایانه‌ای نیست؟ 
الف  سرقت اطلاعات محرمانه درون کامپیوتر  ج  سرقت نرم‌افزار
ب  سرقت سخت‌افزار د  سرقت پول از طریق دست‌کاری حساب‌های بانکی الکترونیکی

35  نام برنامه‌های آموزشی که در آن از متن ، صدا ، تصویر و نقاشی متحرک استفاده می‌شود، چیست؟ 
الف چند رسانه‌ای  ج  وب
ب  نشر رومیزی د  CAM


1   کدام‌یک جزء تراشه های یک واحد سیستم نیست؟
الف  Bios ج  Rom
ب  Ram  د  ریز پردازنده
2  سیستم GPS چه مکانی را برای ما فراهم می‌سازد؟
الف  تعیین موقعیت جهانی  ج  تهیه تصاویر سه بعدی از مغز انسان
ب  ترسیم نقشه فعالیت زمین لرزه  د  جمع‌آوری داده از دورترین کهکشان‌ها
3  کدام یک به ترتیب از درگاه سریال  موازی استفاده می‌نمایند؟
الف  پویشگر  موشواره ج  موشواره  مودم
ب  Modem  چاپگر  د  چاپگر  پویش‌گر
4  شمارنده سیستم، انجام چه‌کاری را در رایانه کنترل می‌کندو با چه واحدی اندازه‌‌گیری می شود؟
الف  هزینه عملیات  مگاهرتز ج  پردازش  مگابایت
ب  سرعت عمل  مگاهرتز  د  سرعت عملیات  گیگابایت
 
5    معمولاً اجزای درون محفظه رایانه از طریق            و اجزای بیرونی از طریق              به سیستم متصل می گردد 
الف  درگاه  درگاه  ج  گذرگاه  درگاه
ب  گذرگاه  گذرگاه  د  درگاه  گذرگاه

6   کارت‌های گرافیکی امروزی چه تعداد رنگ را با وضوح تصویر قابل قبول می تواند تولید نمایند؟
الف  17 میلیون رنگ  ج  256 رنگ
ب 7 میلیون رنگ  د  64 رنگ

7   کدام حافظه قابلیت انعطاف‌پذیری و توسعه‌پذیری را برای سیستم رایانه ایجاد می‌کند؟
الف  RAM  ج  HD
ب ROM  د  CMOS

8  به منظور استفاده از قابلیت کارت توسعه باید آن را به چه وسیله‌ای به سیستم معرفی کرد؟
الف  نرم افزار راه انداز  ج  شیار توسعه
ب Plug and play  د  گذرگاه

9  کدام مورد از اجزای واحد سیستم است؟
الف  حافظه جانبی  ج  صفحه کلید
ب حافظه اصلی  د  صفحه نمایش

10    حافظه‌ای که در واقع قابلیت انعطاف و توسعه‌پذیری را برای سیستم رایانه‌ای ایجاد می‌کند، کدام است؟
الف) RAM ج) CMOS
ب) ROM د) CD  RAM

11   اجرای دستورالعمل‌ها به عهده ی کدام واحد سخت‌افزاری است؟
الف) حافظه ج) حساب و منطق
ب)کنترل د) صفحه کلید

12   یک مگاهرتز یعنی
الف) یک میلیون بیت در ثانیه ج) یک میلیون بایت در ثانیه
ب)یک میلیون عمل پردازنده در ثانیه د) یک میلیون عمل پردازنده در یک پالس

13   سرعت عملیاتی که در یک رایانه انجام می‌شود توسط      کنترل می‌شود 
الف)شمارنده‌ی سیستم ج) تراشه‌های ریز پردازنده
ب)ریز پردازنده د) واحد کنترل

14  برنامه‌هایی که ثابت هستند و مکرراً باید اجرا شوند در     ذخیره می‌شوند 
الف)CMOS ج) RAM
ب)ROM د) ALU

15  گذرگاه BUS مسیری است برای:
الف)اتصال وسایل خارجی رایانه به واحد سیستم ج) اتصال اجزای داخلی سیستم به یک‌دیگر
ب)قراردادن کارت‌های توسعه روی برد اصلی د)ارسال موازی داده بین اجزای داخلی و خارجی

16  برای اتصال پویشگر به سیستم کدام مناسب است؟
الف)درگاه سریال ج) گذرگاه
ب)درگاه موازی د)درگاه PS2

17   کدام‌یک از موارد زیر جزء وظایف ریز پردازنده نیست؟
الف)ذخیره نتیجه عملیات در حافظه ج)برقراری ارتباط بین رایانه و وسایل جانبی
ب)کنترل اجرای دستورالعمل‌ها د)ایجاد هماهنگی بین انواع فعالیت‌های سیستم

18        از برنامه‌های راه‌انداز هستند که در حافظه      قرار دارند 
الف)سیستم عامل و ROM BIOS ج)برنامه بارکننده و برنامه عیب یاب  ROM
ب)برنامه عیب یاب و برنامه کمکی ROM  د)برنامه بارکننده و RAM BIOS

19   یک مگا هرتز      تیک (پالس) در ثانیه است 
الف)106 ج)210
ب)1020 د)بستگی به نوع رایانه دارد

20   واحد پردازش مرکزی از واحدهای      تشکیل شده است 
الف)ورودی و کنترل ج)محاسبه و منطق و حافظه
ب)محاسبه و منطق و کنترل د)حافظه و کنترل

21  کدام گزینه صحیح است:
الف)RAM حافظه موقتی و فقط خواندنی است  ج)RAM برای نگاه داشتن برنامه‌ها و داده‌ها است که در حال پردازش هستند
ب) ROM با قطع برق پاک می‌شود و فقط خواندنی است  د) ROM برای نگاه‌داری مقدار حافظه‌ی RAM و نوع و مشخصات دیسک است

22  در مورد حافظه RAM توضیح دهید
23  چه نوع اطلاعاتی در حافظه GMOS ذخیره می‌شود؟
24  علت تغییر کارت پردازنده روی بعضی از کارت‌های گرافیک را توضیح دهید
25  ویژگی وصل و استفاده (Plug and play) در سیستم عامل ویندوز یعنی چه؟
26   در مورد حافظه‌ی ROM توضیح دهید
27   در مورد برد اصلی توضیح دهید
28      و     دو نموه از کارت‌های توسعه هستند
29  دلیل استفاده از حافظه ROM چیست؟
30  کاربرد گذرگاه در یک سیستم رایانه‌ای چیست؟
31   وقتی می‌گوئیم سرعت یک رایانه 800 MHZ است یعنی چه؟
32  ریز پردازنده مرکزی (CPU) چه وظایفی دارد؟ (4 مورد)
33  کار واحد کنترل چیست؟
34  حافظه‌های RAM و GMOS چیست؟
35  شیار توسعه را توضیح مختصری دهید؟
36  سه نوع تراشه حافظه را نام برده و وظیفه هر یک را مختصر توضیح دهید
37  کدام مورد جزو قسمت‌های واحد سیستم نیست؟
الف) CPU ج) سیستم عامل
ب) RAM د)کارت‌های توسعه

38  حافظه فقط خواندنی که محتوای آن ثابت و غیرقابل تغییر است ، چه نام دارد؟
الف) RAM ج) CMOS
ب) ROM د)HARD DISK

39  صداهایی که در سیستم ذخیره شده‌اند به‌وسیله کارت صدا به چه نوع سیگنالی تبدیل می‌شوند؟
الف) دیجیتال ج) دیجیتال و آنالوگ
ب) آنالوگ د)هیچ‌کدام

40  کدام گروه ازسخت افزارها مشابهت بیشتری با تخته کلاس درس دارد  
الف)حافظه های جانبی ج)واحدسیستم
ب) حافظه اصلی د)ریزپردازنده

41  ارسال ازطریق مودم سریال است زیرا                   است  
الف)فاصله ارسال و دریافت از هم زیاد است  ج)فاصله ارسال و دریافت از هم کم است
ب)حجم اطلاعات ارسالی زیاد است د)حجم اطلاعات ارسالی کم است

42  حافظه اصلی              است  
الف)نرم افزار ج)برنامه کاربردی
ب)سخت افزار  د)برنامه سیستمی

 

1  کدام‌یک از مجموعه دستگاه‌های زیر ورودی هستند؟
الف صفحه کلید  موشواره  صفحه نمایش  ج  صفحه کلید  چاپگر  پویش‌گر
ب  موشواره  پویش‌گر  قلم نوری  د  موشواره  صفحه نمایش  قلم نوری

2  در صفحه نمایش هرچه تعداد پیکسل‌ها            و فاصله بین آن‌ها            باشد کیفیت و وضوح تصاویر بهتر است 
الف  کمتر  بیشتر  ج  کمتر  کمتر
ب  بیشتر  بیشتر  د بیشتر  کمتر

3  کدام یک از موارد زیر, وسیله‌ای است که تصویر را می‌گیرد و آن را به داده دیجیتالی قابل پردازش به وسیله رایانه تبدیل می‌کند؟
الف  پویش‌گر  ج  رسام
ب  صفحه نمایش د  چاپگر
 
4  کدام‌یک جزء گروه وسایل اشاره‌گر می‌باشد؟
الف  موشواره  رسام  ج  موشواره   قلم نوری
ب  قلم نوری  کد خوان  د  قلم نوری  صفحه کلید

5  پزشکان برای گرفتن نوار قلب از چه وسیله‌ای استفاده می کنند؟
الف  چاپگر لیزری  ج  چاپگر سوزنی
ب  رسام د  چاپگر گرمایی

6  در ورودی غیر مستقیم:
الف  تمام داده عیناً تایپ می‌شود  ج با قرار گرفتن انگشت یا یک قلم روی کلیدهای نمایش داده شده کار انجام می‌شود
ب  کنترل اشاره گر روی صفحه نمایش کار می کند د  نیاز نیست تمام داده عیناً تایپ شود

7  دستگاه نمابر یک:
الف  وسیله خروجی است  ج  پویشگر است
ب  اشاره گر استی د  ورودی غیر مستقیم است

8  در صفحه نمایش مسطح از چه تکنولوژی استفاده می شود؟
الف  کریستال مایع  ج  پیکسل
ب  اشعه کاتد د  امواج تصویری

9  عملکرد پویشگر تصویر کدام است؟
الف تصویر روی کاغذ را به داده دیجیتال تبدیل می کند  ج تصویر روی کاغذ را به داده قابل پردازش تبدیل می کند
ب  برای تشکیل تصویر در روی صفحه کاغذ بکار می رود د  موارد الف و ج

10  برای تولید جداول و نقشه ها از              استفاده می شود
الف  چاپگر لیزری  ج  پویشگر تصویر
ب  رسام د  دوربین دیجیتال

11  صداهایی که بصورت          در سیستم ذخیره شده اند به وسیله          به سیگنال آنالوگ تبدیل می شوند و سپس به وسیله ی         پخش می شوند
الف  دیجیتال  آنالوگ  گوشی  ج دیجیتال  کارت صدا  بلندگو
ب  آنالوگ  میکروفن  گوشی د  آنالوگ  دیجیتال  میکروفن

12  یکی از کاربردهای مهم خروجی صوتی:
الف به عنوان ابزار کمکی در فرایند یادگیری  ج به عنوان ابزار کمکی در شنیدن موسیقی
ب  به عنوان یک وسیله برای ارتباط با رایانه د  هیچکدام

13  از وسایل زیر کدام ورودی و کدام خروجی است؟
الف موشواره ج صفحه نمایش
ب رسام د پویش گر تصویر

14  وسیله ای که تصویر روی کاغذ را به سیگنال های الکتریکی قابل ذخیره سازی در رایانه تبدیل می کند؟
الف صفحه نمایش ج رسام
ب  پویش گر تصویر د  چاپگر

15  رایانه های کوچک و جیبی از کدام نوع صفحه نمایش استفاده می کنند؟
الف کریستال مایع  ج لیزری
ب  لامپ اشعه کاتدی د  گرمایی

16  کدامیک از گزینه های زیر شامل دستگاه های ورودی است؟
الف رسام  قلم نوری  ماوس ج پویش گر تصویر  قلم نوری  صفحه نمایش
ب  ماوس  صفحه کلید  رسام د  صفحه کلید  دوربین دیجیتال  قلم نوری

17  نوع سخت افزارهای زیر را مشخص کنید؟
الف رسام
ب  پویش گر

18  کدام یک از وسایل زیر دارای ورودی مستقیم و کدام یک دارای ورودی غیر مستقیم هستند؟
الف صفحه کلید
ب  پویش گر تصویر
ج  قلم نوری
د  موشواره

19  عبارات درست و نادرست را مشخص کنید 
الف  استفاده از ورودی مستقیم باعث ازدیاد خطای موجود در ورود دادها می‌شود
ب  پیکسل‌های نقاط نورانی کوچک و در واقع اجزای سازنده تصویر هستند 
ج  از دستگاه کدخوان برای پویش تصاویر و قرار دادن آن‌ها در متن استفاده می‌شود 
د  با قرار گرفتن قلم نوری بر روی صفحه نمایش یک سیگنال الکتریکی به کامپیوتر ارسال و موجب حرکت اشاره گر می‌شود 
ز  ورودی صوتی و خروجی صوتی هر دو به کارت صدا احتیاج دارند 
س  هر چقدر پیکسل‌ها کمتر و فاصله بین آنها بیشتر باشد کیفیت و وضوح تصاویر بهتر است 
ض  قیمت دوربین های دیجیتالی بیشتر و کیفیت آن بهتر از دوربین‌های معمولی است 
ط  رسام، خروجی چند رنگ و با کیفیت خوب در ابعادی بزرگتر از ابعاد ممکن در چاپگر تولید می‌‌نماید
غ  هر چقدر وضوح تصویر بیشتر باشد اندازه‌ی اشیاء در روی صفحه نمایش کوچکتر می‌شود 

20  چه نوع صفحه نمایشی را برای رایانه های قابل حمل مناسب میدانید؟ دلایل خود را بیان کنید 

21  ورودی غیر مستقیم را تعریف کنید؟

22  وسایل ورودی به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید 

23  انواع چاپگرها را بنویسید؟

24  در مورد خروجی صوتی توضیح دهید؟

25  تفاوت خروجی صفحه نمایش و چاپگر در چیست؟

26  در رایانه های کوچک و جیبی از چه نوع صفحه نمایش استفاده می شود؟ چرا؟ توضیح مختصری بدهید 

27  توضیح دهید چگونه میتوان از وسایل خروجی صوتی در رایانه استفاده کرد؟ کاربرد مهم خروجی صوتی را بنویسید؟

28  صفحه کلید مجازی چیست؟

29  پویش گر تصویر چیست؟

30  پیکسل چیست؟ چه تاثیری در وضوح تصویر دارد؟

31  از عبارات زیر کدام درست و کدام نادرست است؟
الف هر چقدر وضوح تصویر بیشتر باشد، اندازه اشیاء در روی صفحه نمایش بزرگتر است 
ب رسام قلمی دارای قابلیت سایه زنی و پر نمودن بخشی از طرح و همچنین سرعت بالا می باشد
ج رسام ها جزء وسایل ترسیمی همه منظوره هستند

32  از پورت موازی معمولاً برای اتصال     و     استفاده می‌شود 
الف مودم و بلندگو ج ماوس و کیبورد
ب ماوس و اسکنر د اسکنر و پرینتر

33  دستگاه نمابر چه ن وع وسیله‌ای است؟
الف حافظه جانبی ج اشاره‌گر
ب چاپگر د پویشگر

34  رایانه‌های کوچک و جیبی از کدام نوع صفحه نمایش استفاده می‌کنند؟
الف کریستال مایع ج لیزری
ب لامپ اشعه کاتدی د گرمایی

فصل هشتم
1  کدامیک از حافظه ارزان قیمت زیر برای تهیه کپی و پشتیبان بکار می رود؟
الف FD  ج  RAM
ب  HD  د  نوار مغناطیس

2  متداول ترین اندازه دیسک نوری چند اینچ می‌باشد 
الف  5 1/4 ج  3 3/4
ب  3 1/2  د 4 3/4

3  روش دست یابی به اطلاعات ذخیره شده بر روی دیسک های مغناطیسی و نوار مغناطیسی                است 
الف  ترتیبی و مستقیم  ج  ترتیبی و تصادفی
ب  مستقیم و تصادفی د  مستقیم و ترتیبی
4  در دیسک سخت فاصله بین حد و سطح دیسک در چه حدودی است؟
الف 1 میلیونیم میلی اینچ  ج  1 میلیونیم اینچ
ب  1 هزارم اینچ  د  1 هزارم میلی اینچ
5  از مشخصات حافظه‌های جانبی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؟
الف  پایدار بودن اطلاعات و گنجایش زیاد  ج  گنجایش محدود و موقتی بودن نگه‌داری اطلاعات
ب  موقتی بودن نگه‌داری اطلاعات و گنجایش زیاد د  گنجایش کم و پایدار بودن اطلاعات
  6  خصوصیات دیسک نوری CD RM کدام گزینه است؟
الف  محتوای آن توسط کاربر غیر قابل تغییر است  ج  موقتی است و نمی‌تواند اطلاعات را به طور دائم در خود نگاه ‌دارد
ب برای یک‌بار قابل نوشتن است و پس از آن محتوای آن غیر قابل تغییر است   د می‌توان روی آن نوشت و سپس آن را پاک کرده و مجدداً برای نوشتن به کار برد
7  تفاوت های دیسک سخت و دیسک نرم در چیست؟
الف  جنس هر دو و دسترسی به اطلاعات آنها ج  نوع خواندن و نوشتن اطلاعات بر روی آنها
ب نوع دسترسی و نوع ذخیره داده بر روی آنها  د ظرفیت و جنس آنها
8  چرا سرعت دیسک‌های سخت بیشتر از سرعت دیسک‌های نرم است؟
9  دیسک مغناطیسی چیست؟ انواع آن را نام برده و به صورت مختصر بیان کنید
10  مشابهت تخته کلاس و حافظه اصلی در چیست؟
11  اثر انگشت بر روی کدامیک از حافظه های جانبی باعث صدمه جدی به آن می شود؟
12  حافظه جانبی چیست؟ با توجه به اینکه یکی از اجزای اصلی سیستم کامپیوتر حافظه است چرا کاربران ترجیح می دهند کامپیوتر خود را به حافظه جانبی نیز تجهیز کنند؟(سه دلیل ذکر کنید) 
13  نحوه نوشتن و حواندن اطلاعات دیسک های نوری و نحوه ی دستیابی به اطلاعات این نوع دیسک ها را توضیح دهید 
14  در چه مواردی از حافظه جانبی استفاده می شود؟ معمولا در ریز رایانه ها چه نوع حافظه جانبی استفاده می شود؟
15  برای استفاده از حافظه جانبی در کامپیوتر خود ترجیح می دهید حافظه جانبی با چه نوع دسترسی استغاده کنید؟ علت را بیان کنید؟ نوع حافظه جانبی با دسترسی مطلئب خود را نیز بیان کنید؟
16  کدام یک در مجموعه دیسک‌های نوری نمی‌باشد؟ 
الف Hard Disk ج  CD RW
ب  CD R  د  DVD R
17  کدام مورد حافظه جانبی نیست؟ 
الف Hard Disk ج  CD RW
ب  CD R  د  DVD R

فصل نهم
1  وجود سیستم عامل در یک کامپیوتر:
الف  ضروری است ج  برای سرعت بخشیدن به جریان امور است
ب اختیاری است اما بودن آن بهتر است  د باعث کند شدن اجرای عملیات می‌گردد
2  کدام گزینه جزء وظایف سیستم عامل نمی‌باشد؟
الف مدیریت منابع  ج مدیریت واژه پردازها
ب  ایجاد محیط مناسب برای ارتباط با کاربر د  اجرای برنامه کاربردی
3  برنامه‌های ضد ویروس از انواع کدام برنامه‌ها می‌باشد؟
الف راه انداز ج  بار کننده
ب  عیب‌ یاب  د  برنامه‌های کمکی
4  زبان ماشین و زبان اسمبلی از جمله کدام زبان‌های برنامه نویسی به شمار می‌آیند؟
الف  سطح بالا  ج  سطح میانی
ب  سطح پایین د  محاوره‌ای
5  کدام یک از مزایای سیستم عامل Unixبه شمار نمی رود؟
الف  قابلیت چند وظیفه‌ای ج  قابلیت چند کاربره
ب  قابلیت چند پردازشی د  ارزانی سخت افزار مورد نیاز
 
6  Multitasking یعنی:
الف  قرار دادن چند برنامه در حافظه اصلی و اجرای موازی آن‌ها  ج اجرای برنامه‌های کاربران مختلف به طور موازی و با هم
ب اجرای چند کار یا وظیفه مجزا به طور موازی و با هم  د  از چند واحد پردازنده به طور هم‌زمان
7  برنامه‌ای که سیستم عامل را از حافظه جانبی در حافظه اصلی کپی می‌کند چه نام دارد؟
الف Bios ج  عیب‌ یاب
ب بارکننده  د  برنامه کاربردی
8  کدام گزینه درست است؟
الف  مفسر دستورات زبان سطح بالا را خط ‌به‌خط ترجمه و بلافاصله اجرا می‌نماید و سرعت آن را کمتر از کامپایلر است 
ب مفسر تمام برنامه را بطور یکجا ترجمه می‌کند و سپس آن را اجرا می‌نماید و سرعت آن از کامپایلر بیشتر است 
ج  مفسر دستورات زبان سطح میانی را به صورت خط به خط و بلافاصله اجرا می‌نماید و سرعت آن از کامپایلر بیشتر است 
د  کامپایلر دستورات زبان سطح میانی را به صورت یک‌پارچه اجرامی نماید و سرعت آن بالا نمی‌باشد 
9  کدام گزینه صحیح است؟
الف  برنامه‌هایی که در حافظه RAM کپی می‌شوند، کنترل ریزپردازنده را به عهده دارند 
ب برنامه‌هایی که در حافظه ROM کپی می‌شوند، کنترل وسایل ورودی و خروجی را به عهده دارد 
ج  برنامه هایی که در حافظه RAM کپی می‌شوند، کنترل وسایل ورودی و خروجی را به عهده دارد 
د  برنامه هایی که در حافظه ROM کپی می شوند، کنترل وسایل ریزپردازنده را به عهده دارد 
10  کامپایلر و مفسر را از نظر عملکرد بررسی کنید
11  کدام گزینه از ویژگی‌های سیستم عامل می‌باشد؟ 
الف  multi user ج  multi processing
ب multi tasking د  همه موارد
12  زبان‌های برنامه‌نویسی بیسیک و پاسکال جزو کدام دسته می‌باشند؟ 
الف  ‌زبان ماشین ج  زبان سطح بالا
ب  زبان‌های طبیعی د  زبان‌های مولد برنامه‌های کاربردی
 
فصل دهم
1  نرم‌افزارهای که مورد استفاده جهانگردان قرار می‌گیرند از جمله برنامه های کاربردی                  می باشند 
الف  تخصصی  ج شخصی
ب صفحات گسترده  د  آموزشی و مرجع
2  کدام برنامه برای ارائه گرافیکی مطالب مناسب است؟
الف Excel  ج Power point
ب Word د  Microsoft word
3  کدام برنامه برای ارائه گرافیکی مطالب مناسب است؟
الف Excel  ج Power point
ب Word د  Microsoft word
 
4  « فرهنگ لغت‌ها» در کدام دسته از برنامه‌های رایانه‌ای قرار می‌گیرند 
الف کاربردی شخصی  ج کاربردی مرجع
ب کاربردی اساسی د  نشر رومیزی
5  PM از چه نوع برنامه ای است؟
الف  برنامه‌های ارائه گرافیکی مطالب است و برای ارائه نمایشی یک موضوع خاص به کمک تصاویر به کار می رود 
ب برنامه های کاربردی اساسی است که مدیریت اطلاعات شخصی را بر عهده دارد 
ج  برنامه‌های گرافیکی است و مدیریت اطلاعات شخصی را برعهده دارد 
د  برنامه ایجاد صفحات Web است و برای ایجاد سایت Web بکار می رود 
6  هر یک از برنامه‌های زیر در کدام دسته از برنامه‌های کاربردی قرار می گیرند؟
الف  برنامه‌های آشپزی و سفره آرایی
ب  برنامه‌های تایپ متون ساده
ج  برنامه‌های گرافیکی
7  از کدام دسته از نرم افزارهای کاربردی برای انجام هر یک از کارهای زیر استفاده می کنید؟
الف  ارائه سخنرانی در زمینه پایان نامه تحصیلی شان در دانشگاه
ب  انجام محاسبات تجزیه و تحلیل در رسم نمودارهای مربوط به نمرات رایانه دانش آموزان
ج  تعیین زمان بندی ساخت یک سازمان
8  برنامه‌های مدیریت پروژه و برنامه‌های مدیریت بانک‌های اطلاعاتی را مقایسه کنید 
9  دو نوع از برنامه‌های کاربردی اساسی و دو نوع از برنامه های کاربردی تخصصی را نام ببرید 
10  یک برنامه واژه‌پرداز چه توانایی‌هایی دارد؟ در کدام گروه از نرم افزار‌های کاربردی قرار دارد؟ توسط چه کسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد
 
فصل یازدهم
 

1. خروجی فلوچارت زیر را بدست آورید؟
الف  15
ب   0
ج   5
د   5   

2. خروجی نمودار گردشی به ازای N = 3 و M = 5 چست؟
الف  125
ب   1
ج   25
د   5  

3. خروجی نمودار گردشی زیر چیست؟( N=5 )
الف  0 5
ب   3 5
ج   3 75
د   3  

4. هر یک از مفاهیم زیر را توضیح دهید 
الف طراحی بالا به پایین
ب  الگوریتم
ج  شبه کد

5. حاصل کدام عبارت بابقیه یکی نیست؟
الف 65 10  ج 65 MOD 59
ب 6 MOD 10  د  65/10


6. اولویت ها را در تعیین ارزش عبارت منطقی زیر تعیین کنید 
 

7. پیغام خطائی زیر را بررسی کرده و با مثال توضیح دهید 
الف IIIegel function call
ب  Redo from start

8. نتیجه ی شبه کد مقابل برای n=11 چیست؟
1  شروع
2  n را بگیر
3  2  m
4  تکرار کن
 
 
 
 
5  پایان 
 
 
 
  m را بنویس
  2+m  m
  مادامی که m < n


9. برنامه ای بنویسید که نام یک فصل را بگیرد و تعداد روزهای آنرا چاپ کند 
 
10. برای الگوریتم تعیین معدل دانش آموزان یک کلاس در درس رایانه نمودار گردشی رسم کنید شبه کد الگوریتم خواندن و یافتن ماکزیمم سه عدد را بنویسید 
 
11. نمودار گردشی الگوریتم خواندن و یافتن ماکزیمم دو عدد را ترسیم کنید 
 
12. حقوق کارمندی w ریال است  هر ماه 5/8 درصد حقوق او بابت بازنشستگی و 5 درصد آن بابت مالیات کسر می شود  شبه کدی بنویسید مه دریافتی ماهانه این کارمند را چاپ کند 
 
13. نمودار گردشی رسم کنید که عدد N را بگیرد و معین کند N بر 6 و 4 بخش پذیر است یا نه 
 
14. سه عدد a ، b و c مفروضند  نمودار گردشی رسم کنید که معین کند آیا این سه عدد می توانند طول اضلاع یک مثلث باشند یا نه 
 
15. نمودار گردشی رسم کنید که شماره ی یک ماه را بگیرد و تعداد روزهای آن ها را بنویسید  (مثلا عدد 5 را بگیرد و بنویسد 31)
 
16. نمودار گردشی رسم کنید که یکی از اعداد طبیعی 1 تا 4 را بگیرد و نام فصل مربوطه را بنویسد 
 
17. شبه کدی بنویسید که روز N ام از ماه M ام را بگیرد و اعلام کند روز چندم سال است   
 
18. شبه کدی بنویسید که روز N ام سال را بگیرد و اعلام کند روز چندم از چه ماهی است  
 
فصل دوازدهم
 

1. کدام یک از اسامی زیر را می توان به عنوان نام یک متغیر عددی انتخاب نمود 
الف  Input  ج "Test"
ب Name  د  58AB


2. اگر N=85 با شد خروجی کامپیوتر چه عددی است؟
الف 8 5  ج 85  INPUT N
ب 58 د  5 8 A=N100
    B=N MOD 100
    C=A+B
    PRINT C
    END

3. خروجی برنامه زیر چیست؟
الف  231  ج  190  S = 0
ب  180 د  210  FOR I = 1 TO 20
    S = S + I
    NEXT I
    PRINT S
    END


4. عبارت محاسباتی A=2+3 28 2/4 2 کدام یک از نتایج زیر را تولید می کند؟
الف  2  ج  8
ب  6 د  104


5. خروجی دستور زیر چیست؟
الف  14  ج  15
ب  16 د  17


6. خروجی دستور زیر چیست؟
الف  5 04  ج  4 14
ب  4 04 د  1 96


7. از دستورات زیر کدام گزینه درست می باشد ؟
الف Sum=Sum +A$  ج A$ + B$
ب  "( A="(Computer  د A$ = 571


8. در میان داده های زیر داده های ثابت و متغیر را مشخص کنید 
الف "This is an exam"
ب  25
ج  Sum
د) A$
و)0 25
ه) Input

9. فرمول زیر را با ساختار QBASIC بنوسید 
 

10. معادل ریاضی فرمول زیر را بنویسید 
(Z=X*INT(X^2+1/X


11. آزمایش دستی برنامه زیر را به ازای M=5 و N=1 بنویسید 
REM Program Numbers
CLS
INPUT “Give two integers”, M,N
LET S=1
IF M>N THEN LET S= 1
FOR I=M TO N STEP S
PRINT I
NEXT I
END


12. خروجی برنامه زیر را یک بار به ازای X=25 و بار دیگر به ازای X=10 بدست آورید 
INPUT   X
(LET     Y=SQR(X
(LET     Z=INT(Y
PRINT    X, Y, Z


13. فرمول ریز را با ساختار QBASIC بنویسید 
 

14. برنامه ای بنویسید که معدل دانش آموزی که نمرات او طبق جدول زیر است را محاسبه و با پیغام مناسبی چاپ کند

درس فیزیک حسابان عربی رایانه جغرافی
ضریب 3 3 2 3 1
نمره 17 16 19 20 20


15. برنامه ای بنویسید که مقادیر x و y را از ورودی بگیرد و مقدار z را از رابطه ی زیر محاسبه و چاپ کند 
z=x sin2y+x2


16. برنامه ایی بنویسید که با گرفتن درجه حرارت آب، حالت آن (جامد(یخ)، مایع(آب)، گاز(بخار)) را چاپ کند 
 
17. دونده ای s ثانیه دویده است  (مثلا 5000 ثانیه!) برنامه ای بنویسید که معین کند این دونده در چند دقیقه و چند ثانیه دویده است 
 
18. فرض کنید در N امین روز سال هستیم، برنامه ای بنویسید که تاریخ روز را معین کنید (مثلا، اگر در روز شست و چهارم سال باشیم، تاریخ دوم خرداد ماه است یا 2/3 هدف تعیین شماره ی روز و شماره ی ماه مربوطه است )
 
19. جرم یک جسم، به گرم، معلوم است  برنامه ای بنویسید که معین کند این جسم چند کیلوگرم و چند گرم است  (مثلا، جرم جسم 9705 گرم است )
 
20. جرم جسمی k کیلوگرم و G گرم است (G کوچکتر از هزار است)  برنامه ای بنویسید که معین کند این جسم چند گرم است  (مثلا اگر جسمی 2 کیلو گرم و 750 گرم باشد جرم آن 2750 گرم خواهد بود )
 
21. برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد دو رقمی را که از ارقام فرد تشکیل شده اند را بنویسد
 
22. برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد سه رقمی را بنویسد که یکان و دهگان مساوی داشته باشند و دهگان آنها زوج باشد
 
23. برنامه ای بنویسید که کلیه اعداد دو رقمی را که از ارقام فرد متمایز تشکیل شده اند را بنویسد
 
24. خروجی برنامه زیر به ازای7= N کدام است؟ 
الف  17  ج  28  Input N
ب  16 د  29  Lets = 1
    for I=I to N Step 2
    Let S=S+I
    next I
    Print S
    END


 

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 مرداد‌ماه سال 1386 ساعت 06:51 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر