X
تبلیغات
رایتل

قرآن در کامپیوتر

دانلود نرم افزار های قرآنی یه صورت رایگان

Excel

مهارت چهارم : صفحه‌گسترده‌ها


1-4- شروع کار
1-1-4- قدمهای اولیه کار با صفحه‌گسترده‌ها
1-1-1-4- بازکردن یک صفحه گسترده
2-1-1-4- باز کردن یک صفحه گسترده موجود، انجام بعضی تغییرات و ذخیره کردن آن
3-1-1-4- باز کردن چند صفحه گسترده
4-1-1-4- ایجاد یک صفحه گسترده جدید و ذخیره کردن آن
5-1-1-4- ذخیره کردن یک صفحه گسترده موجود در دیسک سخت یا روی یک دیسکت
6-1-1-4- بستن یک صفحه گسترده
7-1-1-4- استفاده از توابع کمک (help)
8-1-1-4- بستن نرم‌افزار صفحه گسترده

2-1-4- تنظیمات پایه
1-2-1-4- تغییر نحوه رویت صفحه گسترده
2-2-1-4- استفاده از ابزار بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی
3-2-1-4- اصلاح علامتهای نمایشی متناظردستورات (toolbar)

3-1-4- تبادل سند
1-3-1-4- ذخیره کردن یک صفحه گسترده موجود به شکلهای مختلف مانند فایل متن (txt) ، فایل متن ویژه (rtf)، الگوی سند ، انواع فرمتهای قابل استفاده در نرم‌افزارها و نسخه‌های مختلف آن و غیره.
2-3-1-4- ذخیره کردن یک سند به فرمت مناسب برای استفاده در سایتهای وب

 
2-4- اعمال پایه
1-2-4- قراردادن داده‌ها
1-1-2-4- وارد کردن اعداد در یک خانه
2-1-2-4- وارد کردن متن در یک خانه
3-1-2-4- وارد کردن کاراکترهای ویژه (سیمبول)
4-1-2-4- وارد کردن فرمولهای ساده در یک خانه
5-1-2-4- استفاده از دستور برگشت (undo)


2-2-4- انتخاب داده‌ها
1-2-2-4- انتخاب یک خانه یا محدوده‌ای از خانه‌های مجاور و یا دور از هم
2-2-2-4- انتخاب یک سطر یا ستون. انتخاب محدوده‌ای از سطرهای مجاور و یا دور از هم

3-2-4- کپی، انتقال و حذف
1-3-2-4- استفاده از ابزار کپی و چسباندن برای اینکه محتویات یک خانه را در قسمت دیگری از صفحه کاری کپی نماید.
2-3-2-4- استفاده از ابزار بریدن و چسباندن برای انتقال محتویات یک خانه صفحه کاری
3-3-2-4- انتقال محتویات یک خانه بین صفحات کاری فعال
4-3-2-4- انتقال محتویات یک خانه بین صفحه گسترده‌های فعال
5-3-2-4- حذف محتویات خانه‌ها در محدوده انتخاب‌شده

4-2-4- جستجو و جایگزینی
1-4-2-4- استفاده از دستور جستجو برای یافتن محتویات خانه موردنظر
2-4-2-4- استفاده از دستور جایگزینی برای جایگزین کردن محتویات خانه مورد نظر

5-2-4- سطرها و ستونها
1-5-2-4- وارد کردن سطرها و ستونها
2-5-2-4- اصلاح پهنای یک ستون و ارتفاع یک سطر
3-5-2-4- حذف سطرها و یا ستونهای انتخاب‌شده

6-2-4- مرتب کردن داده‌ها
1-6-2-4- مرتب کردن صعودی یا نزولی داده‌های انتخاب‌شده به ترتیب عددی
2-6-2-4- مرتب کردن صعودی یا نزولی داده‌های انتخاب‌شده به ترتیب حروف الفبا

3-4- فرمولها و توابع
1-3-4- فرمولهای منطقی و محاسباتی
1-1-3-4- استفاده از فرمولهای پایه منطقی و محاسباتی برای جمع، تفریق، ضرب و تقسیم در یک صفحه گسترده
2-1-3-4- شناخت پیغامهای استانداردی که در صورت بروز خطا در هنگام کار با فرمولها ایجاد می‌شود.
3-1-3-4- استفاده از ابزار پرکردن خودکار خانه‌ها برای وارد کردن داده‌های منظم و با یک ترتیب مشخص
4-1-3-4- فهمیدن و استفاده از خانه مرجع نسبی در فرمولها و توابع
5-1-3-4- فهمیدن و استفاده از خانه مرجع مطلق در فرمولها یا توابع

2-3-4- کار کردن با توابع
1-2-3-4- استفاده از تابع جمع کردن
2-2-3-4- استفاده از تابع متوسط‌گیری

 
4-4- شکل دادن
1-4-4- شکل دادن به خانه‌های عددی
1-1-4-4- شکل دادن خانه‌ها برای نمایش شیوه‌های عددی متفاوت مانند تعداد رقم اعشار و تعداد صفرهایی که بعد از نقطه اعشار قرار گیرد. استفاده و یا عدم استفاده از کاما برای جداکردن شمارگان (سه رقم، سه رقم)
2-1-4-4- شکل دادن خانه‌ها برای نمایش شیوه‌های متفاوت تاریخ
3-1-4-4- شکل دادن به خانه‌ها برای نمایش سمبولهای مختلف برای اعداد پولی
4-1-4-4- شکل دادن به خانه‌ها برای نمایش اعداد به شکل درصد.

2-4-4- شکل دادن به خانه‌های متن
1-2-4-4- تغییر اندازه متن. شکل دادن به متن به شکل ایتالیک کردن ، برجسته کردن و یا تغییر نوع فونت
2-2-4-4- تغییر رنگ فونت متن
3-2-4-4- تنظیم کردن جهت قرار گرفتن متن

3-4-4- شکل دادن به خانه‌ها
1-3-4-4- تنظیم کردن محتویات خانه‌های انتخاب‌شده: چپ، راست، بالاو پایین
2-3-4-4- کادربندی محدوده‌ای از خانه‌های انتخاب‌شده

4-4-4- اصلاح املایی و دستوری 
1-4-4-4- استفاده از بررسی‌کننده املایی و دستوری و ایجاد اصلاحات موردنیاز


5-4-4- برپاکردن سند
1-5-4-4- اصلاح حاشیه‌های سند
2-5-4-4- تنظیم کردن سند برای قرار گرفتن در یک صفحه
3-5-4-4- اضافه کردن سرصفحه و پاصفحه
4-5-4-4- تغییرجهت صفحه، عمودی یا افقی و تعیین اندازه صفحه

5-4- چاپ کردن
1-5-4- چاپ یک سند صفحه گسترده ساده
1-1-5-4- استفاده از گزینه های چاپ
2-1-5-4- پیش نمایش یک صفحه گسترده
3-1-5-4- چاپ یک صفحه گسترده یا صفحه کاری
4-1-5-4-  چاپ قسمتی از یک صفحه کاری یا محدوده ای از خانه های دوباره تعریف شده

6-4- ویژگیهای پیشرفته
1-6-4- وارد کردن اشیاء
1-1-6-4- وارد کردن اشیاء به یک صفحه گسترده شامل فایلهای تصویر، نمودارها، فایلهای متن و غیره
2-1-6-4- انتقال و تغییر اندازه اشیاء واردشده به صفحه گسترده

2-6-4- نمودارها و گرافها
1-2-6-4- ایجاد انواع مختلفی از نمودارها و گرافها از شکلهای صفحه گسترده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مانند نمودار دایره‌ای ، ستونی و سه‌بعدی .
2-2-6-4- ویرایش و یا اصلاح یک نمودار یا گراف. اضافه کردن عنوان یا برچسب، تغییر دادن اندازه نمودارو اصلاح رنگ‌ها در نمودار یا گراف.
3-2-6-4- تغییر نوع نمودار
4-2-6-4- انتقال و حذف نمودارها و گرافها

 

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 مرداد‌ماه سال 1386 ساعت 06:41 ب.ظ | نویسنده: مهندس | چاپ مطلب 0 نظر